Thơ: Anh hùng đất Việt - Ngô Quyền (Ngô Vương)

Giúp NTDVN sửa lỗi

Võ công hiển hách, sông Bạch Đằng đại phá quân Nam Hán, Bắc thuộc nghìn năm quét sạch. Trí dũng siêu quần, thành Đại La xưng vương xây cơ nghiệp, độc lập muôn thuở thái bình. (Hoàng Mai)

Đất Việt sinh ra đại anh hào
Trí dũng ngời ngời, tiếng nức cao
Đại La lừng lẫy trừ Công Tiễn (1)
Bạch Đằng nổi tiếng diệt Hoằng Thao (2)
Non nước từ đây giành độc lập
Dân tộc mai sau được mạnh giàu
Ngô Vương xứng bậc "Trung Hưng Tổ" (3)
Bắc thuộc nghìn năm rũ sạch làu.

07.2015

Đông Quan
________________
(1) Năm 937, hào trưởng đất Phong Châu là Kiều Công Tiễn sát hại Dương Đình Nghệ. Nội bộ họ Kiều cũng chia rẽ trầm trọng. Bị cô lập, Kiều Công Tiễn vội vã cầu cứu nhà Nam Hán. Ngô Quyền nhanh chóng tập hợp lực lượng, kéo quân ra Bắc, giết chết Kiều Công Tiễn.
(2) Ngô Quyền đã chuẩn bị quyết chiến với quân Nam Hán. Trong trận quyết chiến trên
sông Bạch Đằng vào năm 938 quân ta đã đánh bại quân Nam Hán. Chủ tướng giặc là
hoàng tử nhà Nam Hán – Lưu Hoằng Thao (có sách chép là Lưu Hoằng Tháo hay Lưu
Hồng Tháo) đã bị tiêu diệt.

(3) Sử gia Ngô Sĩ Liên ca tụng ông là mưu tài đánh giỏi, làm nên công dựng lại cơ đồ, đứng đầu các vua. Phan Bội Châu tôn vinh ông là "vua Tổ phục hưng dân tộc”.BÀI CHỌN LỌC

Thơ: Anh hùng đất Việt - Ngô Quyền (Ngô Vương)