Thôi Bối Đồ dự ngôn vận mệnh ĐCS Trung Quốc và Đài Loan

Giúp NTDVN sửa lỗi

Tượng thứ 40 dự ngôn về các sự kiện sau khi kết thúc kháng chiến chống Nhật, Chính phủ Dân quốc thất bại chạy đến Đài Loan, ĐCSTQ bá chiếm lục địa Trung Quốc, cho đến vận mệnh của ĐCSTQ và Đài Loan.

Trước tiên chúng ta giải sấm:

"Nhất nhị tam tứ vô thổ hữu chủ" (một hai ba bốn không đất có chủ)

Ngũ hành Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ thì mỗi hành đều ứng với một con số. Ví như "Thiên nhất sinh Thủy", hành Thủy ứng với số 1. "Địa nhị sinh Hỏa", hành Hỏa ứng với số 2. "Mộc tam, Kim tứ, Thổ ngũ", hành Mộc ứng với số 3, Kim với số 4, Thổ với số 5.

Nửa câu trên "Nhất nhị tam thứ" thiếu "ngũ", đối ứng ngũ hành tức thiếu Thổ. Nửa cuối câu "vô thổ hữu chủ" thì "vô thổ" ứng với "thiếu thổ" của nửa câu trên.

Tại sao lại "hữu chủ"?

Đạo thống 5.000 năm Trung Hoa lưu truyền kế thừa đến Trung Hoa Dân Quốc, long mạch truyền thừa từng triều đại từng đời. Cùng với việc các đời các triều đại lần lượt thay thế nhau đến triều Thanh, sau khi triều Thanh diệt vong thì truyền thừa đến Trung Hoa Dân Quốc, truyền đến Tôn Trung Sơn, rồi lại truyền đến Tưởng Giới Thạch kế thừa, rồi đến con trai Tưởng Giới Thạch là Tưởng Kinh Quốc. Sau khi Tưởng Kinh Quốc qua đời thì long mạch Trung Hoa đã bị đứt đoạn, đạo thống Trung Hoa bị đứt đoạn. Trong dự ngôn "Hoàng Bá thiền sư thi" cũng nói như vậy.

Sau khi cả Tưởng Giới Thạch và Tưởng Kinh Quốc qua đời thì long mạch Trung Hoa đã bị đứt đoạn, đạo thống Trung Hoa bị đứt đoạn.
Sau khi cả Tưởng Giới Thạch và Tưởng Kinh Quốc qua đời thì long mạch Trung Hoa đã bị đứt đoạn, đạo thống Trung Hoa bị đứt đoạn. (Wikpedia)

Vì Tưởng Giới Thạch là người kế thừa đạo thống Trung Hoa, long mạch Trung Hoa có thể coi là hoàng đế của Trung Quốc, là "chủ' của Hoa Hạ. Tuy trong cuộc nội chiến Quốc - Cộng, Tưởng thất bại, sau phải chạy ra đảo Đài Loan, nhưng ông vẫn là quân chủ Hoa Hạ chính tông.

Câu "vô thổ hữu chủ" chính là bóng ma Mác-Lê cộng sản bá chiếm lục địa Trung Quốc, giống như tu hú chiếm tổ chim khách, ký sinh trên thân dân tộc Trung Hoa, tàn hại con cháu Viêm Hoàng. Còn người kế thừa chính tông đạo thống Trung Hoa là Tưởng Giới Thạch lại bại trận chạy ra Đài Loan, bị mất lục địa Trung Hoa. Tuy ông mất đất đai nhưng vẫn là quân chủ Hoa Hạ chính tông, kế thừa chân chính long mạch và đạo thống Trung Hoa.

"Tiểu tiểu Thiên Cang thùy củng nhi trị" (Thiên Cang bé nhỏ, buông tay trị sửa)

Thiên Cang ở đây là chỉ Đài Loan. Đế vương kế thừa long mạch và đạo thống Trung Hoa thường dùng sao Tử Vi để xưng thay, trong tinh tượng đối ứng với sao Tử Vi. Nhưng vì Tưởng Giới Thạch thua chạy đến Đài Loan, để mất mảnh đất Trung Hoa, do đó "tiểu tiểu Thiên Cang" ở đây xưng thay Đài Loan.

Thiên Cang là cán đấu trong sao Bắc Đẩu, chỉ thay Bắc Đẩu. Trong tinh tượng, Bắc Đẩu thường chỉ thay xe hoàng đế, tức là xe mà hoàng đế ngự giá, đi tuần thú hiệu lệnh bốn phương. Đế vương mất đi quốc thổ thì ngồi xe đi bên ngoài hiệu lệnh bốn phương, do đó "tiểu tiểu Thiên Cang" ở đây là chỉ Tưởng Giới Thạch thua chạy đến Đài Loan.

ài Loan trải qua sự cai quản của Tưởng Giới Thạch, nhất là thời Tưởng Kinh Quốc, đã trở nên phồn vinh thịnh vượng.
ài Loan trải qua sự cai quản của Tưởng Giới Thạch, nhất là thời Tưởng Kinh Quốc, đã trở nên phồn vinh thịnh vượng. (Getty)

"Thùy củng nhi trị" ý nghĩa là trong thời gian buông áo chắp tay là đã trị sửa quốc gia vô cùng tốt đẹp. Câu này là nói Đài Loan trải qua sự cai quản của Tưởng Giới Thạch, nhất là thời Tưởng Kinh Quốc, đã trở nên phồn vinh thịnh vượng. Năm 1972, Tưởng Kinh Quốc bắt đầu đảm nhiệm chức Viện trưởng Hành chính (tương đương thủ tướng chính phủ), sau đó kế nhiệm tổng thống Trung Hoa Dân Quốc, Đài Loan từ đó bước vào thời cực thịnh, phồn vinh nhất - thời kỳ Tưởng Kinh Quốc.

Trên đây là lời giải của sấm, là lời dự ngôn về chính phủ Dân Quốc ở Đài Loan. Sau đây chúng ta giải nghĩa tụng, là lời dự ngôn về lục địa Trung Quốc dưới thời kỳ ĐCSTQ bá chiếm.

"Nhất khẩu đông lai khí thái kiêu" (Một khẩu khí từ Đông đến (Lai), quá kiêu ngạo".

Đây là nói về Mao Trạch Đông và Chu Ân Lai - hai đầu sỏ của ĐCSTQ, là chủ tịch và thủ tướng sau khi ĐCSTQ bá chiếm Trung Quốc, là hai nhân vật thứ 1 và thứ 2 của ĐCSTQ tiêu biểu nhất. Câu này có nghĩa là, sau nội chiến Quốc - Cộng, Mao - Chu hợp sức bá chiếm lục địa Trung Hoa, cuồng vọng.

Đây là nói về Mao Trạch Đông và Chu Ân Lai - hai đầu sỏ của ĐCSTQ, là chủ tịch và thủ tướng sau khi ĐCSTQ bá chiếm Trung Quốc.
Đây là nói về Mao Trạch Đông và Chu Ân Lai - hai đầu sỏ của ĐCSTQ, là chủ tịch và thủ tướng sau khi ĐCSTQ bá chiếm Trung Quốc. (Getty)

"Cước hạ vô lý thủ vô mao" (Dưới chân không giày, đầu không tóc)

"Cước hạ vô lý" nghĩa là chân không đi giày, tức chân trần. "Thủ vô mao" là trên đầu không có tóc, trọc đầu. Câu này là nói đầu trần chân đất, tức là từ đầu đến chân một thân trần trụi. Con người đến với thế gian là một thân trần trụi, đến khi ra đi cũng một thân trần trụi, không đem được gì đi, tài sản đều là vật ngoài thân. Câu này biểu thị từ đầu đến chân không có gì, không có của cải, vô sản. ĐCSTQ khởi đầu là một nhóm lưu manh, tự xưng là "giai cấp vô sản", sau khi bá chiếm lục địa Trung Quốc thì nó cướp toàn bộ tài sản của người dân, lấy cái tên mỹ miều là "cộng sản" (tài sản chung). Đấu địa chủ, đánh cường hào, giết nhà tư bản, lập công xã nhân dân, chế độ bao cấp...

Đầu tiên là cướp của cải của tất cả những người giàu có như địa chủ, cường hào, nhà tư bản, sau đó lập chế độ tập thể, bao cấp lại cướp tất cả của cải của những người nghèo, cuối cùng còn khiến nhà nhà người người đập nồi niêu xoong chảo làm gang thép, giao nộp tất cả tài sản cá nhân, thậm chí còn không cho phép người dân tự nấu ăn riêng, tất cả ăn cơm tập thể, đã tạo thành nạn đói lớn, khiến vô số người Trung Quốc chết đói. Thực sự đã cướp đi tất cả tài sản trong tay người dân, biến nó thành tài sản của ĐCSTQ, biến toàn bộ người dân Trung Quốc thành "người vô sản", người dân bị cướp sạch, chỉ còn tấm thân trần, chẳng còn thứ gì, còn ĐCSTQ cưỡi lên đầu lên cổ dân, tác oai tác quái, hưởng thụ đặc quyền, hưởng thụ sử dụng tất cả những gì cướp được. Câu này đã nói rõ bản chất của ĐCSTQ, đã dự ngôn sau khi ĐCSTQ bá chiếm lục địa Trung Quốc, cướp tất cả tài sản của quốc dân, biến tất cả quốc dân thành người không có tài sản, là một việc chưa từng có trong lịch sử.

ĐCSTQ khởi đầu là một nhóm lưu manh, tự xưng là "giai cấp vô sản", sau khi bá chiếm lục địa Trung Quốc thì nó cướp toàn bộ tài sản của người dân, lấy cái tên mỹ miều là "cộng sản"
ĐCSTQ khởi đầu là một nhóm lưu manh, tự xưng là "giai cấp vô sản", sau khi bá chiếm lục địa Trung Quốc thì nó cướp toàn bộ tài sản của người dân, lấy cái tên mỹ miều là "cộng sản". (Getty)

"Nhược phùng Mộc Tử băng sương hoán" (Nếu gặp Mộc Tử thì băng tuyết tan)

Trung Quốc dưới sự thống trị của ĐCSTQ, đạo đức mất hết, nhân tâm méo mó, cuối cùng dẫn đến thiên tượng đáng sợ là âm dương ngược chiều, khiến người Trung Quốc lâm vào tình cảnh nguy hiểm tột độ. Hiện tượng âm dương đảo ngược đã được giải nghĩa ở tượng 41 của Thôi Bối Đồ, chi tiết xem ở đây.

Nhưng tình cảnh nguy hiểm âm dương trái ngược này sẽ được một người là Mộc Tử (木子 hợp lại thành chữ Lý 李) hóa giải. Tất cả các dự ngôn nổi tiếng Đông, Tây dường như đều chỉ rõ một điểm chung rằng: Hiện nay là đại kiếp nạn của nhân loại, là thời kỳ đại canh tân. Trong thời kỳ này, tai họa không ngừng, các loại thiên tai nhân họa đều ùn ùn kéo đến, sẽ có lượng lớn người tử vong bị đào thải. Sẽ có Thánh nhân giáng sinh ở Trung Quốc, vào lúc đó cứu độ chúng sinh trong kiếp nạn, dẫn dắt nhân loại tiến vào một tương lai tươi sáng, tốt đẹp vô cùng, mở ra một nền văn minh nhân loại hoàn toàn mới.

"Sinh ngã giả hầu tử ngã điêu" (Sinh ta là khỉ, giết ta là ưng)

Câu này dự ngôn về vận mệnh của ĐCSTQ. ĐCSTQ thành lập ở Thượng Hải năm 1920, năm 1921 triệu tập đại hội đại biểu lần thứ nhất. Do đó sau này công bố ra bên ngoài là thành lập năm 1921, thực tế là thành lập năm 1920. Năm 1920 là năm Khỉ, cũng là năm ĐCSTQ ra đời, do đó nói là "sinh ngã giả hầu".

Tượng 41 của Thôi Bối Đồ đã giải nghĩa ở bài trước, trong đó có câu "cửu thập cửu niên thành đại thác" (chín mươi chín năm là sai lầm lớn), là dự ngôn ĐCSTQ vì cố tình gieo rắc virus viêm phổi Vũ Hán ra toàn thế giới tạo ra dịch bệnh ngày nay, đã trở thành 'sai lầm lớn', khiến nước Mỹ báo thù, trở thành ngòi nổ diệt vong ĐCSTQ.

ĐCSTQ vì cố tình gieo rắc virus viêm phổi Vũ Hán ra toàn thế giới tạo ra dịch bệnh ngày nay, đã trở thành 'sai lầm lớn', khiến nước Mỹ báo thù, trở thành ngòi nổ diệt vong ĐCSTQ. 
ĐCSTQ vì cố tình gieo rắc virus viêm phổi Vũ Hán ra toàn thế giới tạo ra dịch bệnh ngày nay, đã trở thành 'sai lầm lớn', khiến nước Mỹ báo thù, trở thành ngòi nổ diệt vong ĐCSTQ. (Getty)

ĐCSTQ thành lập năm 1921, cộng thêm 99 năm là 2020, còn nếu lấy năm thật là 1920 thì là 2019. Điều này không mâu thuẫn, vì virus viêm phổi Vũ Hán rò lọt và lan truyền ra khắp thế giới vào năm 2019 - 2020, vừa đúng trùng hợp thời gian. ĐCSTQ tuyên bố ra bên ngoài là thành lập năm 1921, đồng thời cũng thừa nhận thực tế năm 1920.

"Tử ngã điêu" là nói ĐCSTQ sẽ chết trong tay "điêu" (chim ưng, đại bàng). "Điêu" là gì? Tượng 41 và tượng 46 của Thôi Bối Đồ đã giải nghĩa: Do ĐCSTQ cố ý gieo rắc dịch bệnh ra toàn thế giới tạo thành tổn thất khổng lồ cho nước Mỹ, khiến nước Mỹ báo thù và bị diệt vong. Biểu tượng của nước Mỹ là đại bàng đầu trắng, là quốc điểu của nước Mỹ, đại biểu cho tinh thần Mỹ, do đó "điêu" ở đây là chỉ nước Mỹ. "Tử ngã điêu" là dụ ngôn ĐCSTQ sẽ bị diệt vong bởi sự báo thù của nước Mỹ, và trùng hợp với hai tượng 41 và 46.

Cuối cùng chúng ta xem đồ hình:

Hình vẽ có 3 đứa trẻ, tay mỗi đứa trẻ đều cầm một đồ chơi hình tròn, trong đó hai đứa mặc áo ngắn đang đổi đồ chơi cho nhau và đứng ở cùng nhau, đồng thời hướng mặt về phía đứa trẻ mặc áo dài.
Hình vẽ có 3 đứa trẻ, tay mỗi đứa trẻ đều cầm một đồ chơi hình tròn, trong đó hai đứa mặc áo ngắn đang đổi đồ chơi cho nhau và đứng ở cùng nhau, đồng thời hướng mặt về phía đứa trẻ mặc áo dài. (Internet)

Trong hình vẽ có 3 đứa trẻ, tay mỗi đứa trẻ đều cầm một đồ chơi hình tròn, trong đó hai đứa mặc áo ngắn đang đổi đồ chơi cho nhau và đứng ở cùng nhau, đồng thời hướng mặt về phía đứa trẻ mặc áo dài. 3 đứa trẻ này có khả năng là chỉ 3 vùng đất: Đài Loan, Ma-cao và Hongkong. 3 vùng đất ngoài lục địa Trung Quốc này đều có chế độ riêng, Ma-cao và Hongkong lần lượt trở về Trung Quốc, bị ĐCSTQ bá chiếm thống trị, nhưng về bề mặt vẫn thực thi cái gọi là "một quốc gia hai chế độ", cho nên trong tay có nó đều có đồ chơi của mình. Hai đứa trẻ mặc áo ngắn đổi đồ chơi với nhau là chỉ Ma-cao và Hongkong. Còn đứa mặc áo dài đứng ở một phía là chỉ Đài Loan. Hình vẽ này đã cho biết trước thế cuộc của thời kỳ này, hoàn toàn trùng khớp với sấm và tụng.

Giải nghĩa dự ngôn tượng 40 này là để mọi người tham khảo.

Trung Dung
Theo Lý Đạo Chân - SecretchinaBÀI CÙNG CHUYÊN ĐỀ

BÀI CHỌN LỌC

Thôi Bối Đồ dự ngôn vận mệnh ĐCS Trung Quốc và Đài Loan