Một năm có bao nhiêu tuần, bao nhiêu ngày? 1 năm học có bao nhiêu tuần?

Giúp NTDVN sửa lỗi

Bài viết này giúp bạn trả lời các câu hỏi về cách tính thời gian, ví dụ như: 1 năm có bao nhiêu tuần? 1 năm có bao nhiêu ngày? hay 1 năm có bao nhiêu giờ?

Đây là bảng tóm tắt các thông tin quan trọng:

Năm Tuần Ngày Giờ
1 năm thường 52 tuần dư 1 ngày 365 ngày 8.760 giờ
1 năm nhuận 52 tuần dư 2 ngày 366 ngày 8.784 giờ

1 năm có bao nhiêu tuần?

Tính theo dương lịch, thì 1 năm bình thường gồm có 365 ngày; trong khi đó 1 năm nhuận là 366 ngày.

1 tuần có 7 ngày, vậy 1 năm có khoảng hơn 52 tuần 1 ngày đối với năm thường và 52 tuần 2 ngày đối với năm nhuận.

Vậy một năm có khoảng 52 tuần.

Cách tính 1 năm có bao nhiêu tuần

Ta lấy số ngày trong năm 365 hoặc 366 chia cho 7 là sẽ thu được kết quả.

1 năm có bao nhiêu ngày?

1 năm bình thường gồm có 365 ngày; trong khi đó 1 năm nhuận là 366 ngày.

1 năm có bao nhiêu giờ?

1 ngày có 24 giờ. Vậy 1 năm bình thường có 8.760 giờ. Trong khi đó 1 năm nhuận có 8.760 x 24 = 8.784 giờ.

1 năm có bao nhiêu phút?

1 giờ có 60 phút. Như vậy:

 • 1 năm bình thường có 525.600 phút.
 • 1 năm nhuận có 8.784 x 60 = 527.040 phút.

1 năm có bao nhiêu giây?

1 phút có 60 giây, vậy ta có:

 • 1 năm bình thường có 31.536.000 giây.
 • 1 năm nhuận có 527.040 x 60 = 31.622.400 giây.

1 năm có bao nhiêu quý?

1 năm có 4 quý:

 • Quý 1: từ đầu tháng 1 đến hết tháng 3
 • Quý 2: từ đầu tháng 4 đến hết tháng 6
 • Quý 3: từ đầu tháng 7 đến hết tháng 9
 • Quý 4: từ đầu tháng 10 đến hết tháng 12

1 năm có bao nhiêu tháng?

1 năm có 12 tháng.

1 năm có 12 tháng (Ảnh: Pixabay).
1 năm có 12 tháng (Ảnh: Pixabay).

Hỏi và đáp các câu hỏi liên quan

Một năm có bao nhiêu tuần và dư mấy ngày?

Khi ta lấy 365 chia 7 thì kết quả sẽ là 52 tuần dư 1 ngày (năm bình thường).

Khi ta lấy 366 chia 7 thì kết quả sẽ là 52 tuần dư 2 ngày (năm nhuận).

1 năm có bao nhiêu ngày cuối tuần

Cuối tuần sẽ bao gồm 2 ngày thứ Bảy và Chủ Nhật. 1 năm thường có 52 tuần dư 1 ngày, như vậy sẽ có 104 (52x2) ngày cuối tuần. Nếu 1 ngày dư rơi vào ngày thứ Bảy hoặc Chủ Nhật thì kết quả sẽ là 105 ngày cuối tuần.

1 năm nhuận có 52 tuần dư 2 ngày, như vậy sẽ có 104 (52x2) ngày cuối tuần. Nếu 2 ngày dư rơi vào ngày thứ Bảy hoặc/và Chủ Nhật thì kết quả sẽ là 105 hoặc 106 ngày cuối tuần.

1 năm có bao nhiêu ngày chủ nhật

1 năm thường có 52 tuần dư 1 ngày, như vậy sẽ có 52 ngày Chủ Nhật. Nếu 1 ngày dư rơi vào ngày Chủ Nhật thì kết quả sẽ là 53 ngày Chủ Nhật.

1 năm không nhuận có bao nhiêu tuần

1 năm không nhuận có 52 tuần dư 1 ngày.

1 năm có bao nhiêu tuần làm việc

1 năm có khoảng 52 tuần, đối với cả năm nhuận và năm thường. Một năm có khoảng 12 ngày nghỉ, khoảng 2 tuần. Như vậy, 1 năm ước chừng có khoảng 50 tuần làm việc.

Theo quy định nghỉ lễ ở Việt Nam, thường có các dịp nghỉ lễ sau:

 • Tết Dương Lịch - nghỉ 1 ngày
 • Tết Nguyên Đán - nghỉ 1 tuần
 • Giỗ Tổ Hùng Vương - nghỉ 1 ngày
 • Ngày 30/4 - nghỉ 1 ngày
 • Ngày 1/5 - nghỉ 1 ngày
 • Ngày 2/9 - nghỉ 1 ngày

Tổng cộng khoảng 12 ngày nghỉ.

1 năm có bao nhiêu ngày làm việc

Dựa trên ước tính 1 năm có bao nhiêu tuần làm việc ở trên. Ta có 1 năm có khoảng 50 tuần làm việc. Một tuần làm việc có 5 ngày, vậy một năm có khoảng 250 ngày làm việc.

Một năm có bao nhiêu tuần lễ

Dựa theo lịch nghỉ lễ hàng năm, thì 1 năm nghỉ khoảng được tổng cộng là 12 ngày. Khoảng 2 tuần lễ.

1 năm học có bao nhiêu tuần

1 năm có khoảng 52 tuần. Nếu nghỉ hè kéo dài khoảng 3 tháng (khoảng 12 tuần). Cùng với khoảng 2-3 tuần nghỉ lễ và khoảng 1-2 tuần dự trữ. Như vậy thì 1 năm học có khoảng 35-37 tuần.

Nếu nghỉ hè chỉ kéo dài khoảng 2 tháng (tức 8 tuần) thì một năm học có khoảng 39-41 tuần.

Một học kỳ có bao nhiêu tuần

Thông thường một năm học có khoảng 35-37 tuần. Một năm học thường có hai học kỳ, vậy một học kỳ có khoảng 17-18 tuần.

Học kỳ 1 có bao nhiêu tuần

Thông thường một năm học có khoảng 35-37 tuần. Một năm học thường có hai học kỳ, vậy học kỳ 1 có khoảng 17-18 tuần.

1 năm học tiểu học có bao nhiêu tuần

1 năm có khoảng 52 tuần. Nghỉ hè thường kéo dài khoảng 3 tháng, khoảng 12 tuần. Cùng với khoảng 2-3 tuần nghỉ lễ và khoảng 1-2 tuần dự trữ. Vậy 1 năm tiểu học có khoảng 35-37 tuần học.

1 năm tiểu học có khoảng 40 tuần (Ảnh: Pixabay).
1 năm tiểu học có khoảng 40 tuần (Ảnh: Pixabay).

Năm nhuận có bao nhiêu ngày?

1 năm nhuận có 366 ngày.

Nguồn tham khảo:

 • Năm - Wikipedia tiếng Việt
 • Các ngày lễ ở Việt Nam - Wikipedia tiếng Việt

Trên đây là một số thông tin giúp trả lời các câu hỏi đơn giản về thời gian. NTD Việt Nam sẽ tiếp tục cập nhật các bài viết liên quan khác.

Xem thêm:

Có thể bạn quan tâm:

 

Khoa học


BÀI CHỌN LỌC

Một năm có bao nhiêu tuần, bao nhiêu ngày? 1 năm học có bao nhiêu tuần?