Người đang làm, trời đang nhìn

Giúp NTDVN sửa lỗi

Thiện hữu Thiện báo, ác hữu ác báo, Trời biết những gì bạn đã làm. Nhân quả báo ứng, không phải chỉ là lời nói suông.

Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, cho cái gì, nhận cái gì, tính toán gì, mất gì sẽ nhận lại được điều tương ứng.

Người thích cho đi, phúc báo sẽ càng ngày càng nhiều.

Người thích đòi hỏi, thống khổ càng nhiều.

Người thích làm ơn, phúc càng nhiều.

Người thích phàn nàn, phiền não càng nhiều.

(Ảnh Pexels)

Người biết thỏa mãn, cuộc sống càng ngày càng thoải mái.

Người nhiều ham muốn, cuộc sống càng ngày càng vất vả.

Người thích chia sẻ, càng ngày càng nhiều bạn bè.

Người thích tức giận, cơ thể sẽ ngày càng yếu đi.

Người thích chiếm lợi, cuối cùng sẽ hai bàn tay trắng.

Người thích lợi dụng người khác, cuối cùng sẽ không có gì cả.

Người nguyện ý chịu thiệt, cuối cũng sẽ không bị thiệt.

Người sẵn sàng nhượng bộ, nhất định sẽ có phúc.

(Ảnh Pexels)

Cuộc đời của một người, không có cuộc sống vĩnh cửu. Vì vậy, trong cuộc đời hữu hạn, ngàn vạn lần đừng làm cho mình phải hối hận.

Làm điều thiện, đừng làm điều ác, làm người rộng lượng, đừng so đo.

Giấc mơ, không thể kéo dài quá lâu, mê muội lâu ngày khó tỉnh.

Con người, không thể nghĩ quá nhiều, quá nhiều sẽ mệt mỏi thêm ưu phiền.

Từ khi sinh ra cho đến khi chết, cách nhau một hơi thở.

Từ mê đến tỉnh, chỉ trong một niệm.

Nghĩ thông suốt sẽ hiểu được buông xuống sẽ không mệt mỏi. Làm người, tình không thể lún sâu quá, tiền tài không thể xem quá nặng,

(Ảnh Pexels)

Đừng nói nhiều, đừng làm quá sức, con người không thể lạm dụng mọi thứ. Cái gì cũng có giới hạn, làm việc gì cũng có nguyên tắc.

Đừng tham lam, đừng tranh cãi. Bởi vì người đang làm trời đang nhìn, nghiệp báo, sớm muộn gì cũng xuất hiện!

Theo Vương Hoà - Aboluowang
Tuyết Liên biên dịchBÀI CHỌN LỌC

Người đang làm, trời đang nhìn