Thơ: Anh hùng đất Việt - Nguyễn Huệ (1) (Quang Trung)

Giúp NTDVN sửa lỗi

Thế cuộc Trịnh Nguyễn phân tranh đã nhiều năm, một tay anh hùng phá tan hai thế lực, bốn phương chấn động. Ngoại xâm Thanh - Xiêm cường địch đông gấp bội, hai cuộc chiến tranh chiến thắng như Thần, Bắc, Nam khiếp sợ. Hùng tâm chí lớn, tuổi trẻ tài cao, sứ mệnh đã xong anh hùng nhẹ bước rời sân khấu lớn, vở kịch đời ắt có kẻ khác thay. (Hoàng Mai)

Sấm rằng "…khởi nghĩa Bắc thu công" (1)
Phá tan chúa Nguyễn cướp Đàng Trong
Mượn tiếng Phù Lê nơi thành Bắc (2)
Dẹp yên Phủ Trịnh phía sông Hồng
Giặc Xiêm: dìm xuống sông Xoài Mút (3)
Quân Thanh: quét sạch đất Thăng Long (4)
Hoàn thành sứ mệnh Thiên thời định
Giang sơn phó mặc kế anh hùng(5).

10.2015

Đông Quan
___________

  1. Nguyễn Huệ là em của Nguyễn Nhạc, thủ lĩnh của khởi nghĩa Tây Sơn.

  2. Lấy cớ diệt quyền thần Trương Phúc Loan để bảo vệ chúa Nguyễn ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ đã khởi nghĩa ở Tây Sơn, Bình Định. Tương truyền câu sấm "Tây khởi nghĩa, Bắc thu công" là của Trương Văn Hiến thầy dạy của họ.

  3. Dùng mưu của Nguyễn Hữu Chỉnh (tướng nhà Trịnh hàng Tây Sơn) - mượn danh nghĩa "Phù Lê diệt Trịnh", Nguyễn Huệ đã cầm quân Bắc tiến, nhanh chóng đánh bại nhà Trịnh. Nguyễn Huệ được vua Lê Hiển Tông phong làm Nguyên súy Dực chính phù vận Uy quốc công và gả con gái là công chúa Ngọc Hân.

  4. Tháng 2 năm Giáp Thìn (1784) vua Xiêm La là Chất Tri (Chakri, Rama I) sai hai tướng là Chiêu Tăng, Chiêu Sương đem 2 vạn quân thủy cùng 300 chiếc thuyền sang giúp Nguyễn Phúc Ánh. Nguyễn Huệ đã dùng mưu của tướng Lê Xuân Giác (trước theo Nguyễn Phúc Ánh) bố trí trận địa và nhử quân Xiêm đến gần Rạch Gầm Xoài Mút (ở phía trên Mỹ Tho) để tiêu diệt. Trận quyết chiến diễn ra trong không đầy một ngày đã tiêu diệt gần như hoàn toàn 2 vạn quân Xiêm.

  5. Lê Chiêu Thống chạy sang Trung Quốc, cầu viện. Hoàng đế nhà Thanh là Càn Long đã sai Tổng đốc Lưỡng Quảng Tôn Sĩ Nghị chỉ huy 29 vạn quân Thanh hộ tống Lê Chiêu Thống về Đại Việt với danh nghĩa "phù Lê" và chiếm đóng Thăng Long. Vua Quang Trung lên ngôi ở Phú Xuân rồi chia quân làm 5 đạo tiến đánh, tiêu diệt gần như toàn bộ quân Thanh ở Thăng Long. Sĩ Nghị và Chiêu Thống phải bỏ chạy sang Trung Quốc.

  6. Người đời sau thường tiếc cho sự nghiệp ngắn ngủi của vua Quang Trung, nhưng nhìn sâu hơn ta thấy vua đã hoàn thành sứ mệnh Thiên định của mình. Lịch sử đã sang trang mới và giang sơn được giao phó cho người anh hùng kế tiếp (kế anh hùng).BÀI CHỌN LỌC

Thơ: Anh hùng đất Việt - Nguyễn Huệ (1) (Quang Trung)