4 điểm này đủ để nhận biết rõ bản chất của một con người

Giúp NTDVN sửa lỗi

Người xưa có câu: Vẽ hổ, vẽ da khó vẽ xương; biết người, biết mặt khó biết lòng. Trong thế giới rộng lớn, có ngàn vạn kiểu người, và sau lớp da, họ có những suy nghĩ khác nhau. Khi nhìn một người, không thể chỉ nhìn vào bề ngoài.

Ai thật ai giả khó phân biệt, ai tốt ai xấu rất khó đoán. Muốn biết rõ một người nhất định phải hiểu rõ bốn điểm sau.

  1. Lựa chọn khi đối mặt với lợi ích

Lợi là hòn đá thử vàng. Cổ nhân có câu: “Quân tử hiểu rõ về nghĩa, tiểu nhân hiểu rõ về lợi.” (Quân tử dụ ư nghĩa, tiểu nhân dụ ư lợi).

Người quân tử trong lòng có đạo nghĩa và giữ vững lương tâm, vì vậy sẽ không vì lợi ích mà làm tổn hại đức nghĩa; Kẻ tiểu nhân, đều lấy ‘lợi’ để làm thước đo cân nhắc, thường xuyên vi phạm đạo nghĩa, thậm chí không hề kiêng dè gì.

Vì vậy, để nhận định một con người, có thể nhìn vào sự lựa chọn của anh ta khi đối diện với lợi ích trước mắt.

  1. Đối xử với người có địa vị thấp hơn

Đối với trên không hèn, đối với dưới không kiêu. Đây là biểu hiện của một người có phẩm chất tốt đẹp.

Nếu một người đối với cấp trên thì xu nịnh, đối với cấp dưới thì vênh váo, sai khiến, người này là không có sự tu dưỡng đạo đức tốt.

Người có đạo đức và có giáo dục, đối với bất kỳ ai đều đều tôn trọng, không tỏ ra kiêu ngạo khi giao tiếp với những người thấp hơn mình. Khi đối diện với quyền thế, có thể uy vũ bất khuất, bảo trì khí tiết.

  1. Thái độ đối xử với cha mẹ

Cha mẹ là đối tượng ban sơ nhất để chúng ta tu hành trong đời này. Cách một người đối xử với cha mẹ chính là bản chất chân thật nhất của một con người.

Bách thiện hiếu vi tiên, ơn dưỡng dục cao hơn Trời, bao dung cha mẹ là bổn phận của mỗi người con, đối xử tốt với cha mẹ là trách nhiệm của mỗi đứa trẻ!

Người đối xử tốt với cha mẹ của họ là những người nên kết làm bạn thân. Nếu ngay cả với cha mẹ còn không chịu đựng được thì còn nói gì đến nhân phẩm?

  1. Khi đối mặt với lời hứa

Một lời hứa của người quân tử đáng giá ngàn vàng, ngàn lời hứa của kẻ tiểu nhân nghe như gió thoảng qua tai. Đứng trước lời hứa, cũng dễ dàng nhìn ra phẩm hạnh của một người.

Khổng Tử từng nói: Người không biết giữ chữ Tín, thì không thể thành người được (Nhân nhi vô tín, bất tri kỳ khả dã).

Con người nếu để mất đi lòng tin, hoặc không nói về lòng tin, thì không biết anh ta có thể làm những chuyện gì. Lòng người khó dò, nhưng không phải là không thể lường được. Chỉ cần bạn hiểu rõ bốn điểm trên, bạn có thể hiểu rõ một người.

Hy vọng trong cuộc sống đường đời, bạn có thể học cách nhận biết và phân biệt. Và cũng hy vọng rằng những người tốt trên thế giới đều sẽ nhận được những ưu đãi, còn người tâm địa khó lường sẽ không có chốn dung thân.

Làm người, ngoại hình không quan trọng, quan trọng là phẩm chất đạo đức, địa vị không quan trọng, quan trọng là lương tâm. Khi kết bạn, tiền bạc không quan trọng, quan trọng là tình nghĩa, xuất thân không quan trọng, quan trọng là nhân phẩm.

Trong cuộc đời này, thà rằng ‘kết giao tri kỷ bần hàn’, còn hơn kết giao với một người có quyền lực; thà rằng làm một người quân tử không có tiền, còn hơn làm kẻ tiểu nhân giàu có!

Theo Vương Hòa - Aboluowang - Nguồn: Mộng viên Giang Nam

Đức Nhã biên dịchBÀI CHỌN LỌC

4 điểm này đủ để nhận biết rõ bản chất của một con người