Chính quyền Trump ‘tương kế tựu kế’ phá vỡ độc quyền của ‘quái vật’ Google và kiểm soát Facebook, Twitter

Giúp NTDVN sửa lỗi

Sức mạnh của công nghệ lớn đang đe dọa nền kinh tế và luồng thông tin, kiểm duyệt bài phát biểu chính trị, bịt miệng người dân Mỹ trên mạng và thao túng các cuộc bầu cử. Trong khi đó, nhiều thành viên Đảng Dân chủ “lên án” vấn đề “lạm dụng quyền lực độc quyền” của các nhà mạng xã hội rằng: “Làm thế nào bạn có thể để Donald Trump giành chiến thắng? Làm thế nào bạn có thể để những người này phát biểu? Bạn không thể làm một công việc tốt hơn để ‘bịt miệng’ họ lại?” Chính quyền Trump nên làm gì?BÀI CHỌN LỌC

Chính quyền Trump ‘tương kế tựu kế’ phá vỡ độc quyền của ‘quái vật’ Google và kiểm soát Facebook, Twitter