Vốn FDI đổ vào Việt Nam đạt hơn 6,17 tỷ USD

Giúp NTDVN sửa lỗi

Các nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào Việt Nam hơn 6,17 tỷ USD trong quý I/2024. Đứng đầu là Singapore với 2,55 tỷ USD.

Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tính đến 20/3/2024, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 6,17 tỷ USD, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong đó, vốn đầu tư đăng ký mới 3 tháng đầu năm nay vẫn duy trì mức tăng so với cùng kỳ. Cụ thể, có 644 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tăng 23,4%; tổng vốn đăng ký đạt hơn 4,77 tỷ USD, tăng 57,9%.

Trái ngược với đà tăng của vốn đầu tư mới, vốn điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần giảm so với cùng kỳ.

Trong đó, có 248 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư; tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt 934,6 triệu USD, giảm 22,6%. Có 604 lượt góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, tổng giá trị vốn góp đạt hơn 466 triệu USD, giảm 14,1% về số lượt góp vốn và giảm 61,7% về số vốn.

Tính chung, dù tổng vốn đầu tư đăng ký trong 3 tháng vẫn tăng 13,4% so với cùng kỳ, song mức tăng giảm 25,2 điểm phần trăm so với hai tháng trước.

Đặc biệt, các dự án đầu tư nước ngoài đã giải ngân ước đạt khoảng 4,63 tỷ USD, tăng 7,1% so với cùng kỳ.

Trong số 62 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam trong 3 tháng đầu năm, Singapore dẫn đầu với tổng vốn hơn 2,55 tỷ USD, chiếm 41,3% tổng vốn đầu tư, tăng 51,3% so với cùng kỳ.

Hồng Kông đứng thứ hai với hơn 1,05 tỷ USD, chiếm 17,1% tổng vốn đầu tư, gấp gần hơn 2,3 lần so với cùng kỳ. Đầu tư của Singapore và Hồng Kông chủ yếu là đầu tư mới, chiếm lần lượt 89,5% và 79,1% tổng vốn đầu tư của Singapore và Hồng Kông trong 3 tháng.

Xét về số dự án, Trung Quốc là đối tác dẫn đầu về số dự án đầu tư mới (chiếm 27,8%); Hàn Quốc dẫn đầu về số lượt điều chỉnh vốn (chiếm 23%) và góp vốn mua cổ phần (chiếm 27,8%).

Nhìn chung, các đối tác đầu tư lớn nhất trong 3 tháng qua đều là các đối tác truyền thống của Việt Nam và đến từ châu Á. Riêng 5 đối tác dẫn đầu (Singapore, Hồng Kông, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc) chiếm tới 72,7% số dự án đầu tư mới và gần 82,9% tổng vốn đầu tư đăng ký của cả nước.

Lũy kế đến ngày 20/3/2024, cả nước có 39.758 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký gần 475,83 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án ước đạt khoảng 301,8 tỷ USD, bằng 63,4% tổng vốn đầu tư đăng ký còn hiệu lực.

Ngoài ra, theo báo cáo, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 17 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt gần 3,93 tỷ USD, chiếm gần 63,6% tổng vốn đầu tư đăng ký, giảm nhẹ 1,3% so với cùng kỳ.

Ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ 2 với tổng vốn đầu tư hơn 1,58 tỷ USD, chiếm 25,6% tổng vốn đầu tư đăng ký, gấp gần 2,1 lần so với cùng kỳ.

Tiếp theo lần lượt là các ngành bán buôn bán lẻ; hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ với tổng vốn đăng ký đạt lần lượt hơn 224,8 triệu USD và gần 190,2 triệu USD. Còn lại là các ngành khác.

Xét về số lượng dự án, công nghiệp chế biến, chế tạo là ngành dẫn đầu về số dự án mới (chiếm 37,7%) và điều chỉnh vốn (chiếm 61,7%). Ngành bán buôn, bán lẻ dẫn đầu về số lượt giao dịch góp vốn mua cổ phần cao nhất (42,5%).


Vốn FDI đổ vào Việt Nam đạt hơn 6,17 tỷ USD