Từ ngày 15/6: Áp dụng quy định mới về đăng kiểm ô tô

Giúp NTDVN sửa lỗi

Từ ngày 15/6, ô tô mới - ô tô thuộc diện miễn đăng kiểm lần đầu, sẽ phải chi trả phí dịch vụ thay vì miễn phí như hiện nay.

Cục Đăng kiểm Việt Nam - Bộ Giao thông vận tải (GTVT) cho biết, từ ngày 15/6/2024, chủ ô tô thuộc diện được miễn đăng kiểm lần đầu sẽ cần phải trả thêm mức phí làm thủ tục lập hồ sơ phương tiện theo quy định tại Thông tư 11/2024/TT-BGTVT là 46.000 đồng/phương tiện (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng VAT), nếu tính cả thuế VAT 8%, mức thu hiện nay sẽ là 49.680 đồng/phương tiện.

Như vậy, chủ ô tô miễn đăng kiểm lần đầu khi đến trung tâm đăng kiểm làm thủ tục lập hồ sơ phương tiện, nhận giấy chứng nhận đăng kiểm và tem kiểm định từ ngày 15/6 tới đây sẽ cần trả hai loại phí gồm: Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng kiểm, tem kiểm định và giá dịch vụ lập hồ sơ phương tiện ô tô miễn đăng kiểm lần đầu.

Ví dụ, đối với ô tô dưới 10 chỗ, tổng mức phí cần trả là 139.680 đồng/phương tiện, gồm: 90.000 đồng lệ phí cấp giấy chứng nhận, tem kiểm định và 49.680 đồng giá dịch vụ lập hồ sơ phương tiện, đã bao gồm thuế VAT.

Trường hợp, chủ xe muốn in lại tem kiểm định và giấy chứng nhận kiểm định, mức thu bằng 50% mức giá lập hồ sơ phương tiện (tức 23.000 đồng/lần/xe, chưa bao gồm thuế VAT).

Thông tư 02/2023/TT-BGTVT quy định từ ngày 22/3/2023 miễn kiểm định lần đầu đối với ô tô chở người đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải, ô tô chở người các loại trên 9 chỗ chưa qua sử dụng và có năm sản xuất đến năm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận kiểm định dưới 2 năm (năm sản xuất cộng 1 năm) và có đủ hồ sơ hợp lệ.

Xe cơ giới được miễn kiểm định lần đầu khi nào?

Xe cơ giới chưa qua sử dụng đã được cấp “Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng” đối với xe sản xuất, lắp ráp hoặc “Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu”;

Hoặc “Thông báo miễn kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu” và có năm sản xuất đến năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận kiểm định dưới 02 năm (năm sản xuất cộng 01 năm), có đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư 16/2021/TT-BGTVT (sửa đổi tại Thông tư 2/2023/TT-BGTVT) thì được miễn kiểm định lần đầu.

(Khoản 3 Điều 5 Thông tư 16/2021/TT-BGTVT, sửa đổi tại Thông tư 2/2023/TT-BGTVT)

Các loại giấy cần thiết khi lập hồ sơ phương tiện và kiểm định

(1) Lập Hồ sơ phương tiện

Chủ xe phải khai báo thông tin và cung cấp giấy tờ sau đây để lập Hồ sơ phương tiện (trừ trường hợp kiểm định lần đầu để cấp Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định có thời hạn hiệu lực 15 ngày):

(i) Xuất trình Giấy tờ về đăng ký xe (Bản chính Giấy đăng ký xe do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc bản chính Giấy biên nhận giữ bản chính Giấy đăng ký xe (kèm theo bản sao giấy đăng ký xe) đang thế chấp của tổ chức tín dụng hoặc Bản sao giấy đăng ký xe có xác nhận của tổ chức cho thuê tài chính (kèm theo bản sao giấy đăng ký xe)) hoặc Giấy hẹn cấp Giấy đăng ký xe;

(ii) Bản sao Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng đối với xe cơ giới sản xuất, lắp ráp trong nước (trừ xe cơ giới thanh lý);

(iii) Bản chính Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo đối với trường hợp xe cơ giới mới cải tạo;

(iv) Bản cà số khung, số động cơ của xe đối với trường hợp xe cơ giới thuộc đối tượng miễn kiểm định quy định tại khoản 3 Điều 5 Thông tư 16/2021/TT-BGTVT, sửa đổi tại Thông tư 2/2023/TT-BGTVT;

(v) Khai báo thông tin các thông tin tương ứng quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 16/2021/TT-BGTVT.

(2) Kiểm định

Khi đưa xe cơ giới đến đơn vị đăng kiểm để kiểm định, chủ xe cần xuất trình, nộp các giấy tờ và cung cấp các thông tin sau:

- Các giấy tờ nêu tại (i) và (iii) tại (1);

- Thông tin về tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và địa chỉ trang thông tin điện tử quản lý thiết bị giám sát hành trình, camera đối với xe cơ giới thuộc đối tượng phải lắp thiết bị giám sát hành trình, camera;

- Khai báo về việc kinh doanh vận tải vào Phiếu theo dõi hồ sơ theo mẫu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 16/2021/TT-BGTVT.

(Điều 6 Thông tư 16/2021/TT-BGTVT, sửa đổi tại Thông tư 2/2023/TT-BGTVT).

Vì sao xe cơ giới phải đăng kiểm?

Đăng kiểm là hình thức các cơ quan có thẩm quyền tiến hành kiểm tra, giám sát và xác nhận về việc tuân thủ các quy định để bảo đảm an toàn trong vận hành phương tiện cơ giới cả đường bộ lẫn đường thủy, nhằm mục đích đảm bảo an toàn cho người và tài sản trên các phương tiện đó.

Quy trình đăng kiểm sẽ bao gồm việc kiểm tra toàn bộ máy móc ở trong và ở ngoài của phương tiện xem có đạt tiêu chuẩn không? Có chỗ nào cần khắc phục hoặc sửa chữa để đảm bảo an toàn cho người điều khiển phương tiện và cả những người tham gia giao thông khác không?

Quá trình đăng kiểm cũng sẽ không quá phức tạp và mất nhiều thời gian, nếu xe đạt yêu cầu, chủ xe sẽ được cấp giấy phép chứng nhận kiểm định hoặc gia hạn cho phép xe của mình được lưu thông trên đường.

Trong trường hợp xe chưa đạt yêu cầu, chủ phương tiện sẽ cần phải cần tiến hành khắc phục, sửa chữa đến khi đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật mới được cấp giấy chứng nhận. Thông thường, mỗi loại phương tiện với mức tải trọng khác nhau sẽ có một định kỳ kiểm định khác nhau.

Việt Nam Xã hội

Từ ngày 15/6: Áp dụng quy định mới về đăng kiểm ô tô