Jesse Zhang

Jesse Zhang

 
Jessie Zhang là một phóng viên có trụ sở tại Sydney đưa tin về Úc, tập trung vào sức khỏe và môi trường.