Nghệ An có bao nhiêu xã, phường, thị trấn?

Giúp NTDVN sửa lỗi

Nhắc tới Nghệ An là nhắc tới tỉnh có diện tích lớn nhất Việt Nam. Nằm ở khu vực Bắc Trung Bộ, tỉnh Nghệ An có diện tích là 16.486,5 km2 (theo Niên giám Thống kê năm 2021). Cùng tìm hiểu Nghệ An có bao nhiêu xã, bao nhiêu phường, thị trấn trong bài viết dưới đây.

1. Nghệ An có bao nhiêu xã, phường, thị trấn?

Nghệ An có tổng cộng 460 đơn vị hành chính cấp xã bao gồm: 411 xã; 32 phường; và 17 thị trấn; trực thuộc 01 thành phố; 03 thị xã; và 17 huyện.

 • 01 thành phố: Vinh.
 • 03 thị xã: Thái Hòa; Hoàng Mai; Cửa Lò.
 • 17 huyện: Nghĩa Đàn; Quỳnh Lưu; Đô Lương; Quế Phong; Diễn Châu; Thanh Chương; Yên Thành; Tân Kỳ; Nghi Lộc; Tương Dương; Kỳ Sơn; Con Cuông; Anh Sơn; Nam Đàn; Hưng Nguyên; Quỳ Hợp; Quỳ Châu.

>> Xem thêm: Thanh Hóa có bao nhiêu xã, thị trấn, phường?

2. Các xã của tỉnh Nghệ An

Danh sách các xã của tỉnh Nghệ An cụ thể như sau:

2.1. Huyện Nghĩa Đàn có bao nhiêu xã?

Huyện Nghĩa Đàn có 22 xã và 01 thị trấn là:

 • Thị trấn Nghĩa Đàn
 • Xã Nghĩa Mai
 • Nghĩa Yên
 • Xã Nghĩa Lạc
 • Xã Nghĩa Lâm
 • Nghĩa Sơn
 • Xã Nghĩa Lợi
 • Xã Nghĩa Bình
 • Nghĩa Thọ
 • Xã Nghĩa Minh
 • Xã Nghĩa Phú
 • Nghĩa Hưng
 • Xã Nghĩa Hồng
 • Xã Nghĩa Thịnh
 • Nghĩa Trung
 • Xã Nghĩa Hội
 • Xã Nghĩa Thành
 • Nghĩa Hiếu
 • Xã Nghĩa Đức
 • Xã Nghĩa An
 • Nghĩa Long
 • Xã Nghĩa Lộc
 • Xã Nghĩa Khánh

2.2. Quỳnh Lưu (Nghệ An) có bao nhiêu xã?

Huyện Quỳnh Lưu có 32 xã và 01 thị trấn là:

 • Thị trấn Cầu Giát
 • Xã Quỳnh Thắng
 • Xã Quỳnh Tân
 • Quỳnh Châu
 • Xã Tân Sơn
 • Xã Quỳnh Văn
 • Ngọc Sơn
 • Xã Quỳnh Tam
 • Xã Quỳnh Hoa
 • Quỳnh Thạch
 • Xã Quỳnh Bảng
 • Xã Quỳnh Mỹ
 • Quỳnh Thanh
 • Xã Quỳnh Hậu
 • Xã Quỳnh Lâm
 • Quỳnh Đôi
 • Xã Quỳnh Lương
 • Xã Quỳnh Hồng
 • Quỳnh Yên
 • Xã Quỳnh Bá
 • Xã Quỳnh Minh
 • Quỳnh Diễn
 • Xã Quỳnh Hưng
 • Xã Quỳnh Giang
 • Quỳnh Ngọc
 • Xã Quỳnh Nghĩa
 • Xã An Hòa
 • Tiến Thủy
 • Xã Sơn Hải
 • Xã Quỳnh Thọ
 • Quỳnh Thuận
 • Xã Quỳnh Long
 • Xã Tân Thắng

2.3. Đô Lương (Nghệ An) có bao nhiêu xã?

Huyện Đô Lương có 32 xã và 01 thị trấn là:

 • Thị trấn Đô Lương
 • Xã Giang Sơn Đông
 • Xã Giang Sơn Tây
 • Lam Sơn
 • Bồi Sơn
 • Hồng Sơn
 • Bài Sơn
 • Ngọc Sơn
 • Bắc Sơn
 • Tràng Sơn
 • Thượng Sơn
 • Hòa Sơn
 • Đặng Sơn
 • Đông Sơn
 • Nam Sơn
 • Lưu Sơn
 • Yên Sơn
 • Văn Sơn
 • Đà Sơn
 • Lạc Sơn
 • Tân Sơn
 • Thái Sơn
 • Quang Sơn
 • Thịnh Sơn
 • Trung Sơn
 • Xuân Sơn
 • Minh Sơn
 • Thuận Sơn
 • Nhân Sơn
 • Hiến Sơn
 • Mỹ Sơn
 • Trù Sơn
 • Đại Sơn

2.4. Huyện Quế Phong

Huyện Quế Phong có 12 xã và 01 thị trấn là:

 • Thị trấn Kim Sơn
 • Xã Thông Thụ
 • Xã Đồng Văn
 • Hạnh Dịch
 • Tiền Phong
 • Nậm Giải
 • Tri Lễ
 • Châu Kim
 • Mường Nọc
 • Châu Thôn
 • Nậm Nhoóng
 • Quang Phong
 • Căm Muộn

2.5. Diễn Châu có bao nhiêu xã?

Huyện Diễn Châu có 36 xã và 01 thị trấn là:

 • Thị trấn Diễn Châu
 • Xã Diễn Lâm
 • Xã Diễn Đoài
 • Diễn Trường
 • Xã Diễn Yên
 • Xã Diễn Hoàng
 • Diễn Hùng
 • Xã Diễn Mỹ
 • Xã Diễn Hồng
 • Diễn Phong
 • Xã Diễn Hải
 • Xã Diễn Tháp
 • Diễn Liên
 • Xã Diễn Vạn
 • Xã Diễn Kim
 • Diễn Kỷ
 • Xã Diễn Xuân
 • Xã Diễn Thái
 • Diễn Đồng
 • Xã Diễn Bích
 • Xã Diễn Hạnh
 • Diễn Ngọc
 • Xã Diễn Quảng
 • Xã Diễn Nguyên
 • Diễn Hoa
 • Xã Diễn Thành
 • Xã Diễn Phúc
 • Diễn Cát
 • Xã Diễn Thịnh
 • Xã Diễn Tân
 • Minh Châu
 • Xã Diễn Thọ
 • Xã Diễn Lợi
 • Diễn Lộc
 • Xã Diễn Trung
 • Xã Diễn An
 • Diễn Phú

2.6. Thanh Chương (Nghệ An) có bao nhiêu xã?

Huyện Thanh Chương có 37 xã và 01 thị trấn là:

 • Thị trấn Thanh Chương
 • Xã Thanh Lâm
 • Xã Thanh Nho
 • Hạnh Lâm
 • Thanh Sơn
 • Thanh Hòa
 • Phong Thịnh
 • Thanh Phong
 • Thanh Mỹ
 • Ngọc Lâm
 • Thanh Tiên
 • Thanh Liên
 • Đại Đồng
 • Thanh Đồng
 • Thanh Ngọc
 • Đồng Văn
 • Thanh Hương
 • Thanh Lĩnh
 • Ngọc Sơn
 • Thanh Thịnh
 • Thanh An
 • Xã Thanh Chi
 • Xuân Tường
 • Thanh Dương
 • Thanh Lương
 • Cát Văn
 • Thanh Khê
 • Thanh Long
 • Võ Liệt
 • Thanh Thủy
 • Thanh Khai
 • Xã Thanh Yên
 • Thanh Hà
 • Thanh Giang
 • Xã Thanh Tùng
 • Thanh Mai
 • Thanh Xuân
 • Xã Thanh Đức

2.7. Yên Thành (Nghệ An) có bao nhiêu xã?

Huyện Yên Thành có 38 xã và 01 thị trấn là:

 • Thị trấn Yên Thành
 • Xã Mã Thành
 • Xã Tiến Thành
 • Lăng Thành
 • Tân Thành
 • Đức Thành
 • Kim Thành
 • Hậu Thành
 • Hùng Thành
 • Đô Thành
 • Thọ Thành
 • Quang Thành
 • Tây Thành
 • Phúc Thành
 • Hồng Thành
 • Đồng Thành
 • Phú Thành
 • Hoa Thành
 • Tăng Thành
 • Văn Thành
 • Thịnh Thành
 • Hợp Thành
 • Xuân Thành
 • Bắc Thành
 • Nhân Thành
 • Trung Thành
 • Long Thành
 • Minh Thành
 • Nam Thành
 • Vĩnh Thành
 • Lý Thành
 • Khánh Thành
 • Viên Thành
 • Đại Thành
 • Liên Thành
 • Bảo Thành
 • Mỹ Thành
 • Công Thành
 • Sơn Thành

2.8. Huyện Tân Kỳ (Nghệ An) có bao nhiêu xã?

Huyện Tân Kỳ có 21 xã và 01 thị trấn là:

 • Thị trấn Tân Kỳ
 • Xã Tân Hợp
 • Xã Tân Phú
 • Tân Xuân
 • Giai Xuân
 • Nghĩa Bình
 • Nghĩa Đồng
 • Đồng Văn
 • Nghĩa Thái
 • Nghĩa Hợp
 • Tiên Kỳ
 • Nghĩa Hoàn
 • Nghĩa Phúc
 • Tân An
 • Nghĩa Dũng
 • Tân Long
 • Kỳ Sơn
 • Hương Sơn
 • Kỳ Tân
 • Phú Sơn
 • Tân Hương
 • Nghĩa Hành

2.9. Huyện Nghi Lộc (Nghệ An) có bao nhiêu xã?

Huyện Nghi Lộc có 28 xã và 01 thị trấn là:

 • Thị trấn Quán Hành
 • Xã Nghi Văn
 • Xã Nghi Yên
 • Nghi Tiến
 • Xã Nghi Hưng
 • Xã Nghi Đồng
 • Nghi Thiết
 • Xã Nghi Lâm
 • Xã Nghi Quang
 • Nghi Kiều
 • Xã Nghi Mỹ
 • Xã Nghi Phương
 • Nghi Thuận
 • Xã Nghi Long
 • Xã Nghi Xá
 • Nghi Hoa
 • Xã Khánh Hợp
 • Xã Nghi Thịnh
 • Nghi Công Bắc
 • Xã Nghi Công Nam
 • Xã Nghi Thạch
 • Nghi Trung
 • Xã Nghi Trường
 • Xã Nghi Diên
 • Nghi Phong
 • Xã Nghi Xuân
 • Xã Nghi Vạn
 • Phúc Thọ
 • Xã Nghi Thái

2.10. Huyện Tương Dương (Nghệ An) có bao nhiêu xã?

Huyện Tương Dương có 16 xã và 01 thị trấn là:

 • Thị trấn Thạch Giám
 • Xã Mai Sơn
 • Xã Nhôn Mai
 • Hữu Khuông
 • Xã Yên Tĩnh
 • Xã Nga My
 • Xiêng My
 • Xã Lưỡng Minh
 • Xã Yên Hòa
 • Yên Na
 • Xã Lưu Kiền
 • Xã Xá Lượng
 • Tam Thái
 • Xã Tam Đình
 • Xã Yên Thắng
 • Tam Quang
 • Xã Tam Hợp

>> Xem thêm: Huyện nào rộng nhất Nghệ An: Có tâm điểm nóng nhất Đông Dương

2.11. Huyện Kỳ Sơn tỉnh Nghệ An có bao nhiêu xã?

Huyện Kỳ Sơn có 20 xã và 01 thị trấn là:

 • Thị trấn Mường Xén
 • Xã Mỹ Lý
 • Xã Bắc Lý
 • Keng Đu
 • Xã Đoọc Mạy
 • Xã Huồi Tụ
 • Mường Lống
 • Xã Na Loi
 • Xã Nậm Cắn
 • Bảo Nam
 • Xã Phà Đánh
 • Xã Bảo Thắng
 • Hữu Lập
 • Xã Tà Cạ
 • Xã Chiêu Lưu
 • Mường Típ
 • Xã Hữu Kiệm
 • Xã Tây Sơn
 • Mường Ải
 • Xã Na Ngoi
 • Xã Nậm Càn

2.12. Huyện Con Cuông có bao nhiêu xã?

Huyện Con Cuông có 12 xã và 01 thị trấn là:

 • Thị trấn Con Cuông
 • Xã Bình Chuẩn
 • Xã Lạng Khê
 • Cam Lâm
 • Thạch Ngàn
 • Đôn Phục
 • Mậu Đức
 • Châu Khê
 • Chi Khê
 • Bồng Khê
 • Yên Khê
 • Lục Dạ
 • Môn Sơn

2.13. Huyện Anh Sơn có bao nhiêu xã?

Huyện Anh Sơn có 20 xã và 01 thị trấn là:

 • Thị trấn Anh Sơn
 • Xã Thọ Sơn
 • Xã Thành Sơn
 • Bình Sơn
 • Tam Sơn
 • Đỉnh Sơn
 • Hùng Sơn
 • Cẩm Sơn
 • Đức Sơn
 • Tường Sơn
 • Hoa Sơn
 • Tào Sơn
 • Vĩnh Sơn
 • Lạng Sơn
 • Hội Sơn
 • Thạch Sơn
 • Phúc Sơn
 • Long Sơn
 • Khai Sơn
 • Lĩnh Sơn
 • Cao Sơn

2.14. Huyện Nam Đàn

Huyện Nam Đàn có 18 xã và 01 thị trấn là:

 • Thị trấn Nam Đàn
 • Xã Nam Hưng
 • Xã Nam Nghĩa
 • Nam Thanh
 • Nam Anh
 • Xuân Hòa
 • Nam Xuân
 • Nam Thái
 • Hùng Tiến
 • Nam Lĩnh
 • Nam Giang
 • Thượng Tân Lộc
 • Kim Liên
 • Hồng Long
 • Xuân Lâm
 • Nam Cát
 • Khánh Sơn
 • Trung Phúc Cường
 • Nam Kim

2.15. Huyện Hưng Nguyên

Huyện Hưng Nguyên có 17 xã và 01 thị trấn là:

 • Thị trấn Hưng Nguyên
 • Xã Hưng Trung
 • Xã Hưng Yên
 • Hưng Yên Bắc
 • Xã Hưng Tây
 • Xã Hưng Đạo
 • Hưng Mỹ
 • Xã Hưng Thịnh
 • Xã Hưng Lĩnh
 • Hưng Thông
 • Xã Hưng Tân
 • Xã Hưng Lợi
 • Hưng Nghĩa
 • Xã Hưng Phúc
 • Xã Long Xá
 • Châu Nhân
 • Xã Xuân Lam
 • Xã Hưng Thành

2.16. Huyện Quỳ Hợp có bao nhiêu xã?

Huyện Quỳ Hợp có 20 xã và 01 thị trấn là:

 • Thị trấn Quỳ Hợp
 • Xã Yên Hợp
 • Xã Châu Tiến
 • Châu Hồng
 • Đồng Hợp
 • Châu Thành
 • Liên Hợp
 • Châu Lộc
 • Tam Hợp
 • Châu Cường
 • Châu Quang
 • Thọ Hợp
 • Minh Hợp
 • Nghĩa Xuân
 • Châu Thái
 • Châu Đình
 • Văn Lợi
 • Nam Sơn
 • Châu Lý
 • Hạ Sơn
 • Bắc Sơn

2.17. Huyện Quỳ Châu

Huyện Quỳ Châu có 11 xã và 01 thị trấn là:

 • Thị trấn Tân Lạc
 • Xã Châu Bính
 • Xã Châu Thuận
 • Châu Hội
 • Xã Châu Nga
 • Xã Châu Tiến
 • Châu Hạnh
 • Xã Châu Thắng
 • Xã Châu Phong
 • Châu Bình
 • Xã Châu Hoàn
 • Xã Diên Lãm

2.18. TP Vinh (Nghệ An)

TP Vinh có 09 xã và 16 phường là:

 • Phường Đông Vĩnh
 • Phường Hà Huy Tập
 • Lê Lợi
 • Quán Bàu
 • Hưng Bình
 • Hưng Phúc
 • Cửa Nam
 • Hưng Dũng
 • Quang Trung
 • Đội Cung
 • Lê Mao
 • Trường Thi
 • Bến Thủy
 • Hồng Sơn
 • Trung Đô
 • Vinh Tân
 • Xã Nghi Phú
 • Xã Hưng Đông
 • Hưng Lộc
 • Hưng Hòa
 • Nghi Liên
 • Hưng Chính
 • Nghi Ân
 • Xã Nghi Kim
 • Nghi Đức

2.19. Thị xã Cửa Lò

Thị xã Cửa Lò có 07 phường là:

 • Phường Nghi Thủy
 • Phường Nghi Tân
 • Nghi Hòa
 • Nghi Hải
 • Thu Thủy
 • Nghi Hương
 • Nghi Thu

2.20. Thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) có bao nhiêu xã?

Thị xã Hoàng Mai có 05 xã và 05 phường là:

 • Xã Quỳnh Vinh
 • Xã Quỳnh Lộc
 • Quỳnh Lập
 • Xã Quỳnh Trang
 • Xã Quỳnh Liên
 • Phường Mai Hùng
 • Phường Quỳnh Dị
 • Quỳnh Thiện
 • Phường Quỳnh Xuân
 • Phường Quỳnh Phương

2.21. Thị xã Thái Hòa có bao nhiêu xã?

Thị xã Thái Hòa có 05 xã và 04 phường là:

 • Xã Nghĩa Tiến
 • Xã Nghĩa Mỹ
 • Tây Hiếu
 • Nghĩa Thuận
 • Đông Hiếu
 • Phường Hoà Hiếu
 • Phường Quang Phong
 • Quang Tiến
 • Long Sơn

Trên đây là bài viết giải đáp câu hỏi Nghệ An có bao nhiêu xã, phường, thị trấn. Hi vọng rằng với những thông tin này, bạn đã có những hiểu biết tổng quan về các xã, thị trấn, phường của tỉnh Nghệ An.

Mạnh Hùng

Việt Nam Xã hội

Nghệ An có bao nhiêu xã, phường, thị trấn?