17 cá thể động vật hoang dã quý hiếm được thả về tự nhiên

Giúp NTDVN sửa lỗi

Hơn chục cá thể được thả về môi trường tự nhiên có những loài thuộc diện nguy cấp, quý hiếm nhằm bảo tồn đa dạng sinh học.

Ngày 22/5, Trung tâm cứu hộ bảo tồn và phát triển sinh vật, thuộc Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng đã tổ chức thả 17 cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên nhằm thực hiện công tác bảo tồn đa dạng sinh học.

Cụ thể, 17 cá thể động vật hoang dã được thả về môi trường tự nhiên gồm: 3 cá thể khỉ đuôi lợn; 1 rùa hộp trán vàng miền Bắc; 1 rùa sa nhân; 1 rùa đất sêpôn; 1 mèo rừng; 2 cu li nhỏ; 1 cầy vòi hương; 4 cầy hương; 2 trăn đất và 1 dúi mốc.

Đây là các cá thể động vật hoang dã được Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội chuyển giao và người dân tự nguyện giao nộp cho cơ quan chức năng. Sau đó, các cá thể này được bàn giao cho Trung tâm Cứu hộ bảo tồn và phát triển sinh vật chăm sóc, nuôi dưỡng, phục hồi các tập tính trước khi thả về môi trường tự nhiên.

Trong số các cá thể động vật hoang dã được thả về môi trường tự nhiên lần này có những loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm theo quy định tại Nghị định số 84/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

Việt Nam Xã hội

17 cá thể động vật hoang dã quý hiếm được thả về tự nhiên