Mỹ: Ông Kevin McCarthy đắc cử Chủ tịch Hạ viện sau 15 vòng bỏ phiếu

Giúp NTDVN sửa lỗi

Hạ viện Mỹ cuối cùng đã bầu ra được một Chủ tịch sau khi ông Kevin McCarthy giành chiến thắng trong vòng bỏ phiếu thứ 15, kỷ lục trong hơn 160 năm nay.

Ngày 7/1/2023, Lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Hạ viện Kevin McCarthy (Cộng hòa - Bang California) đã được bầu làm Chủ tịch Hạ viện trong cuộc bỏ phiếu thứ 15 với 216 phiếu bầu.

Lãnh đạo đảng Dân chủ tại Hạ viện Hakeem Jeffries (Dân chủ – Bang New York) nhận được 212 phiếu bầu. Còn 6 thành viên Đảng Cộng hòa đã bỏ phiếu "có mặt [nhưng không bỏ phiếu cho một ai cụ thể]".

Kết quả này đã đánh dấu sự kết thúc của một tuần đàm phán căng thẳng giữa ông Kevin McCarthy và đồng minh với những thành viên đảng Cộng hòa phản đối mình.

Lần gần nhất một cuộc bỏ phiếu bầu Chủ tịch Hạ viện kéo dài hơn 9 vòng đã diễn ra từ ngày 5/12/1859 và kéo dài đến ngày 1/2/1860, với 44 vòng bỏ phiếu.

Cao Dương

Xem thêm:BÀI CHỌN LỌC

Mỹ: Ông Kevin McCarthy đắc cử Chủ tịch Hạ viện sau 15 vòng bỏ phiếu