Tìm kiếm chìa khóa không gian chiều cao (Phần 11): Ai đã xâm nhập thời không của Địa Cầu?

Giúp NTDVN sửa lỗi

Từ truyền thuyết thượng cổ có thể thấy, trong lịch sử đã có một con cóc tinh xâm thực Mặt Trăng. Kỳ thực trên Mặt Trăng không có cóc, mà là bị con yêu tinh cóc nghìn năm xâm thực. Sau này yêu tinh cóc đầu thai làm người, chuyển sinh ở Trung Quốc, trở thành kẻ đứng đầu Trung cộng đảng, có quyền thế, họa hại nhân gian.

Xem lại: "Tìm kiếm chìa khóa không gian chiều cao (Phần 10): Giải mật - Xử tội sau Thu và Tây Tạng Ma nữ phong thủy trận."

Phần trước chúng ta đã nói qua về Thiên Môn (Tạm dịch: Cổng Trời), mỗi một thời không thế giới đều có Tuần Hoàn Chu Thiên và Cổng Thời Không riêng. Ví dụ Thái Dương hệ của chúng ta là một thể hệ thời không lớn, đối ứng với Tam Giới, hình thành nên một kết giới, có cánh cổng thời không lớn, đả khai được cổng này thì có thể xuất nhập Tam Giới. Thế giới nhân loại trên Địa Cầu chúng ta, cũng có cổng thời không cõi nhân gian, ngăn không cho sinh mệnh ở các thời không khác tùy ý tiến nhập, can nhiễu xã hội nhân loại.

Địa Cầu và Tam Giới của chúng ta là nơi đặc thù nhất trong Vũ Trụ. Vũ Trụ của chúng ta cự đại vô cực, là một thể tuần hoàn cự đại, Tam Giới và Địa Cầu tuy ở tầng thấp nhất, nhỏ bé không bằng hạt bụi trong Vũ Trụ, nhưng là một vòng tuần hoàn thấp nhất nằm trong thể tuần hoàn cự đại, có vị trí đặc thù cực kỳ quan trọng, liên quan đến toàn bộ tồn vong của Vũ Trụ. Do đó Tam Giới và Địa Cầu của chúng ta luôn là tiêu điểm của giao tranh Thần, Ma trong suốt quá trình lịch sử Vũ Trụ.

Do Địa Cầu và Thái Dương hệ có vị trí cực kỳ đặc thù trong Vũ Trụ, cho nên Cổng Lớn thời không luôn được sinh mệnh cao tầng thủ hộ, không cho các sinh mệnh khác tùy ý phá hoại nơi này.

Thần thoại thượng cổ Trung Quốc có câu chuyện Hậu Nghệ bắn Mặt TRời và Thường Nga bay lên cung Trăng, hầu hết người Hoa đều biết. Trong “Sơn Hải Kinh”, “Hoài Nam Tử” đều có ghi chép về thần thoại Hậu Nghệ xạ Nhật: Nói Thiên Đế ban cho Hậu Nghệ Cung Thần màu hồng và Tên Thần màu trắng, phái Hậu Nghệ hạ phàm, xuống nhân gian cứu giúp chúng sinh. Đến thời Nghiêu Đế, bầu trời đồng thời xuất hiện 10 Mặt Trời, sinh linh lầm than. Thế là Nghiêu Đế phái Hậu Nghệ dùng Thần Tiễn bắn hạ 9 Thái Dương, 9 Thái Dương hóa thành 9 con quạ ba chân rơi xuống địa danh Ốc Tiêu, nhân gian khôi phục an định. Đây là Thần thoại Hậu Nghệ xạ Nhật.

Hậu Nghệ bắn mặt trời
Hậu Nghệ liền liên tiếp bắn hạ chín Mặt trời. (Tranh: NTDVN)

Năng lượng của Thái Dương Hệ bắt nguồn từ 10 Thiên Can, Phù Tang Thần Thụ là thể hệ mạch lạc liên tiếp Thái Dương Hệ và Ngân Hà Hệ, đưa năng lượng vào Thái Dương Hệ. Mà năng lượng này ở thời không khác có hình tượng là Thái Dương Thần Điểu, cho nên trong Thần thoại các quốc gia, đều nói Thái Dương cưỡi trên thân của Thần Điểu. Có người nói, Thái Dương Thần Điểu là Ô Nha (con Quạ) ba chân, tôi cho cách nói này là sai, Thái Dương Thần Điểu có lẽ không phải là hình tượng Quạ ba chân. Vậy Quạ ba chân là gì?

Trong “Sử Ký” Tư Mã Thiên có ghi một đoạn lời Khổng Tử: “Nhật vi Đức nhi quân ư thiên hạ, nhục ư tam túc chi ô. Nguyệt vi hình nhi tương tá, kiến thực ư hà mô.” (Mặt trời là Đức, làm chúa tể thiên hạ, bị con quạ 3 chân lăng nhục. Mặt trăng là hình, trợ giúp mặt trời, bị con cóc ăn).

Có nghĩa là, Thái Dương bị Quạ đen xâm thực rồi, Mặt Trăng bị cóc gặm rồi. Đây là sự việc gì vậy?

Trong “Thánh Kinh. Khải thị lục” ghi chép rằng trong hệ Ngân Hà đã từng phát sinh một sự kiện:

“Trên Trời xuất hiện cảnh tượng Thần bí, có một Rồng lớn màu đỏ, có 7 đầu, 10 sừng, nó dùng đuôi cuộn một phần ba các vì sao, ném chúng xuống mặt Đất.” ( Khải thị lục 12:3)

“Sau đó, Thiên thượng phát sinh chiến tranh, Tổng lãnh Thiên Thần Michael cùng các Thiên Thần tác chiến với con Rồng đỏ, các sứ giả của Rồng đỏ cũng đến tham chiến, nhưng Rồng đỏ bị đánh bại, bọn chúng không được ở lại Thiên Thượng, bị ném xuống đất, thành con rắn lớn, tên gọi là Ma quỷ hoặc Satan, mê hoặc toàn nhân loại.” (Khải thị lục 12:7-8)

Trong không gian cao tầng của hệ Ngân Hà có một con ác thú màu đỏ, nguyên lại nó là một con rắn độc, nhưng hóa thành hình tượng Rồng, thành ác long màu đỏ, nó chính là ác ma Satan đến hủy diệt nhân loại. Đối ứng với nhân gian, nó là nguồn gốc của Chủ nghĩa cộng sản (CNCS). Cũng nói, CNCS ở nhân gian có hình tượng là một con ác long màu đỏ ở không gian khác, nó chính là ma quỷ cuồng vọng, muốn khống chế và hủy diệt nhân loại.

Tam Giới và Nhân gian là nơi cực kỳ đặc thù trong Vũ Trụ, bởi vì tại thời khắc tối hậu của Vũ Trụ, cần hoàn thành một sự việc cực kỳ trọng đại tại nơi đây, là đại sự liên quan đến sự tồn vong của Vũ Trụ. Đại sự này là: Sáng Thế Chủ vào thời khắc mạt kiếp, lấy hình tượng phàm nhân giáng sinh nhân gian, truyền Đại Pháp Vũ Trụ, chuyển động Pháp Luân, để canh tân toàn bộ Vũ Trụ, giải cứu chúng sinh vào thời khắc Hoại Diệt cuối cùng của Vũ Trụ. Các đại dự ngôn kim cổ đều dự ngôn sự kiện này, đều nói là thời khắc hiện nay của chúng ta, Cứu Thế Chủ sẽ hạ thế cứu độ chúng sinh, trong dự ngôn Maya có nói, hiện nay là thời khắc đặc thù Vũ Trụ đại canh tân, tất cả đã được an bài xong từ rất lâu trong lịch sử. Chính bởi nguyên nhân đặc thù này mà tự cổ tới nay, nhân gian luôn là tiêu điểm của đại chiến Thần, Ma giao tranh, cũng là nơi luôn được Thần bảo hộ.

Đại sự này là: Sáng Thế Chủ vào thời khắc mạt kiếp, lấy hình tượng phàm nhân giáng sinh nhân gian, truyền Đại Pháp Vũ Trụ, chuyển động Pháp Luân, để canh tân toàn bộ Vũ Trụ, giải cứu chúng sinh vào thời khắc Hoại Diệt cuối cùng của Vũ Trụ. (Ảnh: Chánh Kiến)

Con ác long màu đỏ là đại biểu của thế lực tà ác hắc ám trong Vũ Trụ, nó có nguồn gốc từ không gian cao tầng trong Ngân Hà hệ, nhưng nó nhất tâm muốn khống chế Tam Giới và Nhân gian, nên nó xâm nhập Thái Dương hệ, đồng thời đưa 9 rễ Ma mạch cắm vào Thái Dương hệ, mang năng lượng hắc ám rót vào Thái Dương hệ. Năng lượng hắc ám này hình thành nên một trường năng lượng hắc ám ở Tam Giới và nhân gian, bố trí sẵn một trường cho lần xâm nhập cuối cùng để khống chế nhân gian, đây chính là nguồn năng lượng của CNCS tà ác ở nhân gian. Con quạ ba chân chính là hình tượng ở không gian khác của năng lượng hắc ám mà ác long đưa vào Thái Dương hệ.

Cho nên, con quạ ba chân không phải là Thái Dương Thần Điểu, Thái Dương Thần Điểu là năng lượng 10 Thiên Can của Phù Tang Thần Thụ. Mặt Trời mà không bị Hậu Nghệ bắn hạ, đó mới là Mặt Trời thật, là năng lượng đưa vào của 10 Thiên Can. Còn 9 Mặt Trời bị Hậu Nghệ bắn hạ đều là giả, chúng là điểm tiếp nhận năng lượng của Ác long màu đỏ xâm nhập Thái Dương hệ, cho nên khi bị bắn hạ chúng hóa thành quạ đen ba chân.

Hậu Nghệ là sinh mệnh cao tầng, được cao tầng an bài, Ông mang sứ mệnh xuống nhân gian, trấn giữ Đại Môn (Cổng lớn) của Thái Dương hệ, bảo hộ nhân loại, bảo vệ nhân loại không bị hủy diệt trước khi Sáng Thế Chủ truyền Đại Pháp.

Sau đó Ác Long đỏ tiến nhập vào Tam Giới và nhân gian. Ma mạch của nó ban đầu xâm nhập Tây phương, thành lập tà giáo Satan, hình thành nên một nhóm thế lực hắc ám. Sau đó phái Mark, là giáo đồ đã ký thệ ước với Satan làm đại biểu, công bố CNCS tà thuyết, nhập xâm rộng khắp nơi, họa hại nhân loại, không chế tư tưởng và linh hồn của nhân loại, mang nhân loại biến dị thành tế bào trên thân chúng. Từ Công xã Pari đến trước kiến lập Liên Xô, nó từng bước hình thành nên khí thế, cuối cùng đến khi Trung Cộng thành lập thì nó đã hoàn toàn thành hình ở nhân gian. Trung Cộng là đại biểu của nó ở nhân gian, là hình tượng đối ứng của Ác Long đỏ ở nhân gian, mỗi một thành viên Trung Cộng, cũng là mỗi đảng viên từng tuyên thệ gia nhập Trung Cộng, đoàn viên thậm chí đội viên đều là tế bào trên thân nó. Khi gia nhập Trung Cộng, giơ tay phải cùng lời thề độc thì đã ký khế ước với ma quỷ, đã giao linh hồn và sinh mệnh cho ác quỷ, trở thành tế bào của nó, sau khi chết sẽ bồi táng cùng nó.

Sau khi thành hình ở thế gian, nó không ngừng tiếp năng lượng cho Trung Cộng, lợi dụng Trung Cộng từng bước từng bước xâm thực toàn thế giới, cơ hồ đã nhúng bàn tay đen đúa tới tất cả các quốc gia, làm thối nát toàn thế giới. Nhưng ở xã hội tự do Tây phương, nó thay một bộ mặt khác, như cái gọi là chủ nghĩa tiến bộ, chủ nghĩa nữ quyền, chủ nghĩa bảo vệ môi trường, chủ nghĩa toàn cầu, chủ nghĩa đại chính phủ v.v. đều là những thứ của con ma quỷ này. Cho nên trên thực tế, ma quỷ đã khống chế toàn nhân loại chúng ta, đại kiếp của nhân loại đang sắp giáng xuống, nó sẽ tới hủy diệt nhân loại vào thời gian này.

Tác giả ở phần trước đã luận giải nhiều dự ngôn, đều nói hiện nay là thời khắc vô cùng đặc thù của Vũ Trụ, là giao thời giữa Vũ Trụ cũ và Vũ Trụ mới, là thời khắc canh tân tối quan trọng. Thời khắc này, tất cả các sinh mệnh đều phải tự mình đưa ra lựa chọn cho tương lai, nếu lựa chọn theo ma quỷ, thì sẽ bồi táng cùng nó, khi đại kiếp đến, sẽ bị đào thải hủy diệt cùng Vũ Trụ cũ. Muốn bình an độ qua kiếp nạn, tiến nhập Vũ Trụ mới mỹ hảo và hạnh phúc vô tỷ, thì phải tránh xa ma quỷ đó, đã từng gia nhập nó, cần thanh minh thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội của nó, không nghe những lời dối trá của chúng.

Muốn bình an độ qua kiếp nạn, tiến nhập Vũ Trụ mới mỹ hảo và hạnh phúc vô tỷ, thì phải tránh xa ma quỷ. (Ảnh lấy từ youtube chính thức của Shen yun)

Hậu Nghệ được phái xuống từ không gian cao tầng, là sinh mệnh cao cấp thủ hộ Đại Môn của Thái Dương hệ, ngăn chặn ma quỷ hủy diệt thế giới nhân loại trước khi Sáng Thế Chủ đến cứu độ. Để mỗi sinh mệnh đều có cơ hội nghe được chân tướng vào thời mạt kiếp, vì sinh mệnh của mình, vì tương lai mà đưa ra lựa chọn công bằng.

Dưới đây chúng ta nói về Mặt Trăng, mọi người đã biết, Mặt Trăng đối với Địa Cầu và sinh vật thể có ảnh hưởng hết sức thần bí, khoa học hiện đại không giải thích được.

“Lã Thị Xuân Thu” ghi: “Nguyệt dã giả, quần âm chi bản dã, nguyệt vọng tắc bạng cáp thực, quần âm doanh, Nguyệt hối tắc bạng cáp hư, quần âm khuy”. (Mặt trăng là cái gốc của các loại vật tính âm, trăng tròn thì các loài trai, hàu chắc, tất cả các vật tính âm đều đầy, trăng tối (không trăng) thì trai, hàu hư, các loài tính âm kém)

“Hoài Nam tử. Địa hình huấn” có ghi: “cáp giải châu quy, dữ nguyệt thịnh suy.” (Hàu cua trai rùa thịnh suy cùng mặt trăng).

Thời cổ, Mặt Trăng được gọi là Thái Âm, nghĩa là Mặt Trăng là gốc của Âm, nắm giữ năng lượng Âm tính của Địa Cầu. Vận hành của nó có ảnh hưởng trực tiếp đến các sự vật thuộc âm trên Địa Cầu, ví dụ như Bạng cáp (con trai, con hàu), Cáp giải (con hàu, con cua), Rùa… các loại sinh vật thủy tính. Các sinh vật thủy tính thuộc Âm, hình thể chúng hư thực béo gầy tùy theo Mặt Trăng tròn khuyết mà biến hóa.

Ngoài ra, nữ tính thuộc Âm, nhân loại đều biết rõ, chu kỳ nữ tính và chu kỳ Mặt Trăng là giống nhau. Hiện tượng thần bí này, khoa học hiện đại không giải thích được.

Khoa học hiện đại còn phát hiện, trên Địa Cầu còn có một hiện tượng kỳ dị, gọi là Triều Tịch (nước triều lên vào buổi tối). Nước biển theo thời gian có tính chu kỳ mà lên xuống. Người sống bên bờ biển đều biết, mỗi ngày nước biển đều dâng lên vào thời gian cố định, rồi sau đó rút xuống cũng vào một thời gian cố định, không sai một chút, ngàn năm bất biến. Chu kỳ thủy triều lên xuống này là đồng bộ với chu kỳ tròn khuyết của Mặt Trăng. Không sai chút nào.

Không chỉ nước biển có hiện tượng Triều Tịch, lục địa cũng có hiện tượng Triều Tịch, lục địa cũng giống như nước biển có chu kỳ nhấp nhô, gọi là Địa Triều. Không khí cũng có hiện tượng Triều Tịch, gọi là khí triều. Hải Triều, Địa Triều, Khí Triều được khoa học hiện đại gọi chung là Triều Tịch. Biến hóa của Triều Tịch Địa Cầu là đồng bộ hoàn toàn với chu kỳ vận hành của Mặt Trăng, có người liền cho là hiện tượng Triều Tịch là do lực hút của Mặt Trăng tạo thành, nhưng sau đó có người phủ định thuyết này, căn bản không phải do lực hút của Mặt Trăng tạo nên.

Ngoài ra, Mặt Trăng đối với nhân thể hoặc sinh vật thể trên Địa Cầu cũng sinh ra hiện tượng Triều Tịch, gọi là sinh lý triều hoặc sinh vật triều. Ví dụ, y học hiện đại thông qua thống kê số lượng lớn bệnh nhân, phát hiện rằng những bệnh xuất huyết, vào ngày Trăng tròn, đặc biệt là đêm Trăng tròn là nguy hiểm nhất, chảy máu nhiều nhất. Người bị khối u phổi dẫn đến xuất huyết tử vong, đại đa số phát sinh trong vài ngày trước sau Trăng tròn, tỷ lệ xuất huyết đường tiêu hóa cũng nhiều nhất trong thời gian này. Những điều này khoa học hiện đại không thể giải thích, nhưng Trung Y có giải thích.

Trong “Hoàng Đế nội kinh” ghi: “Nguyệt thủy sinh tắc huyết khí thủy tinh, vệ khí thủy hành; nguyệt khuếch mãn tắc huyết khí thực, cơ nhục kiên, kinh lạc hư, vệ khí khứ, hình độc cư". (Khi trăng mới có thì huyết khí bắt đầu sinh tinh, vệ khí bắt đầu vận hành. Khi trăng tròn thì huyết khí đầy, cơ thịt chắc. Khi trăng tối (không trăng) thì kinh lạc hư, vệ khí tán, chỉ còn độc hình hài)

Có nghĩa là, năng lượng vận hành của nhân thể chịu ảnh hưởng của Mặt Trăng vận hành.

Năng lượng vận hành của nhân thể chịu ảnh hưởng của Mặt Trăng vận hành. (Ảnh: Pixabay)

Trăng càng tròn, năng lượng trong kinh lạc nhân thể càng thịnh, cơ xương càng săn chắc, khí huyết càng thịnh vượng, cho nên thời gian này nhân thể dễ xuất huyết, lượng máu nhiều, trúng phong, ho ra máu, xuất huyết tiêu hóa, các bệnh xuất huyết phát ra nhiều vào thời gian này, nguy cơ tử vong cao; nhưng khi Trăng khuyết, năng lượng nhân thể cũng giảm theo tương ứng, khí huyết yếu nhược, cho nên máu chảy ít, nhưng những bệnh mãn tính, cơ thể suy kiệt thì nguy cơ tử vong tăng cao. Điều này là nhận thức từ góc độ của Trung Y về ảnh hưởng của Mặt Trăng và nhân thể.

Vậy tại sao biến hóa Triều Tịch của Địa Cầu, năng lượng nhân thể, sinh lý biến hóa, cho đến các sinh vật thể trên Địa Cầu biến hóa, đều chịu ảnh hưởng của Mặt Trăng, đồng thời là đồng bộ với chu kỳ vận hành của Mặt Trăng?

Phần trước chúng ta đã bàn luận qua về Mặt Trăng, nói nó đối tiếp với Địa Cầu qua 12 Long mạch, chu kỳ vận hành của nó và tuần hoàn chu thiên của long mạch Địa Cầu là đối ứng, nó thủ hộ vận hành Chu Thiên của Đại Địa, thủ hộ Cổng Đại Địa.

Địa Cầu là một sinh mệnh thể cự đại, nhưng tích tượng của sinh mệnh tồn tại ở thời không khác, người có hô hấp, Địa Cầu cũng hô hấp. Hiện tượng Triều Tịch tương đương hô hấp của Địa Cầu, là Địa Cầu đang tuần hoàn, trao đổi năng lượng. Năng lượng “Khí” từ Ngân Hà hệ, qua Phù Tang Thần Thụ hấp thụ chuyển hóa, do 10 Thiên Can chuyển tới Thái Dương hệ, qua luân lưu đối tiếp 10 Thiên Can và 12 Địa Chi mà dẫn năng lượng rót vào Địa Cầu. Năng lượng rót vào Địa Cầu, sẽ được dẫn theo long mạch, bao trùm khắp Địa Cầu tiến hành tuần hoàn vận chuyển, thúc đẩy vạn vật trên Đại Địa sinh trưởng tuần hoàn, đây là tuần hoàn năng lượng của Đại Địa. Hiện tượng Triều Tịch là do năng lượng tuần hoàn Chu Thiên dẫn khởi mà ra. Long mạch có mạch chủ và vô số mạch nhánh, còn có các long mạch nhỏ, chúng có cái nổi lên trên, cái chìm dưới mặt Đất, có cái duỗi dài xuống biển, giống như huyết quản phân bố khắp nhân thể, là thông đạo tuần hoàn năng lượng của Địa Cầu. Chủ Long mạch của Địa Cầu có 12 nhánh, là 12 Địa Chi.

Năng lượng vận hành trong long mạch Địa Cầu được gọi là “Khí”, được phân thành Khí Dương và Khí Âm. Âm Dương hai khí trong Đất Trời thay nhau thăng giáng tiềm tàng mà tuần hoàn, cùng tiến hành Thiên Địa Đại Chu Thiên Tuần Hoàn, tạo thành khí hậu bốn mùa biến hóa. Còn Mặt Trăng thì thủ hộ cánh cổng Đại Địa, đối tiếp với 12 Địa Chi, nắm giữ, ảnh hưởng Âm khí vận hành trong long mạch Đại Địa, mà Âm khí là tinh hoa của năng lượng Đại Địa, cho nên Mặt Trăng được gọi là Thái Âm, nên nói là quần Âm chi khí.

Do vậy, biến hóa của Mặt Trăng tròn khuyết và năng lượng tuần hoàn của Đại Địa là đối ứng, trực tiếp ảnh hưởng đến chu kỳ tuần hoàn năng lượng của vạn vật, ảnh hưởng đến biến hóa sinh lý của nhân thể và các sinh vật thể.

Biến hóa của Mặt Trăng tròn khuyết và năng lượng tuần hoàn của Đại Địa là đối ứng, trực tiếp ảnh hưởng đến chu kỳ tuần hoàn năng lượng của vạn vật. (Ảnh: Pixabay)

Mặt Trăng giống như một vị Hộ Vệ trung thành, ngàn năm thầm lặng bảo vệ Địa Cầu, thủ hộ Cổng Đại Địa. Đây là an bài từ sớm của Sinh Mệnh Cao tầng.

Những bạn đã sống ở nông thôn Trung Quốc, nhiều người được nghe chuyện động vật bái Trăng, ví dụ Chồn vái Trăng, thậm chí có người tận mắt nhìn thấy, vùng Đông Bắc thường thấy. Đây là động vật muốn đắc linh khí thành yêu, cho nên khi Trăng tròn, là lúc năng lượng vận hành trên Đại Địa cường thịnh nhất, chúng trộm khí của Trăng, trộm tinh hoa của năng lượng Đại Địa.

Mặt Trăng thủ hộ Đại Địa, thủ hộ nhân gian, đối với Địa Cầu mà nói, nó có tác dụng vô cùng quan trọng. Các sinh mệnh tà ác từ các không gian khác, tà ma ngoại đạo, chúng muốn khống chế Đại Địa, họa loạn nhân gian, phải đi qua cánh cổng do Mặt Trăng canh giữ. Vậy phải chăng trên đó có Sinh Mệnh Cao Tầng đang canh giữ?

Điều này làm chúng ta nhớ đến Thần Thoại “Thường Nga bôn nguyệt”. Tháng 3 năm 1993, tại Tần mộ số 15 Vương Gia Đài, Giang Lăng, Hồ Bắc tìm thấy Dịch thư thượng cổ đã thất truyền “Quy Tạng”, gọi là Vương gia đài Tần giản Quy Tạng. Trong quẻ từ có ghi câu chuyện “Hằng Nga bôn nguyệt”, trước mắt đây là ghi chép sớm nhất được phát hiện.

Thường Nga và Hậu Nghệ đều mang sứ mệnh, là Thần từ cao tầng hạ thế, phụ trách bảo vệ nhân gian, một nơi đặc thù. Có lẽ Thường Nga được an bài thủ hộ Cổng Đại Địa, nên đến mặt Trăng, tiến nhập thời không khác của Mặt Trăng là Cung Quảng Hàn, làm Thần Trăng.

Phần trên chúng ta đã nói, Thái Dương hệ bị một con Ác Long màu đỏ xâm nhập, đặt vào đó trường năng lượng của nó, cuối cùng thâm nhập nhân gian, hình thành nên CNCS - Một tổ chức tà ác, để ma quỷ thống trị thế giới chúng ta. Vậy có hay không yêu ma đã xâm nhập Mặt Trăng?

Phần trên đã đề cập đến lời Khổng Tử, nói Thái Dương bị quạ đen ba chân xâm thực rồi, Mặt Trăng bị cóc xâm thực rồi.

Lư Đồng thời nhà Đường trong bài thơ “Nguyệt thực” có viết: “Truyền văn cổ lão thuyết, thực nguyệt Hà Mô tinh.” (Tương truyền từ thời xa xưa, cóc tinh xâm thực mặt trăng)

Nghĩa là nghe trong thượng cổ truyền thuyết, một con yêu tinh cóc xâm thực Mặt Trăng, tạo thành Nguyệt thực.

Tự cổ đến nay, dân gian đều lưu truyền cách nói này, rằng trên Mặt Trăng có một con cóc ba chân. Ngoài ra nhân gian còn có câu tục ngữ “con cóc đòi ăn thịt Thiên Nga”, có phải là có liên quan? Nhìn chữ là biết. (Nga 鹅 là ngỗng, Nga 娥 (嫦娥) - Thường Nga chỉ Mặt Trăng).

Từ truyền thuyết thượng cổ có thể thấy, trong lịch sử đã có một con cóc tinh xâm thực Mặt Trăng. Kỳ thực trên Mặt Trăng không có cóc, mà là bị con yêu tinh cóc nghìn năm xâm thực. Sau này yêu tinh cóc đầu thai làm người, chuyển sinh ở Trung Quốc, trở thành kẻ đứng đầu Trung cộng đảng, có quyền thế, họa hại nhân gian.

Không cần nói ra thì mọi người đều biết kẻ đó là ai, hình dáng, thần thái giống hệt con cóc đó là kẻ đứng đầu Trung cộng, bởi vì nguyên thần của nó là một con cóc.

Cao tăng tiết lộ bí mật: Giang Trạch Dân từng đến 'Hang Cóc' để bổ sung năng lượng đen [Radio]
Trong nhiều năm, ngoại giới lan truyền sôi nổi cách nói cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân là cóc tinh chuyển sinh.

Con yêu cóc này, sau khi nhập nhân thai, được ác long đỏ nhắm chọn, giao cho quyền bính, cho lên làm đầu đảng Trung Cộng, đắc quyền thế ở nhân gian. Vào lúc này, là lúc “Vũ Trụ cũ - mới” thay nhau, là thời khắc quan trọng nhất của Vũ Trụ đại canh tân. Lúc này, Sáng Thế Chủ đang truyền Đại Pháp tại nhân gian, trong nguy nan cứu độ chúng sinh, canh tân Vũ Trụ. Mỗi sinh mệnh nhất định phải ở thời khắc này mà tự mình lựa chọn tương lai.

Sau khi con yêu tinh cóc được ác long giao cho quyền bính, ở nhân gian nó hô phong hoán vũ, hý lộng Trung Hoa. Nó da căng bụng trống, miệng phun khí độc cùng tà hỏa Địa Ngục, công kích Chuyển Luân Thánh Vương và Đại Pháp Vũ Trụ, cuồng vọng muốn hủy diệt cả nhân loại. Đối ứng tại nhân gian, là vào tháng 7 năm 1999, Giang Trạch Dân - kẻ đứng đầu Trung Cộng với đố kỵ cực độ, đã mở một trường bức hại tàn khốc chưa từng có trong lịch sử đối với Pháp Luân Đại Pháp. Tuyên bố “Tiêu diệt Pháp Luân Công trong vòng ba tháng”. Từ đây, Trung Cộng dốc toàn bộ máy quốc gia vây chặt Pháp Luân Công, hạ lệnh “Bôi nhọ danh dự, vắt kiệt tài chính, tiêu diệt thể xác” đối với học viên Pháp Luân Công. Làm hàng chục triệu học viên Pháp Luân Công bị khám nhà, bắt trói, giết chết, dùng đến tất cả các loại khốc hình cổ kim đông tây, tàn khốc tra tấn những người tu luyện không chịu từ bỏ tín ngưỡng, làm hơn một triệu học viên bị bức hại đến chết, đến tàn phế, thậm chí mổ sống lấy nội tạng không dùng thuốc mê, bán kiếm lợi lớn. Những sự thực này đã được phơi bày, chứng thực trên trường quốc tế, kinh động thế nhân!

Tuy bị bức hại hơn 20 năm, không những không đánh bại được Pháp Luân Công, mà trái lại Pháp Luân Công được truyền ra khắp thế giới, số lượng người theo tăng hàng ngày. Còn Trung Cộng trái lại trong trường bức hại này lại tiến tới diệt vong, trước khi diệt vong, chúng sẽ kéo theo rất nhiều người bồi táng cùng nó. Cho nên nếu đã bị chúng lừa, đã gia nhập các tổ chức đảng, đoàn, đội của chúng, hãy nhanh chóng thanh minh thoái xuất, không trở thành tế bào cùng bị đào thải hủy diệt với chúng. Cũng chớ nghe lời dối trá của chúng mà phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp.

Hiện nay con cóc này, chỉ còn chút hơi tàn, nhưng Thần không cho nó chết, để nó nửa sống nửa chết, để đợi thời khắc Vũ Trụ Đại Thẩm Phán đến. Sau đó sẽ tống hắn vào Địa Ngục vô gián, để hắn vĩnh viễn chịu thống khổ hình thần toàn diệt.

Trên đây chỉ là những điều biết được từ tầng thứ cá nhân, nếu như nhất thời khó tiếp thu, có thể coi đây như một câu chuyện nghe qua. Nhưng tôi muốn gửi lời tâm huyết, xin mọi người chớ xem là chuyện đùa, vì đây liên quan đến tương lai của từng sinh mệnh. Mỗi cá nhân đều phải tại thời khắc này mà tự mình lựa chọn tương lai, một khi chọn sai, sau đó sẽ cực kỳ hối tiếc, khi thời khắc đến, không còn cơ hội mà lựa chọn, mà hối tiếc.

(Hết)

Thái Bình
Theo Lý Đạo Chân - Vision TimesBÀI CHỌN LỌC

Tìm kiếm chìa khóa không gian chiều cao (Phần 11): Ai đã xâm nhập thời không của Địa Cầu?