Thơ: Anh hùng đất Việt - Trưng Nữ Vương

Giúp NTDVN sửa lỗi

Trong nghìn năm Bắc thuộc, những anh hùng đất Việt vẫn liên tiếp đứng lên dẫn dắt người dân chống lại bộ máy cai trị của các triều đại Trung Quốc, tuy nhiên đệ nhất anh hùng có lẽ là Trưng Nữ Vương.

Kinh Dương Vương khai quốc Nam phương (1)
Nhà Hán xâm lăng diệt Triệu Vương (2)
Hồng Lạc giống nòi thành Di, Địch (3)
Bách Việt non sông hóa quận, phường (4)
Thù nhà vung kiếm trừ Tô quỷ (5)
Cứu quốc dương cờ chống Mã cuồng (6)
Nghìn năm, sáu chục thành Nam Lĩnh (7)
Ai sánh anh hùng - Trưng Nữ Vương?

08.2013/ 09.2021

Đông Quan
___________
(1) Kinh Dương Vương (chữ Hán: 涇陽王) là thủy tổ của Bách Việt, lãnh thổ của quốc gia
dưới thời Kinh Dương Vương rộng lớn, phía bắc tới sông Dương Tử (cả vùng hồ
Động Đình), phía nam tới nước Hồ Tôn (Chiêm Thành), phía đông là Đông Hải (một
phần của Thái Bình Dương), phía tây là Ba Thục (Tứ Xuyên, Quốc ngày nay). Kinh
Dương Vương truyền ngôi cho con là Lạc Long Quân.
(2) Triệu Vũ Vương (Triệu Đà) là vua lập ra nhà Triệu (207 TCN-111 TCN) của nước Nam
Việt. Nước Nam Việt của nhà Triệu bao gồm các quận ở Đông Nam Trung Quốc và
miền Bắc nước ta ngày nay. Triệu Thuật Dương Vương là vua cuối cùng của nhà Triệu
bị nhà Hán diệt.
(3) Các triều đại Trung Hoa thường coi các dân tộc láng giềng nên hay gọi là Di, Địch.
(4) Các triều đại Trung Hoa sau khi chinh phục được các nước láng giềng đều biến các
nước này thành châu, quận. Nước ta thời Bắc thuộc bị gọi là Giao châu hay quận Giao
Chỉ.
(5) Tô Định, thái thú Giao châu là kẻ tàn ác và tham lam. Tô đã giết Thi Sách - chồng của
Trưng Trắc và nhiều người Việt yêu nước.
(6) Mã Viện, đại tướng tài ba của nhà Đông Hán đã cầm quân xâm lăng nước ta và đàn
áp đẫm máu Hai Bà Trưng.
(7) Hai Bà Trưng đã giải phóng 65 thành trì ở Lĩnh Nam (Các quận Nam Hải, Hợp
Phố, Giao Chỉ Cửu Chân và Nhật Nam). Sự nghiệp của Trưng Vương vĩ đại có một
không hai ở nước ta trong suốt một nghìn năm Bắc thuộc.BÀI CHỌN LỌC

Thơ: Anh hùng đất Việt - Trưng Nữ Vương