Chùm ảnh: Học viên Pháp Luân Công phản đối cuộc bức hại trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở New York

Giúp NTDVN sửa lỗi

Vào ngày 21 tháng 4, hàng trăm học viên Pháp Luân Công đã thắp nến bên ngoài Lãnh sự quán Cộng sản Trung Quốc ở Manhattan, New York, để kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công Trung Quốc lên Thủ tướng lúc bấy giờ là Chu Dung Cơ, và để tưởng nhớ vô số người tin vào Chân-Thiện-Nhẫn mà bị bức hại đến chết bởi cuộc đàn áp do cựu  lãnh đạo Giang Trạch Dân ĐCSTQ ra lệnh vì ghen tị.

Vào ngày 25 tháng 4, 25 năm trước, hơn 10.000 học viên Pháp Luân Công Trung Quốc đã tự phát đến Văn phòng Góp ý và Khiếu nại Bắc Kinh, để bày tỏ quan điểm của mình một cách ôn hòa và lý trí với chính phủ Trung Quốc, yêu cầu có được môi trường tu luyện hợp pháp. Cho đến ngày nay, các học viên Pháp Luân Công ở thành phố New York và trên toàn thế giới vẫn tiếp tục nói sự thật về Pháp Luân Công bất chấp áp lực từ ĐCSTQ, và vạch trần sự đàn áp của ĐCSTQ đối với những người Trung Quốc tuân theo niềm tin vào “Chân-Thiện-Nhân” trong một phần tư thế kỷ.

Vào tối ngày 21 tháng 4 năm 2024, hàng trăm học viên Pháp Luân Công ở New York đã đến Lãnh sự quán Trung Quốc ở New York và tổ chức thắp nến tưởng niệm, kỷ niệm 25 năm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4. (Đại Binh/The Epoch Times)
Vào tối ngày 21 tháng 4 năm 2024, hàng trăm học viên Pháp Luân Công ở New York đã đến Lãnh sự quán Trung Quốc ở New York và tổ chức thắp nến tưởng niệm, kỷ niệm 25 năm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4. (Đại Binh/The Epoch Times)
Vào tối ngày 21 tháng 4 năm 2024, hàng trăm học viên Pháp Luân Công ở New York đã đến Lãnh sự quán Trung Quốc ở New York và tổ chức thắp nến tưởng niệm, kỷ niệm 25 năm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4. (Đại Binh/The Epoch Times)
Vào tối ngày 21 tháng 4 năm 2024, hàng trăm học viên Pháp Luân Công ở New York đã đến Lãnh sự quán Trung Quốc ở New York và tổ chức thắp nến tưởng niệm, kỷ niệm 25 năm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4. (Đại Binh/The Epoch Times)
Vào tối ngày 21 tháng 4 năm 2024, hàng trăm học viên Pháp Luân Công ở New York đã đến Lãnh sự quán Trung Quốc ở New York và tổ chức thắp nến tưởng niệm, kỷ niệm 25 năm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4. (Đại Binh/The Epoch Times)
Vào tối ngày 21 tháng 4 năm 2024, hàng trăm học viên Pháp Luân Công ở New York đã đến Lãnh sự quán Trung Quốc ở New York và tổ chức thắp nến tưởng niệm, kỷ niệm 25 năm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4. (Đại Binh/The Epoch Times)
Vào tối ngày 21 tháng 4 năm 2024, hàng trăm học viên Pháp Luân Công ở New York đã đến Lãnh sự quán Trung Quốc ở New York và tổ chức thắp nến tưởng niệm, kỷ niệm 25 năm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4. (Đại Binh/The Epoch Times)
Vào tối ngày 21 tháng 4 năm 2024, hàng trăm học viên Pháp Luân Công ở New York đã đến Lãnh sự quán Trung Quốc ở New York và tổ chức thắp nến tưởng niệm, kỷ niệm 25 năm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4. (Đại Binh/The Epoch Times)
Vào tối ngày 21 tháng 4 năm 2024, hàng trăm học viên Pháp Luân Công ở New York đã đến Lãnh sự quán Trung Quốc ở New York và tổ chức thắp nến tưởng niệm, kỷ niệm 25 năm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4. (Đại Binh/The Epoch Times)
Vào tối ngày 21 tháng 4 năm 2024, hàng trăm học viên Pháp Luân Công ở New York đã đến Lãnh sự quán Trung Quốc ở New York và tổ chức thắp nến tưởng niệm, kỷ niệm 25 năm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4. (Đại Binh/The Epoch Times)
Vào tối ngày 21 tháng 4 năm 2024, hàng trăm học viên Pháp Luân Công ở New York đã đến Lãnh sự quán Trung Quốc ở New York và tổ chức thắp nến tưởng niệm, kỷ niệm 25 năm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4. (Đại Binh/The Epoch Times)
Vào tối ngày 21 tháng 4 năm 2024, hàng trăm học viên Pháp Luân Công ở New York đã đến Lãnh sự quán Trung Quốc ở New York và tổ chức thắp nến tưởng niệm, kỷ niệm 25 năm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4. (Đại Binh/The Epoch Times)
Vào tối ngày 21 tháng 4 năm 2024, hàng trăm học viên Pháp Luân Công ở New York đã đến Lãnh sự quán Trung Quốc ở New York và tổ chức thắp nến tưởng niệm, kỷ niệm 25 năm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4. (Đại Binh/The Epoch Times)
Vào tối ngày 21 tháng 4 năm 2024, hàng trăm học viên Pháp Luân Công ở New York đã đến Lãnh sự quán Trung Quốc ở New York và tổ chức thắp nến tưởng niệm, kỷ niệm 25 năm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4. (Đại Binh/The Epoch Times)
Vào tối ngày 21 tháng 4 năm 2024, hàng trăm học viên Pháp Luân Công ở New York đã đến Lãnh sự quán Trung Quốc ở New York và tổ chức thắp nến tưởng niệm, kỷ niệm 25 năm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4. (Đại Binh/The Epoch Times)
Vào tối ngày 21 tháng 4 năm 2024, hàng trăm học viên Pháp Luân Công ở New York đã đến Lãnh sự quán Trung Quốc ở New York và tổ chức thắp nến tưởng niệm, kỷ niệm 25 năm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4. (Đại Binh/The Epoch Times)
Vào tối ngày 21 tháng 4 năm 2024, hàng trăm học viên Pháp Luân Công ở New York đã đến Lãnh sự quán Trung Quốc ở New York và tổ chức thắp nến tưởng niệm, kỷ niệm 25 năm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4. (Đại Binh/The Epoch Times)
Vào tối ngày 21 tháng 4 năm 2024, hàng trăm học viên Pháp Luân Công ở New York đã đến Lãnh sự quán Trung Quốc ở New York và tổ chức thắp nến tưởng niệm, kỷ niệm 25 năm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4. (Đại Binh/The Epoch Times)
Vào tối ngày 21 tháng 4 năm 2024, hàng trăm học viên Pháp Luân Công ở New York đã đến Lãnh sự quán Trung Quốc ở New York và tổ chức thắp nến tưởng niệm, kỷ niệm 25 năm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4. (Đại Binh/The Epoch Times)
Vào tối ngày 21 tháng 4 năm 2024, hàng trăm học viên Pháp Luân Công ở New York đã đến Lãnh sự quán Trung Quốc ở New York và tổ chức thắp nến tưởng niệm, kỷ niệm 25 năm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4. (Đại Binh/The Epoch Times)
Vào tối ngày 21 tháng 4 năm 2024, hàng trăm học viên Pháp Luân Công ở New York đã đến Lãnh sự quán Trung Quốc ở New York và tổ chức thắp nến tưởng niệm, kỷ niệm 25 năm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4. (Đại Binh/The Epoch Times)
Vào tối ngày 21 tháng 4 năm 2024, hàng trăm học viên Pháp Luân Công ở New York đã đến Lãnh sự quán Trung Quốc ở New York và tổ chức thắp nến tưởng niệm, kỷ niệm 25 năm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4. (Đại Binh/The Epoch Times)
Vào tối ngày 21 tháng 4 năm 2024, hàng trăm học viên Pháp Luân Công ở New York đã đến Lãnh sự quán Trung Quốc ở New York và tổ chức thắp nến tưởng niệm, kỷ niệm 25 năm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4. (Đại Binh/The Epoch Times)
Vào tối ngày 21 tháng 4 năm 2024, hàng trăm học viên Pháp Luân Công ở New York đã đến Lãnh sự quán Trung Quốc ở New York và tổ chức thắp nến tưởng niệm, kỷ niệm 25 năm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4. (Đại Binh/The Epoch Times)
Vào tối ngày 21 tháng 4 năm 2024, hàng trăm học viên Pháp Luân Công ở New York đã đến Lãnh sự quán Trung Quốc ở New York và tổ chức thắp nến tưởng niệm, kỷ niệm 25 năm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4. (Đại Binh/The Epoch Times)
Vào tối ngày 21 tháng 4 năm 2024, hàng trăm học viên Pháp Luân Công ở New York đã đến Lãnh sự quán Trung Quốc ở New York và tổ chức thắp nến tưởng niệm, kỷ niệm 25 năm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4. (Đại Binh/The Epoch Times)

"Thả Trần Kính Huy vô điều kiện"

Vào ngày 21 tháng 4 năm 2024, Trần Kính Vũ (trái), một học viên Pháp Luân Công đến từ Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc, và chồng của cô đã có mặt tại quảng trường đối diện Lãnh sự quán Trung Quốc ở New York, yêu cầu ĐCSTQ lập tức thả chị cô là Trần Kính Huy - học viên Pháp Luân Công Trung Quốc. (Lâm Nghi Quân/The Epoch Times)

Trần Kính Vũ, 53 tuổi, đến từ thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Cô từng là nhân viên của Văn phòng Kiểm toán số 5 của Thành phố Trường Xuân. Cô tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào mùa hè năm 1997, và đã trải qua những trải nghiệm rõ ràng về những lợi ích thể chất và tinh thần.

“Tôi đã ốm yếu từ khi còn nhỏ, bị viêm dạ dày và suy nhược thần kinh. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, cơ thể và tinh thần của tôi đã thay đổi rất nhiều. Trước cuộc bức hại, tôi đã đắc Pháp và không bị bởi căn bệnh này dày vò. Tôi có thể sống và làm việc bình thường mỗi ngày và tôi cảm thấy rất hạnh phúc" - Trần Kính Vũ cho biết sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cô đã sử dụng các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp để điều chỉnh bản thân, và không còn thói quen xấu là nhận quà hay lợi dụng người khác nữa.

Tuy nhiên, để kiên trì với đức tin của mình, cô và chồng lần lượt bị ĐCSTQ ép buộc mất việc làm, họ trốn khỏi Trung Quốc và đến Hoa Kỳ.

Trong buổi thắp nến tưởng niệm, Trần Kính Vũ và chồng cô đã cầm bảng trưng bày, yêu cầu trả tự do vô điều kiện cho chị gái họ Trần Kính Huy, và các học viên Pháp Luân Công khác, những người bị bắt giữ bất hợp pháp vì tuân theo đức tin vào “Chân-Thiện-Nhẫn”.

Trần Kính Huy vốn là một nhân viên kế toán, và hơn Trần Kính Vũ hai tuổi. Sau khi tập Pháp Luân Công được nửa năm vào năm 2011, khối u xơ tử cung của cô đã biến mất, và tính tình của cô đã cải thiện rất nhiều. Vào giữa tháng 3 năm nay, Trần Kính Huy bị đồn cảnh sát đường Trường Cửu quận Triều Dương, thành phố Trường Xuân bắt giữ trái phép, cha mẹ cô đã 80 tuổi và không có ai chăm sóc. Trước đây, Trần Kính Huy đã bị cảnh sát sách nhiễu trong vài năm.

“Cha mẹ tôi đã hơn 80 tuổi. Chị tôi đã bị 7 cảnh sát bắt cóc và lục soát trái phép khi bà đang chăm sóc cha mẹ. Hiện tại hai cụ già không có ai chăm sóc, tôi cũng rất lo lắng cho sự an toàn của chị tôi" - Trần Kính Vũ nghẹn ngào giải thích.

Cô nói: “Tôi đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc giam giữ bất hợp pháp, vì vậy tôi biết rằng sự tổn hại về tinh thần và thể xác không thể diễn tả bằng lời”.

Nguồn gốc của những cuộc kiến ​​nghị ôn hòa ngày 25/4

Theo Minghui.org, có 5.057 học viên Pháp Luân Công được biết đến đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại đến chết.

Lý do khiến các học viên Pháp Luân Công Trung Quốc đến Văn phòng thỉnh nguyện Bắc Kinh 25 năm trước là vì Hà Tộ Hưu, một “kẻ lưu manh khoa học”, đã viết một bài báo phỉ báng và vu khống người sáng lập và các học viên Pháp Luân Công. Sau đó, La Cán, cựu Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào ngày 23 tháng 4, đã ra lệnh cho Sở Công an Thiên Tân phái hơn 300 cảnh sát chống bạo động vào ngày 24 để đánh đập các học viên Pháp Luân Công phản ánh tình hình, và bắt giữ 45 học viên Pháp Luân Công, đồng thời từ chối thả họ.

Để giữ vững đức tin của mình và làm sáng tỏ bài báo vu khống về Pháp Luân Công, vào ngày 25 tháng 4 năm 1999, khoảng 10.000 học viên Pháp Luân Công đã tự phát đến Văn phòng Góp ý và Khiếu nại của Quốc vụ viện ở gần Trung Nam Hải để khiếu nại một cách ôn hòa, yêu cầu chính quyền thả 45 học viên Pháp Luân Công vô tội ở Thiên Tân, và yêu cầu có một môi trường hợp pháp và tự do để tập luyện Pháp Luân Công. Sau đó Thủ tướng Chu Dung Cơ đã sắp xếp cho các nhân viên gặp gỡ các học viên Pháp Luân Công, phản ứng tích cực trước yêu cầu của các học viên, và ra lệnh cho Thiên Tân thả họ vô điều kiện, và nhắc lại quyền tự do tín ngưỡng của các học viên Pháp Luân Công. Cuộc thỉnh nguyện đã kết thúc trong hòa bình.

Vào ngày 25 tháng 4 năm 1999, các học viên Pháp Luân Công đứng thỉnh nguyện trên vỉa hè phía tây phố Phủ Hữu ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Bức ảnh này được một nhân chứng của vụ việc ngày 25 tháng 4 năm 1999 cung cấp cho Minghui.org (Minh Huệ)
Vào ngày 25 tháng 4 năm 1999, các học viên Pháp Luân Công đứng thỉnh nguyện trên vỉa hè phía tây phố Phủ Hữu ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Bức ảnh này được một nhân chứng của vụ việc ngày 25 tháng 4 năm 1999 cung cấp cho Minghui.org (Minh Huệ)

Vào lúc 10 giờ tối ngày 25 tháng 4, hàng chục nghìn học viên Pháp Luân Công từ khắp Trung Quốc đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện đã lặng lẽ rời đi. Trên mặt đất không có một mảnh giấy nào, thậm chí cả tàn thuốc lá bị cảnh sát ném đi cũng đã được dọn dẹp bởi những người thỉnh nguyện.

Vì Văn phòng Khiếu nại nằm gần Trung Nam Hải ở Bắc Kinh, nhóm chính trị do Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc đứng đầu, đã bịa đặt sự kiện thỉnh nguyện ôn hòa vào ngày 25 tháng 4 là một cuộc “bao vây Trung Nam Hải” nhằm bức hại Pháp Luân Công.

Vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, Giang Trạch Dân ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công, bất chấp sự phản đối của sáu thành viên còn lại trong Thường vụ Bộ Chính trị. Giang Trạch Dân còn thành lập “Phòng 610” chuyên để đàn áp Pháp Luân Công, và đặt nó dưới sự lãnh đạo của La Cán.

Người Trung Quốc hiểu được sự thật

Vào ngày 21 tháng 4 năm 2024, Cung Khải, một người nhập cư mới từ Trung Quốc, đã tham dự lễ thắp nến kỷ niệm 25 năm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4 của các học viên Pháp Luân Công ở New York. (Lâm Nghi Quân/The Epoch Times)

Cung Khải, một người nhập cư mới 32 tuổi từ Trung Quốc, cũng đã tham dự sự kiện kỷ niệm của các học viên Pháp Luân Công ở New York vào ngày 21/4. Khi được phỏng vấn, Cung Khải nói rằng, phẩm chất ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công Trung Quốc thể hiện khi thỉnh nguyện khiến anh cảm thấy rằng Pháp Luân Công có thể cải thiện phẩm chất của người dân Trung Quốc nói chung.

“Ban đầu tôi không phải là người tin vào Pháp Luân Công, nhưng tôi thấy có báo cáo rằng, khi họ (các học viên) kết thúc đơn thỉnh nguyện, họ không để lại bất kỳ rác nào, và thậm chí cả mẩu thuốc lá của cảnh cũng được họ nhặt. Điều này hiếm có trên toàn thế giới".

Cung Khải nói rằng, sự ôn hòa, lý trí và bất bạo động mà các học viên Pháp Luân Công thể hiện vào ngày 25 tháng 4 năm 1999, phản ánh sự thanh lọc về thể chất và tinh thần mà môn tập luyện mang lại. “Người Trung Quốc phổ biến toát ra khí thế bạo lực, nhưng tôi không thấy điều đó ở các học viên Pháp Luân Công".

Trước khi tham gia một sự kiện do các học viên Pháp Luân Công tổ chức tại thành phố New York, để kỷ niệm 25 năm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa vào ngày 25/4, Cung Khải cũng nhận được cuộc gọi từ Cục Công an nơi anh cư trú tại Trung Quốc, người này liên tục ám chỉ Cung Khải không tham gia các hoạt động của nhóm Pháp Luân Công.

Khi đó, Cung Khải suýt nữa trở thành nạn nhân của chính sách một con của Đảng Cộng sản Trung Quốc: “Nếu mẹ tôi mà bị công an bắt trước khi sinh ra tôi, dù chỉ là trước ngày sinh một ngày thì tôi cũng chắc chắn bị hủy bỏ rồi".

Để bảo vệ mạng sống của cháu trai, bà của Cung Khải đã đưa cậu đi lang thang tá túc khắp Trung Quốc.

Cung Khải đã không đoàn tụ với cha mẹ ruột của mình cho đến khi anh 8 tuổi. Khi sống ở nước ngoài, bà của Cung Khải cũng tập Pháp Luân Công. Cảnh bà luyện công dưới ánh trăng đã gây ấn tượng đặc biệt với cậu bé Cung Khải.

Hơn 20 năm sau, trong buổi thắp nến tưởng niệm, Cung Khải đã hiểu ra sự thật về Pháp Luân Công, và những lời dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Anh cũng tham gia vào nhóm học viên Pháp Luân Công bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc ở New York, và dùng hành động để ủng hộ các học viên Pháp Luân Công vẫn đang bị đàn áp tàn bạo ở Trung Quốc. Anh cũng kêu gọi thế giới cùng tham gia vào hàng ngũ tiêu diệt ĐCSTQ, và rút khỏi các tổ chức đảng, đoàn và đội của ĐCSTQ.

Vào tối ngày 21 tháng 4 năm 2024, hàng trăm học viên Pháp Luân Công ở New York đã đến Lãnh sự quán Trung Quốc ở New York và tổ chức thắp nến tưởng niệm, kỷ niệm 25 năm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4. (Đại Binh/The Epoch Times)

Lâm Nghi Quân - Epoch Times
Thanh Hà biên dịchBÀI CHỌN LỌC

Chùm ảnh: Học viên Pháp Luân Công phản đối cuộc bức hại trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở New York