Sản lượng sản xuất công nghiệp của Trung Quốc thấp nhất trong 6 tháng, tiêu dùng tiêu điều

Giúp NTDVN sửa lỗi

Sản lượng công nghiệp và bán lẻ thương mại của Trung Quốc đều giảm thấp nhất trong 6 tháng qua vào tháng 11/2022. Đợt đóng cửa kéo dài và đóng băng trên thị trường bất động sản được cho là nguyên nhân của các kết quả này.

Sản lượng công nghiệp của Trung Quốc chỉ tăng 2,2% so với cùng kỳ vào tháng 11/2022, thấp hơn ước tính của thị trường là tăng 3,6% và giảm so với mức tăng 5,0% trong tháng trước. Đây là mức tăng so cùng kỳ thấp nhất trong 6 tháng qua.

Sản lượng công nghiệp của Trung Quốc suy giảm mạnh mẽ cùng với sự suy giảm của thị trường bất động sản. Bất động sản là thị trường đầu ra của ít nhất 40 ngành sản xuất nguyên vật liệu và xây dựng khác.

Sản lượng sản xuất công nghiệp của Trung Quốc thấp nhất trong 6 tháng vào tháng 11/2022 vừa qua (Nguồn: Trading Economics)

Giá nhà mới trung bình tại 70 thành phố lớn của Trung Quốc đã giảm 1,6% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 11/2022; tốc độ giảm của tháng 11 bằng với tốc độ giảm giá vào tháng 10. Giá nhà mới đang giảm nhanh nhất kể từ tháng 8/2015, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng bất động sản kéo dài do vấn đề nợ nần chồng chất giữa các nhà phát triển cũng như tác động của các ca nhiễm COVID gia tăng và các lệnh phong tỏa hoặc hạn chế nghiêm ngặt.

Không chỉ sản lượng sản xuất công nghiệp giảm mạnh, tình trạng tiêu dùng của người Trung Quốc cũng suy giảm mạnh mẽ.

Bán lẻ thương mại của Trung Quốc giảm sâu nhất trong 6 tháng, thu nhập suy giảm sau đợt đóng cửa kéo dài chống dịch được cho là nguyên nhân dẫn tới kết quả này (Nguồn: Trading Economics).

Chỉ số bán lẻ thương mại của Trung Quốc đã giảm 5,9% so với cùng kỳ vào tháng 11/2022; tốc độ giảm nhanh hơn nhiều so với mức giảm 0,5% của tháng 10/2022 và tệ hơn kỳ vọng của thị trường là giảm 3,7%.

Đây là tháng thứ hai liên tiếp thương mại bán lẻ của Trung Quốc bị âm và suy giảm với tốc độ lớn nhất kể từ tháng 5/2022. Tiêu dùng suy giảm được cho là do tác động của phong toả Covid-19 kéo dài, các hạn chế đi lại đã thắt chặt tiêu dùng của quốc gia này. Ngoài ra, phong toả kéo dài suốt 3 năm cũng làm giảm thu nhập đáng kể của một bộ phận dân cư, làm ảnh hưởng tới sức tiêu dùng của họ.

Quang NhậtBÀI CHỌN LỌC

Sản lượng sản xuất công nghiệp của Trung Quốc thấp nhất trong 6 tháng, tiêu dùng tiêu điều