Tổng Tuyển Cử

Giúp NTDVN sửa lỗi

Đại Tuyển

Lãng lãng càn khôn hồng ma loạn
Ương ương đại quốc tệ vi hoạn
Tả hữu xã hội nhân tâm lãnh
Chính nghĩa lương tri kỷ thời hoàn

Lý Hồng Chí
Nhị linh nhị linh niên thập nhất nguyệt bát nhật

Diễn nghĩa:

Tổng Tuyển Cử

Ma đỏ làm loạn ngay giữa càn khôn trời đất sáng tỏ này
Tệ nạn gian lận gây hại ngay cả ở quốc gia lớn mạnh thế
Thao túng cả xã hội khiến lòng người thờ ơ thất vọng
Đến bao giờ chính nghĩa và lương tri mới trở về

Lý Hồng Chí
Ngày 8 tháng 11 năm 2020

Tạm dịch thơ:

Tổng Tuyển Cử

Càn khôn sáng tỏ hồng ma loạn
Nước lớn thênh thang họa dối gian
Khống chế xã hội lòng người lạnh
Chính nghĩa, lương tri khi nào hồi

Lý Hồng Chí
Ngày 8 tháng 11 năm 2020

Ngài Lý Hồng Chí là người sáng lập ra môn tu luyện tinh thần Pháp Luân Công.

(Dịch từ Epoch Times tiếng Trung)

Ghi chú: Bản dịch của người dịch Trung Việt, chỉ có tác dụng tham khảo.

Xem thêm:

Bài chọn lọc


BÀI CHỌN LỌC

Tổng Tuyển Cử