THẢN NHIÊN

Giúp NTDVN sửa lỗi

Thản nhiên gió thổi mây bay
Góc sân chú tiểu loay hoay quét chùa

(Ảnh: Pixabay)

Thản nhiên thừa thiếu thiếu thừa
Góc sân chú tiểu nhẹ khua chổi thiền

(Ảnh: Shutterstock)

Thản nhiên thương hải tang điền
Góc sân chú tiểu vẽ miền an nhiên

(Ảnh: Pexels)

Thản nhiên duyên nợ, nợ duyên
Góc sân chú tiểu cười hiền hư-không…

Đường Tân

Văn hoá


BÀI CHỌN LỌC

THẢN NHIÊN