Phạm Trọng Yêm không tin Đạo sĩ có Thần thông, đích thân trải nghiệm việc kỳ lạ mới bừng tỉnh ngộ

Giúp NTDVN sửa lỗi

Phạm Trọng Yêm vừa trông thấy Đạo sĩ đang chuẩn bị làm Pháp sự, liền tỏ ý không tin, cười thầm rằng: "Một Đạo nhân trông bình thường chẳng có gì kỳ lạ này lại có thể có những năng lực gì?"...

Vương Củng Thìn (1012-1085) là đại thần nổi tiếng trong lịch sử triều Bắc Tống, tên chữ là Quân Huống, người Hàm Bình, phủ Khai Phong (tỉnh Hà Nam ngày nay). Năm ông 18 tuổi đã đỗ trạng nguyên, quan lộ thăng tiến. Vương Củng Thìn từng đảm nhiệm chức quan Thượng thư và các chức quan hiển đạt khác của cả 5 bộ gồm: bộ Lại, Hộ, Lễ, Binh, Hình.

Cái tên Vương Củng Thìn không phải là tên gốc. Tên ban đầu của ông là Vương Củng Thọ. Sở dĩ ông được đổi tên là do hoàng đế Tống Nhân Tông vô cùng ái mộ vị trạng nguyên thiếu niên này, do đó đã ban cho cái tên Củng Thìn. Thực ra việc đổi tên là đã được chú định trong mệnh rồi, có câu chuyện về việc này như sau.

Theo ghi chép từ "Quát dị chí" - thư tịch cổ đại đời nhà Tống thì: Văn hào, tể tướng đời Bắc Tống là Phạm Trọng Yêm, đã từng đảm nhiệm chức Thông phán Trần Châu vào những năm Thiên Thánh đời Tống Nhân Tông. Trần Châu là vùng đất thuộc huyện Hoài Dương, Chu Khẩu tỉnh Hà Nam ngày nay. Mẫu thân quận thú Trần Châu đương thời mắc trọng bệnh. Quận thú nghe nói có một vị Đạo sĩ nọ có phép Thần thông, bèn mời Đạo sĩ đến cầu xin ông nghĩ cách cứu chữa giúp. Đạo sĩ nhận lời sẽ dốc hết sức giúp. Thế là quận thú viết tấu chương tấu Thần, đồng thời chuẩn bị đàn tế mời Đạo sĩ làm Pháp sự. Ông cũng cho mời Phạm Trọng Yêm đến tham dự.

Phạm Trọng Yêm vừa trông thấy Đạo sĩ đang chuẩn bị làm Pháp sự, liền tỏ ý không tin, cười thầm mà rằng: "Một Đạo nhân trông bình thường chẳng có gì kỳ lạ này lại có thể có những năng lực gì?".

Nhưng quận thú lại tỏ ra rất tin tưởng, còn nói với vị Đạo sĩ rằng: "Vậy xin Đạo sĩ xem giúp đường quan vận của Phạm Trọng Yêm tương lai thế nào?"

Đạo sĩ trả lời: "Thế thì phải đến chỗ Thiên Tào hỏi xem".

Thế rồi vị Đạo sĩ bắt đầu làm Pháp sự, quỳ phục trên đàn, một mạch đến canh tư sáng sớm ngày hôm sau vẫn hoàn toàn bất động. Mọi người hiếu kỳ chạm vào ông, ông vẫn không động đậy, thân thể còn hơi cứng.

- Hình: Đạo sĩ bắt đầu làm Pháp sự, đến Thiên Tào hỏi về quan lộ tương lai của Phạm Trọng Yêm
Đạo sĩ bắt đầu làm Pháp sự, đến Thiên Tào hỏi về quan lộ tương lai của Phạm Trọng Yêm (Ảnh: Sound of hope tổng hợp)

Đến canh năm, tay chân của Đạo sĩ mới hơi động nhẹ. Mọi người bèn đỡ ông lên, vị Đạo sĩ nghỉ ngơi một lúc rồi nói với quận thú rằng: "Mẫu thân của ngài dương thọ còn 6 năm nữa, căn bệnh hiện nay không có gì đáng lo, sẽ mau chóng khỏi thôi. Còn về Phạm tiên sinh, lộc và thọ của ngài còn rất dài, tương lai ắt thăng quan cao".

Quận thú lại hỏi tại sao lần Pháp sự này thời gian lại kéo dài như thế. Đạo sĩ nói: "Sau khi nguyên Thần của tôi lên Trời xem xét xong, đã ra khỏi cổng Trời, đang chuẩn bị trở về thì bỗng gặp Thiên Đình niêm yết bảng tiến sĩ khoa cử sang năm, không thể tùy tiện rời đi, do đó đã lưu lại trên trời một khoảng thời gian".

Phạm Trọng Yêm nghe xong không đồng tình, bèn hỏi: "Ngài đã thấy được bảng tiến sĩ của Trời, vậy tôi xin hỏi sang năm trạng nguyên họ gì?"

Đạo sĩ trả lời: "Họ Vương, tên có hai chữ chứ không phải một chữ, nhưng chữ cuối đã bị dùng mực xóa, bên cạnh còn ghi một chữ, tôi đứng xa quá nhìn không rõ.

Phạm trọng yêm, tiên tri, thần thông
Trước khi triều đình niêm yết bảng thi tiến sĩ thì trên trời đã niêm yết rồi, trạng nguyên là Vương Củng Thìn (Ảnh: Sound of hope tổng hợp)

Không lâu sau, bệnh của mẫu thân quận thú quả nhiên khỏi. Khoa thi tiến sĩ năm sau, triều đình niêm yết bảng, trạng nguyên chính là Vương Củng Thìn, tên trạng nguyên vốn là Củng Thọ, do Tống Nhân Tông rất yêu thích vị tân trạng nguyên này nên đã đổi tên cho, ngài đã xóa chữ Thọ đi và ghi chữ Thìn vào bên cạnh, sự việc trên hoàn toàn khớp với lời miêu tả của Đạo sĩ. Đến lúc này, Phạm Trọng Yêm mới tin vị Đạo sĩ này có Thần thông.

Thế mới thấy mọi chuyện đại sự thế gian đều do Trời chú định. Trước khi triều đình niêm yết bảng khoa cử thì trên trời đã niêm yết rồi, ngay cả họ tên trạng nguyên và cả việc đổi tên, trên trời đều đã có an bài trước, biểu hiện ở nhân gian chẳng qua chỉ là tái hiện những an bài đó mà thôi.

Tường Hòa

Theo SoundofhopeBÀI CHỌN LỌC

Phạm Trọng Yêm không tin Đạo sĩ có Thần thông, đích thân trải nghiệm việc kỳ lạ mới bừng tỉnh ngộ