Ta đem hạnh phúc vẽ màu yêu thương

Giúp NTDVN sửa lỗi

Đem vui đắp đổi cho buồn
Đem quên bù nhớ, lấy vuông đắp tròn
Đem tha thứ đổi giận hờn
Đem ân đổi oán, lấy khôn giúp khờ

Đem nhân ái gửi vào thơ
Đem chân thật phá nghi ngờ vòng vo
Đem giây phút hiểu khắc giờ
Đem thanh tỉnh phá mơ hồ hoài nghi
Đem bao dung phá so bì
Đem an nhiên giải sân si muộn sầu

Ta đem hạnh phúc vẽ màu yêu thương

Gió lành gửi cánh buồm nâu
Ta đem hạnh phúc vẽ màu yêu thương
Đường về khắc khoải Cố hương
Lợi danh xả tận bước đường hồi thăng

So dây gầu múc giếng làng
Chắt từng mạch nước Thành hoàng nuôi dân
Sấm gầm, mưa đá đầu xuân
Điềm tàn bạo chúa, bệnh gần tật xa

Phật ân hạo đãng bao la
Mệnh Trời tưới xuống an hòa thế gian
Biển khơi nước mắt chưa tan
Trần gian mặn chát nỗi oan cõi người

Nhân tình thế thái chơi vơi
Khổ đau đủ lấp giếng trời hố đen...

Tân Nguyễn

Văn hoá


BÀI CHỌN LỌC

Ta đem hạnh phúc vẽ màu yêu thương