Rachel Roberts

Rachel Roberts

 
Rachel Roberts là một nhà báo có trụ sở tại London với kiến thức nền tảng về tin tức địa phương và quốc gia. Cô tập trung vào các câu chuyện về sức khỏe và giáo dục, đồng thời đặc biệt quan tâm đến vaccine cũng như các vấn đề ảnh hưởng đến trẻ em.