Thơ: THƯƠNG NHỚ HOA ĐÀO

Giúp NTDVN sửa lỗi

Thương nhớ hoa tàn thương nhớ ơi; Thương một đời hoa mấy kiếp người; Thương người năm cũ vừa năm mới; Thương nhớ hồn ai thương nhớ tôi...

Thương nhớ phận đào ngày xuống gốc
Dồn bao sinh lực hiến cho đời
Thân đào héo quắt khô củi mục
Mưa bụi phục sinh trắng cả trời

Thương nhớ cành đào ngày trổ búp
Lá non chọn gió nối cành tươi
Đào lại luân hồi ra một tuổi
Mắt lá ngây thơ nhuộm xanh trời

Thương nhớ cội đào ngày bứt lá
Gió bấc se hanh lặn cành khô
Nắng lấm tấm khoe từng nụ nhỏ
Chấm sáng bâng khuâng lúc đợi chờ

Thương chúm chím hoa ngày chớm nở
Đẹp hơn cả đẹp ở trên đời
Từng cánh rơi rơi trong bỡ ngỡ
Mùa xuân vừa đến đã qua rồi

Thương nhớ hoa tàn thương nhớ ơi
Thương một đời hoa mấy kiếp người
Thương người năm cũ vừa năm mới
Thương nhớ hồn ai thương nhớ tôi...

Nguyễn Quốc VănBÀI CÙNG CHUYÊN ĐỀ

BÀI CHỌN LỌC

Thơ: THƯƠNG NHỚ HOA ĐÀO