Thăm dò ý kiến: 70% đảng viên Cộng hòa cho rằng Bầu cử năm 2020 không tự do cũng chẳng công bằng

Giúp NTDVN sửa lỗi

Một cuộc thăm dò mới cho thấy 70% đảng viên Cộng hòa tin rằng cuộc bầu cử năm 2020 không tự do, cũng không công bằng.

Cuộc thăm dò do trang Morning Consult và Politico thực hiện với 1.987 cử tri đã đăng ký, đã bắt đầu trước Ngày bầu cử, mặc dù hầu hết các cuộc phỏng vấn là được thực hiện sau thời điểm đó.M

Đa số cả đảng viên Dân chủ và đảng Cộng hòa đều tin rằng quá trình bầu cử sẽ diễn ra tự do và công bằng trước khi kiểm phiếu, nhưng kết quả kiểm phiếu đã làm thay đổi hoàn toàn ấn tượng của họ.

Trang Politico đưa tin:

Nhiều tổ chức đã công bố Biden là người chiến thắng trong cuộc bầu cử vào thứ Bảy sau bốn ngày kiểm phiếu ở một số bang. Sau thời điểm này, 70% đảng viên Đảng Cộng hòa cho biết họ không còn tin rằng cuộc bầu cử năm 2020 diễn ra tự do và công bằng nữa, con số này chỉ là 35% vào thời điểm thăm dò trước cuộc bầu cử. Trong khi đó, sự tin tưởng vào hệ thống bầu cử đã tăng lên đáng kể đối với đảng Dân chủ, nhiều người đã xuống đường ăn mừng chiến thắng của Biden vào thứ Bảy. 90% trăm đảng viên Đảng Dân chủ hiện nói rằng cuộc bầu cử diễn ra tự do và công bằng, tăng từ 52% tại thời điểm thăm dò trước ngày 3 tháng 11.

Trong số những người theo Đảng Cộng hòa tin rằng cuộc bầu cử không tự do và công bằng, có 78% tin rằng bỏ phiếu qua thư dẫn đến gian lận cử tri phổ biến và 72% tin rằng có vấn đề giả mạo phiếu bầu - cả hai tuyên bố đều xuất hiện liên tục trên chủ đề Twitter của tổng thống . Giống như Tổng thống Donald Trump, phần lớn những người cho rằng cuộc bầu cử là không công bằng, 84% nói rằng nó được điều khiển theo hướng có lợi cho Biden.

Sự thiếu tin tưởng vào hệ thống bầu cử đã khiến các đảng viên Cộng hòa hoài nghi nhiều hơn nữa về kết quả bầu cử. Mặc dù chỉ có 18% đảng viên Cộng hòa nói rằng kết quả sẽ không đáng tin cậy trước Ngày bầu cử, nhưng giờ đây, 64% số đảng viên này cảm thấy như vậy sau chiến thắng của Biden. Ngược lại, có đến 86% đảng viên Dân chủ nói rằng họ tin tưởng vào kết quả.

Liên minh Nghị viện, một tổ chức quốc tế, đã đặt ra các tiêu chuẩn để xác định xem một cuộc bầu cử trên thực tế có “tự do và công bằng hay không”.

Các tiêu chuẩn bao gồm:

(3) Mọi cá nhân và cùng với những người khác có quyền:

  • Bày tỏ chính kiến ​​mà không bị can thiệp;
  • Tìm kiếm, tiếp nhận, truyền đạt thông tin và đưa ra lựa chọn sáng suốt;
  • Tự do đi lại trong nước để vận động bầu cử;
  • Vận động bình đẳng với các đảng chính trị khác, kể cả đảng thành lập chính phủ hiện có.

(4) Mọi ứng cử viên tranh cử và mọi đảng phái chính trị sẽ có cơ hội bình đẳng trong việc tiếp cận các phương tiện truyền thông, đặc biệt là các phương tiện thông tin đại chúng, để đưa ra quan điểm chính trị của họ.

(5) Quyền của các ứng cử viên về an ninh đối với tính mạng và tài sản của họ sẽ được công nhận và bảo vệ.

Nhiều điều kiện ở trên đã bị vi phạm trong cuộc bầu cử năm 2020 do kiểm duyệt phương tiện truyền thông xã hội, hạn chế coronavirus và bạo lực chính trị.

Các tiêu chuẩn cũng yêu cầu rằng “các bước được thực hiện để đảm bảo sự đưa tin không mang tính chất đảng phái trên các phương tiện truyền thông của Nhà nước và dịch vụ công cộng”, một nguyên tắc bị vi phạm bởi sự thiên vị của các phương tiện truyền thông mà người ta có thể chứng minh được, bao gồm cả các cơ quan truyền thông nhận tài trợ công.

Ngoài ra, các tiêu chuẩn còn quy định rằng các chính phủ phải "thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết và thích hợp để đảm bảo nguyên tắc bỏ phiếu kín được tôn trọng và cử tri có thể bỏ phiếu tự do, không sợ hãi hoặc bị đe dọa."

Như hãng Breitbart News đã đưa tin, cuộc bỏ phiếu kín đã bị ảnh hưởng bởi hình thức bỏ phiếu qua thư, vì tên của cử tri đi trên lá phiếu lại được thể hiện ở trên phong bì.

Cuối cùng, các tiêu chuẩn yêu cầu “tính minh bạch của toàn bộ quy trình bầu cử, bao gồm, ví dụ, thông qua sự hiện diện của các đại diện của đảng và các quan sát viên được công nhận hợp lệ.” Các nhà quan sát của Đảng Cộng hòa nói rằng họ đã bị loại trừ ở một số bang.

Mộc TràBÀI CHỌN LỌC

Thăm dò ý kiến: 70% đảng viên Cộng hòa cho rằng Bầu cử năm 2020 không tự do cũng chẳng công bằng