Thanh Hóa có bao nhiêu xã, thị trấn, phường?

Giúp NTDVN sửa lỗi

Thanh Hóa là tỉnh có vị trí địa lý quan trọng trong vai trò kết nối các tỉnh ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Bạn có biết Thanh Hóa có bao nhiêu xã không? Huyện nhiều xã nhất Thanh Hóa là huyện nào? Cùng tìm hiểu về các xã, phường, thị trấn của tỉnh Thanh Hóa trong bài viết dưới đây.

1. Thanh Hóa có bao nhiêu xã, thị trấn, phường?

Thanh Hóa có tổng cộng 559 đơn vị hành chính cấp xã bao gồm: 469 xã; 60 phường; và 30 thị trấn; trực thuộc 02 thành phố (Sầm Sơn, Thanh Hóa); 02 thị xã (Nghi Sơn, Bỉm Sơn); và 23 huyện (Hoằng Hóa; Đông Sơn; Nông Cống; Quảng Xương; Ngọc Lặc; Hậu Lộc; Yên Định; Hà Trung; Thiệu Hóa; Nga Sơn; Thọ Xuân; Như Xuân; Triệu Sơn; Lang Chánh; Cẩm Thủy; Thường Xuân; Thạch Thành; Mường Lát; Vĩnh Lộc; Như Thanh; Quan Sơn; Bá Thước; Quan Hóa).

>> Xem thêm: 36 Là tỉnh nào? Biển số 36 các huyện là bao nhiêu?

2. Các xã của tỉnh Thanh Hóa

Dưới đây là danh sách các xã của tỉnh Thanh Hóa:

2.1. Huyện Nông Cống có bao nhiêu xã?

Huyện Nông Cống có 28 xã và 01 thị trấn là:

 • Thị trấn Nông Cống
 • Xã Tân Phúc
 • Xã Tân Thọ
 • Hoàng Sơn
 • Tân Khang
 • Hoàng Giang
 • Trung Chính
 • Trung Thành
 • Tế Thắng
 • Tế Lợi
 • Minh Nghĩa
 • Tế Nông
 • Minh Khôi
 • Vạn Hòa
 • Trường Trung
 • Vạn Thắng
 • Trường Giang
 • Vạn Thiện
 • Thăng Long
 • Trường Minh
 • Trường Sơn
 • Thăng Bình
 • Công Liêm
 • Tượng Văn
 • Thăng Thọ
 • Tượng Lĩnh
 • Tượng Sơn
 • Công Chính
 • Yên Mỹ

2.2. Huyện Hậu Lộc có bao nhiêu xã?

Huyện Hậu Lộc có 22 xã và 01 thị trấn là:

 • Thị trấn Hậu Lộc
 • Xã Đồng Lộc
 • Xã Đại Lộc
 • Triệu Lộc
 • Tiến Lộc
 • Lộc Sơn
 • Xã Cầu Lộc
 • Xã Thành Lộc
 • Tuy Lộc
 • Xã Phong Lộc
 • Xã Mỹ Lộc
 • Thuần Lộc
 • Xã Xuân Lộc
 • Xã Hoa Lộc
 • Liên Lộc
 • Xã Quang Lộc
 • Xã Phú Lộc
 • Hòa Lộc
 • Xã Minh Lộc
 • Xã Hưng Lộc
 • Hải Lộc
 • Xã Đa Lộc
 • Xã Ngư Lộc

2.3. Huyện Thiệu Hóa tỉnh Thanh Hóa có bao nhiêu xã?

Huyện Thiệu Hóa có 24 xã và 01 thị trấn là:

 • Thị trấn Thiệu Hóa
 • Xã Thiệu Ngọc
 • Xã Thiệu Vũ
 • Thiệu Phúc
 • Xã Thiệu Tiến
 • Xã Thiệu Công
 • Thiệu Phú
 • Xã Thiệu Long
 • Xã Thiệu Giang
 • Thiệu Duy
 • Xã Thiệu Nguyên
 • Xã Thiệu Hợp
 • Thiệu Thịnh
 • Xã Thiệu Quang
 • Xã Thiệu Thành
 • Thiệu Toán
 • Xã Thiệu Chính
 • Xã Thiệu Hòa
 • Minh Tâm
 • Xã Thiệu Viên
 • Xã Thiệu Lý
 • Thiệu Vận
 • Xã Thiệu Trung
 • Xã Tân Châu
 • Thiệu Giao

2.4. Huyện Yên Định tỉnh Thanh Hóa có bao nhiêu xã?

Huyện Yên Định có 22 xã và 04 thị trấn là:

 • Thị trấn Thống Nhất
 • Thị trấn Yên Lâm
 • Xã Yên Tâm
 • Xã Yên Phú
 • Thị trấn Quý Lộc
 • Xã Yên Thọ
 • Xã Yên Trung
 • Thị trấn Quán Lào
 • Xã Yên Trường
 • Xã Yên Phong
 • Yên Thái
 • Xã Yên Hùng
 • Xã Yên Thịnh
 • Yên Ninh
 • Xã Yên Lạc
 • Xã Định Tăng
 • Định Hòa
 • Xã Định Thành
 • Xã Định Công
 • Định Tân
 • Xã Định Tiến
 • Xã Định Long
 • Định Liên
 • Xã Định Hưng
 • Xã Định Hải
 • Định Bình

2.5. Huyện Vĩnh Lộc tỉnh Thanh Hóa có bao nhiêu xã?

Huyện Vĩnh Lộc có 12 xã và 01 thị trấn là:

 • Thị trấn Vĩnh Lộc
 • Xã Vĩnh Quang
 • Xã Vĩnh Yên
 • Vĩnh Tiến
 • Xã Vĩnh Long
 • Xã Vĩnh Phúc
 • Vĩnh Hưng
 • Xã Vĩnh Hòa
 • Xã Vĩnh Hùng
 • Minh Tân
 • Xã Ninh Khang
 • Xã Vĩnh Thịnh
 • Vĩnh An

2.6. Huyện Cẩm Thủy (tỉnh Thanh Hóa) có bao nhiêu xã?

Huyện Cẩm Thủy có 16 xã và 01 thị trấn là:

 • Thị trấn Phong Sơn
 • Xã Cẩm Thành
 • Xã Cẩm Quý
 • Cẩm Lương
 • Xã Cẩm Thạch
 • Xã Cẩm Liên
 • Cẩm Giang
 • Xã Cẩm Bình
 • Xã Cẩm Tú
 • Cẩm Châu
 • Xã Cẩm Tâm
 • Xã Cẩm Ngọc
 • Cẩm Long
 • Xã Cẩm Yên
 • Xã Cẩm Tân
 • Cẩm Phú
 • Xã Cẩm Vân

2.7. Hoằng Hóa (Thanh Hóa) có bao nhiêu xã?

Huyện Hoằng Hóa có 36 xã và 01 thị trấn là:

 • Thị trấn Bút Sơn
 • Xã Hoằng Giang
 • Xã Hoằng Xuân
 • Hoằng Phượng
 • Xã Hoằng Phú
 • Xã Hoằng Quỳ
 • Hoằng Kim
 • Xã Hoằng Trung
 • Xã Hoằng Trinh
 • Hoằng Sơn
 • Xã Hoằng Cát
 • Xã Hoằng Xuyên
 • Hoằng Quý
 • Xã Hoằng Hợp
 • Xã Hoằng Đức
 • Hoằng Hà
 • Xã Hoằng Đạt
 • Xã Hoằng Đạo
 • Hoằng Thắng
 • Xã Hoằng Đồng
 • Xã Hoằng Thái
 • Hoằng Thịnh
 • Xã Hoằng Thành
 • Xã Hoằng Lộc
 • Hoằng Trạch
 • Xã Hoằng Phong
 • Xã Hoằng Lưu
 • Hoằng Châu
 • Xã Hoằng Tân
 • Xã Hoằng Yến
 • Hoằng Tiến
 • Xã Hoằng Hải
 • Xã Hoằng Ngọc
 • Hoằng Đông
 • Xã Hoằng Thanh
 • Xã Hoằng Phụ
 • Hoằng Trường

2.8. Huyện Quảng Xương có bao nhiêu xã?

Huyện Quảng Xương có 25 xã và 01 thị trấn là:

 • Thị trấn Tân Phong
 • Xã Quảng Trạch
 • Xã Quảng Đức
 • Quảng Định
 • Xã Quảng Nhân
 • Xã Quảng Ninh
 • Quảng Bình
 • Xã Quảng Hợp
 • Xã Quảng Văn
 • Quảng Long
 • Xã Quảng Yên
 • Xã Quảng Hòa
 • Quảng Khê
 • Xã Quảng Trung
 • Xã Quảng Chính
 • Quảng Ngọc
 • Xã Quảng Trường
 • Xã Quảng Phúc
 • Quảng Giao
 • Xã Quảng Hải
 • Xã Quảng Lưu
 • Quảng Lộc
 • Xã Tiên Trang
 • Xã Quảng Nham
 • Quảng Thạch
 • Xã Quảng Thái

2.9. Huyện Đông Sơn tỉnh Thanh Hóa có bao nhiêu xã?

Huyện Đông Sơn có 13 xã và 01 thị trấn là:

 • Thị trấn Rừng Thông
 • Xã Đông Hoàng
 • Xã Đông Ninh
 • Đông Hòa
 • Xã Đông Yên
 • Xã Đông Minh
 • Đông Thanh
 • Xã Đông Tiến
 • Xã Đông Khê
 • Đông Thịnh
 • Xã Đông Văn
 • Xã Đông Phú
 • Đông Nam
 • Xã Đông Quang

2.10. Thạch Thành (Thanh Hóa) có bao nhiêu xã?

Huyện Thạch Thành có 23 xã và 02 thị trấn là:

 • Thị trấn Kim Tân
 • Thị trấn Vân Du
 • Xã Thạch Lâm
 • Xã Thạch Quảng
 • Thạch Tượng
 • Xã Thạch Cẩm
 • Xã Thạch Sơn
 • Thạch Bình
 • Xã Thạch Định
 • Xã Thạch Đồng
 • Thạch Long
 • Xã Thành Mỹ
 • Xã Thành Yên
 • Thành Vinh
 • Xã Thành Minh
 • Xã Thành Công
 • Thành Tân
 • Xã Thành Trực
 • Xã Thành Tâm
 • Thành An
 • Xã Thành Thọ
 • Xã Thành Tiến
 • Thành Long
 • Xã Thành Hưng
 • Xã Ngọc Trạo

2.11. Huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) có bao nhiêu xã?

Huyện Triệu Sơn có 32 xã và 02 thị trấn là:

 • Thị trấn Triệu Sơn
 • Thị trấn Nưa
 • Xã Thọ Sơn
 • Xã Thọ Bình
 • Hợp Lý
 • Hợp Tiến
 • Thọ Tiến
 • Hợp Thành
 • Triệu Thành
 • Hợp Thắng
 • Minh Sơn
 • Dân Lực
 • Dân Lý
 • An Nông
 • Dân Quyền
 • Văn Sơn
 • Thái Hòa
 • Đồng Lợi
 • Đồng Tiến
 • Tiến Nông
 • Đồng Thắng
 • Khuyến Nông
 • Xuân Thịnh
 • Xuân Lộc
 • Thọ Dân
 • Xuân Thọ
 • Thọ Tân
 • Thọ Ngọc
 • Nông Trường
 • Thọ Cường
 • Thọ Phú
 • Bình Sơn
 • Thọ Vực
 • Thọ Thế

2.12. Huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) có bao nhiêu xã?

Huyện Nga Sơn có 23 xã và 01 thị trấn là:

 • Thị trấn Nga Sơn
 • Xã Ba Đình
 • Xã Nga Vịnh
 • Nga Văn
 • Xã Nga Thiện
 • Xã Nga Tiến
 • Nga Phượng
 • Xã Nga Trung
 • Xã Nga Bạch
 • Nga Thanh
 • Xã Nga Yên
 • Xã Nga Giáp
 • Nga Hải
 • Xã Nga Thành
 • Xã Nga An
 • Nga Phú
 • Xã Nga Điền
 • Xã Nga Tân
 • Nga Thủy
 • Xã Nga Liên
 • Xã Nga Thái
 • Nga Thạch
 • Xã Nga Thắng
 • Xã Nga Trường

2.13. Hà Trung (Thanh Hóa) có bao nhiêu xã?

Huyện Hà Trung có 19 xã và 01 thị trấn là:

 • Thị trấn Hà Trung
 • Xã Hà Long
 • Xã Hà Vinh
 • Hà Bắc
 • Xã Hoạt Giang
 • Xã Yên Dương
 • Hà Giang
 • Xã Lĩnh Toại
 • Xã Hà Ngọc
 • Yến Sơn
 • Xã Hà Sơn
 • Xã Hà Lĩnh
 • Hà Đông
 • Xã Hà Tân
 • Xã Hà Tiến
 • Hà Bình
 • Xã Hà Lai
 • Xã Hà Châu
 • Hà Thái
 • Xã Hà Hải

2.14. Quan Hóa (Thanh Hóa) có bao nhiêu xã?

Huyện Quan Hóa có 14 xã và 01 thị trấn là:

 • Thị trấn Hồi Xuân
 • Xã Thành Sơn
 • Xã Trung Sơn
 • Phú Thanh
 • Xã Trung Thành
 • Xã Phú Lệ
 • Phú Sơn
 • Xã Phú Xuân
 • Xã Hiền Chung
 • Hiền Kiệt
 • Xã Nam Tiến
 • Xã Thiên Phủ
 • Phú Nghiêm
 • Xã Nam Xuân
 • Xã Nam Động

2.15. Huyện Mường Lát có bao nhiêu xã?

Huyện Mường Lát có 07 xã và 01 thị trấn là:

 • Thị trấn Mường Lát
 • Xã Tam Chung
 • Xã Mường Lý
 • Trung Lý
 • Xã Quang Chiểu
 • Xã Pù Nhi
 • Nhi Sơn
 • Xã Mường Chanh

2.16. Huyện Bá Thước

Huyện Bá Thước có 20 xã và 01 thị trấn là:

 • Thị trấn Cành Nàng
 • Xã Điền Thượng
 • Xã Điền Hạ
 • Điền Quang
 • Xã Điền Trung
 • Xã Thành Sơn
 • Lương Ngoại
 • Xã Ái Thượng
 • Xã Lương Nội
 • Điền Lư
 • Xã Lương Trung
 • Xã Lũng Niêm
 • Lũng Cao
 • Xã Hạ Trung
 • Xã Cổ Lũng
 • Thành Lâm
 • Xã Ban Công
 • Xã Kỳ Tân
 • Văn Nho
 • Xã Thiết Ống
 • Xã Thiết Kế

2.17. Huyện Quan Sơn có bao nhiêu xã?

Huyện Quan Sơn có 11 xã và 01 thị trấn là:

 • Thị trấn Sơn Lư
 • Xã Trung Xuân
 • Xã Trung Thượng
 • Trung Tiến
 • Xã Trung Hạ
 • Xã Sơn Hà
 • Tam Thanh
 • Xã Sơn Thủy
 • Xã Na Mèo
 • Tam Lư
 • Xã Sơn Điện
 • Xã Mường Mìn

2.18. Huyện Lang Chánh

Huyện Lang Chánh có 09 xã và 01 thị trấn là:

 • Thị trấn Lang Chánh
 • Xã Yên Khương
 • Xã Yên Thắng
 • Trí Nang
 • Xã Giao An
 • Xã Giao Thiện
 • Tân Phúc
 • Xã Tam Văn
 • Xã Lâm Phú
 • Đồng Lương

2.19. Huyện Ngọc Lặc

Huyện Ngọc Lặc có 20 xã và 01 thị trấn là:

 • Thị trấn Ngọc Lặc
 • Xã Lam Sơn
 • Xã Mỹ Tân
 • Thúy Sơn
 • Thạch Lập
 • Vân Âm
 • Cao Ngọc
 • Quang Trung
 • Đồng Thịnh
 • Ngọc Liên
 • Ngọc Sơn
 • Lộc Thịnh
 • Cao Thịnh
 • Ngọc Trung
 • Phùng Giáo
 • Phùng Minh
 • Phúc Thịnh
 • Nguyệt Ấn
 • Kiên Thọ
 • Minh Tiến
 • Minh Sơn

2.20. Huyện Thọ Xuân

Huyện Thọ Xuân có 27 xã và 03 thị trấn là:

 • Thị trấn Thọ Xuân
 • Thị trấn Sao Vàng
 • Xã Xuân Hồng
 • Thị trấn Lam Sơn
 • Xã Nam Giang
 • Xã Xuân Phong
 • Thọ Lộc
 • Xuân Trường
 • Xuân Hòa
 • Thọ Hải
 • Tây Hồ
 • Xuân Giang
 • Xuân Sinh
 • Bắc Lương
 • Xuân Hưng
 • Thọ Diên
 • Thọ Lâm
 • Xuân Bái
 • Thọ Xương
 • Xuân Phú
 • Xuân Thiên
 • Thuận Minh
 • Thọ Lập
 • Quảng Phú
 • Xuân Tín
 • Phú Xuân
 • Xuân Lai
 • Xuân Lập
 • Trường Xuân
 • Xuân Minh

2.21. Huyện Thường Xuân

Huyện Thường Xuân có 15 xã và 01 thị trấn là:

 • Thị trấn Thường Xuân
 • Xã Bát Mọt
 • Xã Yên Nhân
 • Xuân Lẹ
 • Vạn Xuân
 • Lương Sơn
 • Xuân Cao
 • Luận Thành
 • Luận Khê
 • Xuân Thắng
 • Xuân Lộc
 • Thọ Thanh
 • Xuân Dương
 • Ngọc Phụng
 • Xuân Chinh
 • Tân Thành

2.22. Huyện Như Xuân

Huyện Như Xuân có 15 xã và 01 thị trấn là:

 • Thị trấn Yên Cát
 • Xã Bãi Trành
 • Xã Xuân Hòa
 • Hóa Quỳ
 • Cát Vân
 • Cát Tân
 • Tân Bình
 • Bình Lương
 • Thanh Quân
 • Thanh Xuân
 • Thượng Ninh
 • Thanh Hòa
 • Thanh Phong
 • Xuân Bình
 • Thanh Lâm
 • Thanh Sơn

2.23. Huyện Như Thành

Huyện Như Thành có 13 xã và 01 thị trấn là:

 • Thị trấn Bến Sung
 • Xã Cán Khê
 • Xã Xuân Du
 • Phượng Nghi
 • Mậu Lâm
 • Xuân Khang
 • Phú Nhuận
 • Hải Long
 • Xuân Thái
 • Xuân Phúc
 • Yên Thọ
 • Yên Lạc
 • Thanh Tân
 • Thanh Kỳ

2.24. TP Thanh Hóa có bao nhiêu xã?

TP Thanh Hóa có 04 xã và 30 phường là:

 • Phường Hàm Rồng
 • Phường Đông Thọ
 • Nam Ngạn
 • Phường Trường Thi
 • Phường Điện Biên
 • Phú Sơn
 • Phường Lam Sơn
 • Phường Ba Đình
 • Ngọc Trạo
 • Phường Đông Vệ
 • Phường Đông Sơn
 • Tân Sơn
 • Phường Đông Cương
 • Phường Đông Hương
 • Đông Hải
 • Phường Quảng Hưng
 • Phường Quảng Thắng
 • Quảng Thành
 • Phường Thiệu Khánh
 • Phường Thiệu Dương
 • Tào Xuyên
 • Phường Long Anh
 • Phường Đông Tân
 • An Hưng
 • Phường Quảng Thịnh
 • Phường Quảng Đông
 • Quảng Cát
 • Phường Quảng Phú
 • Phường Quảng Tâm
 • Đông Lĩnh
 • Xã Hoằng Quang
 • Xã Hoằng Đại
 • Thiệu Vân
 • Xã Đông Vinh

2.25. TP Sầm Sơn

TP Sầm Sơn có 03 xã và 08 phường là:

 • Xã Quảng Minh
 • Xã Quảng Hùng
 • Quảng Đại
 • Phường Trung Sơn
 • Phường Bắc Sơn
 • Trường Sơn
 • Phường Quảng Cư
 • Phường Quảng Tiến
 • Quảng Thọ
 • Phường Quảng Châu
 • Phường Quảng Vinh

2.26. Thị xã Bỉm Sơn

Thị xã Bỉm Sơn có 01 xã và 06 phường là:

 • Phường Bắc Sơn
 • Phường Ba Đình
 • Lam Sơn
 • Phường Ngọc Trạo
 • Phường Đông Sơn
 • Phú Sơn
 • Xã Quang Trung

2.27. Thị xã Nghi Sơn

Thị xã Nghi Sơn có 15 xã và 16 phường là:

 • Phường Hải Hòa
 • Phường Hải Châu
 • Hải Ninh
 • Phường Hải An
 • Phường Tân Dân
 • Hải Lĩnh
 • Phường Ninh Hải
 • Phường Nguyên Bình
 • Bình Minh
 • Phường Hải Thanh
 • Phường Xuân Lâm
 • Trúc Lâm
 • Phường Hải Bình
 • Phường Tĩnh Hải
 • Mai Lâm
 • Phường Hải Thượng
 • Xã Thanh Thủy
 • Xã Thanh Sơn
 • Anh Sơn
 • Xã Ngọc Lĩnh
 • Xã Các Sơn
 • Định Hải
 • Xã Phú Sơn
 • Xã Hải Nhân
 • Phú Lâm
 • Xã Tân Trường
 • Xã Tùng Lâm
 • Trường Lâm
 • Xã Hải Yến
 • Xã Nghi Sơn
 • Hải Hà

Vậy là bạn đã biết Thanh Hóa có bao nhiêu xã, phường, thị trấn. Hi vọng rằng những thông tin trong bài viết trên sẽ hữu ích với bạn khi tìm hiểu về các xã, phường, thị trấn của tỉnh Thanh Hóa.

Hoàng Thái

Việt Nam Xã hội

Thanh Hóa có bao nhiêu xã, thị trấn, phường?