Chứng chỉ PEIC là gì? Có được công nhận xét tuyển vào đại học không?

Giúp NTDVN sửa lỗi

Chứng chỉ PEIC là gì?

Chứng chỉ PEIC (Pearson English International Certificate) là một chứng chỉ tiếng Anh quốc tế được công nhận bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam. Chứng chỉ này được cấp bởi Tập đoàn giáo dục Pearson, một tổ chức giáo dục uy tín và lâu đời nhất thế giới.

Chứng chỉ PEIC có mấy cấp độ?

PEIC được thiết kế để đánh giá năng lực tiếng Anh của học sinh, sinh viên và người đi làm. Bài thi PEIC bao gồm bốn kỹ năng nghe, nói, đọc và viết. Chứng chỉ này được chia thành 6 cấp độ tương ứng với 6 bậc của Khung năng lực ngoại ngữ châu Âu. Các cấp độ của PEIC được công nhận tương đương với 6 bậc của Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam:

- Sơ cấp: Bậc 1 (Level A1)
- Bậc 2: Level 1
- Trung cấp: Bậc 3 (Level 2)
- Bậc 4: Level 3
- Cao cấp: Bậc 5 (Level 4)
- Bậc 6: Level 5

PEIC Young Learners là một phiên bản của chứng chỉ PEIC dành cho học sinh tiểu học. Bài thi PEIC Young Learners kiểm tra 4 kỹ năng tiếng Anh của học sinh tiểu học là nghe, đọc, viết và nói. Bài thi này được quản lý bởi Tổ chức giáo dục Pearson và được chia thành 4 cấp độ là Firstwords, Springboard, Quickmarch và Breakthrough.

PEIC có được sử dụng khi tuyển sinh đại học không?

Chứng chỉ PEIC (Pearson English International Certificate) đã được công nhận và sử dụng trong quá trình tuyển sinh và đào tạo ở bậc đại học theo quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Dưới đây là cách PEIC được sử dụng trong quá trình tuyển sinh và đào tạo ở bậc đại học:

1. Chuẩn năng lực tiếng Anh: PEIC được sử dụng làm chuẩn năng lực tiếng Anh cho học sinh, sinh viên ở các bậc học phổ thông và sau đại học. Điểm thi chứng chỉ PEIC sẽ được xem xét trong quá trình tuyển sinh và đánh giá năng lực tiếng Anh của học sinh, sinh viên.

2. Tương đương với Khung năng lực ngoại ngữ: Các cấp độ của chứng chỉ PEIC đã được công nhận tương đương với các bậc của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Điều này giúp đánh giá sát sao năng lực và sự tiến bộ của người học qua từng giai đoạn cải thiện năng lực ngôn ngữ.

3. Cấu trúc và kỹ năng: PEIC bao gồm 4 kỹ năng tiếng Anh: Nghe, Nói, Đọc, Viết. Bài thi PEIC được chia thành 6 cấp độ tương ứng với 6 bậc của Khung năng lực ngoại ngữ Châu Âu (CEFR). Mỗi cấp độ tương ứng với một bậc năng lực từ A1 đến C2 trên Khung năng lực CEFR.

4. Cấp chứng chỉ: Chứng chỉ PEIC được cấp bởi Tập đoàn Giáo dục Pearson, một tổ chức giáo dục uy tín và lâu đời nhất thế giới. Bài thi PEIC đã được tổ chức phổ biến tại nhiều quốc gia trên thế giới và được công nhận bởi các doanh nghiệp, trường đại học cũng như các cơ quan chính phủ ở nhiều khu vực.

5. Lựa chọn cấp độ: Thí sinh có thể lựa chọn dự thi ở một cấp độ năng lực chính xác, phù hợp với nguyện vọng và khả năng ngôn ngữ của từng cá nhân. Điều này giúp đảm bảo rằng học sinh, sinh viên được đánh giá và đào tạo theo trình độ tiếng Anh phù hợp.

Tóm lại, PEIC đã được công nhận và sử dụng trong quá trình tuyển sinh và đào tạo ở bậc đại học. Điểm thi chứng chỉ PEIC được xem xét trong quá trình tuyển sinh và đánh giá năng lực tiếng Anh của học sinh, sinh viên. Cấu trúc và kỹ năng của PEIC giúp đánh giá sát sao năng lực và sự tiến bộ của người học. Thí sinh có thể lựa chọn cấp độ phù hợp với khả năng ngôn ngữ của mình.

Chứng chỉ PEIC có được xét tuyển vào đại học không?

PEIC có được sử dụng để xét tuyển vào đại học không?

Có, chứng chỉ PEIC có thể được sử dụng để xét tuyển vào các ngành học đại học. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công nhận chứng chỉ tiếng Anh Pearson English International Certificate (PEIC) tương đương với các bậc của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Với việc công nhận chứng chỉ PEIC, học sinh, sinh viên Việt Nam có thêm một lựa chọn chứng chỉ tiếng Anh quốc tế để xét tuyển vào các ngành học đại học, bên cạnh các chứng chỉ tiếng Anh khác như IELTS và TOEFL.

So sánh chứng chỉ PEIC với IELTS và TOEFL

Chứng chỉ PEIC, IELTS và TOEFL đều là các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế được sử dụng để đánh giá và chứng minh khả năng sử dụng tiếng Anh của cá nhân. Dưới đây là một so sánh giữa PEIC, IELTS và TOEFL:

1. PEIC

- PEIC là viết tắt của "Pearson English International Certificate".
- Chứng chỉ này được cung cấp bởi Pearson, một công ty chuyên về giáo dục và ngôn ngữ.
- PEIC đánh giá khả năng sử dụng tiếng Anh trong các tình huống giao tiếp hàng ngày và công việc.
- PEIC có 6 cấp độ từ A1 đến C2, tương ứng với các cấp độ từ cơ bản đến thành thạo.
- PEIC bao gồm các phần thi nghe, nói, đọc và viết.

2. IELTS:

- IELTS là viết tắt của "International English Language Testing System".
- Chứng chỉ này được sáng lập bởi 3 tổ chức: Đại học Cambridge, Hội đồng Anh và tổ chức giáo dục IDP (Úc).
- IELTS đánh giá khả năng sử dụng tiếng Anh trong các tình huống học tập, làm việc và sinh hoạt hàng ngày.
- IELTS có 2 hình thức thi: trên giấy và trên máy tính.
- IELTS chia điểm từ 1 đến 9 cho mỗi kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết).

3. TOEFL:

- TOEFL là viết tắt của "Test of English as a Foreign Language".
- Chứng chỉ này được tổ chức bởi ETS (Educational Testing Service).
- TOEFL đánh giá khả năng sử dụng tiếng Anh trong môi trường học tập và công việc.
- TOEFL có 2 hình thức thi: TOEFL iBT (thi trên máy tính có nối mạng) và TOEFL PBT (chỉ dành cho những khu vực không có mạng).
- TOEFL chia điểm từ 0 đến 120, với điểm cho mỗi kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.

So sánh:

- Cả PEIC, IELTS và TOEFL đều là các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế được công nhận rộng rãi.
- PEIC và IELTS đánh giá khả năng sử dụng tiếng Anh trong các tình huống hàng ngày và công việc, trong khi TOEFL tập trung vào môi trường học tập và công việc.
- PEIC có 6 cấp độ, trong khi IELTS và TOEFL không có cấp độ mà chỉ chia điểm.
- IELTS và TOEFL có cả hình thức thi trên giấy và trên máy tính, trong khi PEIC chỉ có hình thức thi trên máy tính.

Tuy nhiên, lựa chọn giữa PEIC, IELTS và TOEFL phụ thuộc vào mục đích sử dụng và yêu cầu của bạn. Nếu bạn đang hướng đến môi trường học tập, TOEFL và IELTS có thể là lựa chọn phù hợp. Trong khi đó, nếu bạn muốn chứng minh khả năng sử dụng tiếng Anh trong công việc hàng ngày, PEIC có thể là một sự lựa chọn tốt.

Chứng chỉ PEIC có được công nhận rộng rãi như IELTS và TOEFL không?

Có, chứng chỉ PEIC được công nhận rộng rãi như IELTS và TOEFL. Dưới đây là thông tin chi tiết về việc công nhận PEIC:

1. Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Theo Quyết định số 93/QĐ-BGDĐT ban hành ngày 5/1/2024, Bộ GD&ĐT công nhận các cấp độ của chứng chỉ tiếng Anh Pearson English International Certificate (PEIC) tương đương với các bậc của khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

2. Mức độ tương đương: Các cấp độ của PEIC được công nhận tương đương với 6 bậc của khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Đây bao gồm các cấp độ từ A1 đến C2.

3. Mục đích sử dụng: Chứng chỉ PEIC có thể được sử dụng cho các mục đích tuyển sinh và đào tạo ở bậc đại học, cũng như áp dụng làm chuẩn năng lực tiếng Anh cho học sinh, sinh viên ở các bậc học phổ thông và sau đại học.

4. Đối tác tổ chức thi: PEIC được tổ chức bởi EMG Education và Tập đoàn Giáo dục Pearson. EMG Education và Pearson đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ PEIC tại Việt Nam.

5. Sự phổ biến và công nhận quốc tế: Bài thi PEIC đã được tổ chức phổ biến tại nhiều quốc gia trên thế giới và chứng chỉ này được công nhận bởi các doanh nghiệp, trường đại học cũng như các cơ quan chính phủ ở châu Âu, châu Mỹ, châu Á, châu Phi.

Tóm lại, chứng chỉ PEIC được công nhận rộng rãi và có thể được sử dụng như một chuẩn năng lực tiếng Anh tương đương với IELTS và TOEFL.

Chứng chỉ PEIC có được công nhận ở các quốc gia nào khác ngoài Việt Nam?

Chứng chỉ Pearson English International Certificate (PEIC) được công nhận ở nhiều quốc gia trên thế giới. Dưới đây là danh sách một số quốc gia công nhận chứng chỉ PEIC:

1. Anh: Chứng chỉ PEIC được công nhận bởi các trường đại học và các tổ chức giáo dục tại Anh.

2. Mỹ: Các trường đại học và tổ chức giáo dục tại Mỹ công nhận PEIC là một bằng chứng về trình độ tiếng Anh.

3. Canada: PEIC được công nhận bởi các trường đại học và tổ chức giáo dục tại Canada.

4. Úc: Các trường đại học và tổ chức giáo dục tại Úc công nhận chứng chỉ PEIC là một bằng chứng về trình độ tiếng Anh.

5. New Zealand: PEIC được công nhận bởi các trường đại học và tổ chức giáo dục tại New Zealand.

6. Singapore: Các trường đại học và tổ chức giáo dục tại Singapore công nhận chứng chỉ PEIC là một bằng chứng về trình độ tiếng Anh.

7. Malaysia: PEIC được công nhận bởi các trường đại học và tổ chức giáo dục tại Malaysia.

8. Ấn Độ: Các trường đại học và tổ chức giáo dục tại Ấn Độ công nhận PEIC là một bằng chứng về trình độ tiếng Anh.

Tuy nhiên, danh sách này chỉ là một số quốc gia công nhận chứng chỉ PEIC. Chứng chỉ này cũng được công nhận và chấp nhận bởi nhiều quốc gia khác trên thế giới.

NTD Việt Nam hy vọng bài viết này đã giải đáp cho bạn câu hỏi: Chứng chỉ PEIC là gì?BÀI CHỌN LỌC

Chứng chỉ PEIC là gì? Có được công nhận xét tuyển vào đại học không?