8 ca COVID-19 ở Hà Nội, Hưng Yên, Thái Bình nhiễm virus biến thể Ấn Độ

Giúp NTDVN sửa lỗi

Bộ Y tế cho hay, kết quả giải trình tự gene đối với các mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân COVID-19 ở Hà Nội, Hưng Yên và Thái Bình đều mang virus biến thể Ấn Độ.

Chiều 9/5, Bộ Y tế thông tin về kết quả giải trình tự gene đối với các mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân COVID-19 ở Hà Nội, Hưng Yên và Thái Bình.
Để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt là việc xác định nguồn gốc các biến thể của virus SARS-CoV-2, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã tiến hành giải trình tự gene các mẫu do các địa phương gửi về ở những bệnh nhân mắc COVID-19.

Kết quả giải trình tự gene chiều ngày 9/5 các mẫu do các tỉnh gửi về, cụ thể:

  • Hưng Yên: 2 mẫu
  • Hà Nội: 1 mẫu
  • Thái Bình: 5 mẫu

Kết quả 8 mẫu trên đều thuộc biến thể B1.167.2 thuộc biến thể virus của Ấn Độ.

Trước đó, chiều 7/5, Bộ Y tế cũng thông tin kết quả giải trình tự gene đối với mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân COVID-19 ở Hà Nội và Hải Dương đều mang biến thể Ấn Độ.

Đó là mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân người Ấn Độ, cách ly ở Hải Phòng, sau về cách ly tại Times City (Hà Nội) thuộc biến thể B.1.617.2

Mẫu của Hải Dương: Bệnh nhân người Ấn Độ, đi chuyến bay từ Đà Nẵng ra Hà Nội cùng chuyến bay nhóm người Trung Quốc thuộc biến thể B.1.617.2.

Chủng virus biến thể Ấn Độ được cho là có biến thể kép, vừa có đặc tính của chủng xuất phát từ Anh là lây lan nhanh hơn, vừa có dấu hiệu của chủng biến thể Nam Phi là làm giảm hiệu quả của vaccine.

Riêng mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân nhập cảnh từ Nhật về, lấy mẫu ở khu cách ly tại Hải Dương thuộc biến thể B.1.1.7 - là biến thể lần đầu tiên xuất hiện ở Anh.

Trà My


8 ca COVID-19 ở Hà Nội, Hưng Yên, Thái Bình nhiễm virus biến thể Ấn Độ