1 năm có bao nhiêu tháng 30 ngày, bao nhiêu tháng 31 ngày?

Giúp NTDVN sửa lỗi

Bài viết này trả lời các câu hỏi đố vui về năm và tháng. Ví dụ như: 1 năm có bao nhiêu tháng có 30 ngày, bao nhiêu tháng có 31 ngày?

1 năm có bao nhiêu tháng có 30 ngày

Tính theo dương lịch, thì 1 năm bình thường gồm có 365 ngày; trong khi đó 1 năm nhuận là 366 ngày. Cũng như âm lịch, 1 năm gồm 4 quý.

Các tháng có 30 ngày bao gồm: Tháng 4, tháng 6, tháng 9 và tháng 11.

Vậy 1 năm có 4 tháng có 30 ngày.

1 năm có bao nhiêu tháng có 31 ngày

Có 7 tháng có 31 ngày trong một năm: Tháng 1, tháng 3, tháng 5, tháng 7, tháng 8, tháng 10 và tháng 12.

Vậy 1 năm có 7 tháng có 31 ngày.

Tháng Số ngày trong tháng
1 31 ngày
2 28 hoặc 29 ngày
3 31 ngày
4 30 ngày
5 31 ngày
6 30 ngày
7 31 ngày
8 31 ngày
9 30 ngày
10 31 ngày
11 30 ngày
12 31 ngày

Hỏi và đáp các câu hỏi liên quan:

Tháng 2 có bao nhiêu ngày

Tháng 2 là một trường hợp đặc biệt. Tháng 2 sẽ có 28 ngày nếu năm đó là năm không nhuận. Nếu là năm nhuận, thì Tháng 2 sẽ có 29 ngày.

Năm nhuận có bao nhiêu ngày

Một năm nhuận sẽ có 366 ngày.

Năm 2023 có phải là năm nhuận không?

Theo lịch Gregorius - loại lịch tiêu chuẩn hiện nay được dùng trên hầu khắp thế giới thì những năm nào chia hết cho 4 được và không chia hết cho 100 được coi là năm nhuận. Ví dụ năm 2100 không phải là năm nhuận, năm 2104 là năm nhuận.

Năm 2023 không chia hết cho 4, vì vậy nó không phải là năm nhuận.

Năm 2024 có phải là năm nhuận không?

Năm 2024 chia hết cho 4 nên là năm nhuận. Vì vậy, tháng 2 trong năm 2024 sẽ có 29 ngày thay vì 28 ngày.

Xem thêm:BÀI CHỌN LỌC

1 năm có bao nhiêu tháng 30 ngày, bao nhiêu tháng 31 ngày?