Tỷ lệ vi phạm nghĩa vụ trả nợ TPDN BĐS và xây dựng dự báo tăng gấp đôi nửa cuối năm 2023

Giúp NTDVN sửa lỗi

Những nhà đầu tư nắm giữ trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) ngành bất động sản và xây dựng tiếp tục phải hứng chịu các thông tin 'đau tim'; ước tính trong kịch bản cơ sở (kịch bản thực tế nhất) rằng 30 - 40% TPDN đến hạn trong nửa cuối năm 2023 của khu vực này sẽ tiếp tục trở thành trái phiếu "vi phạm nghĩa vụ trả nợ".

Trái phiếu doanh nghiệp vi phạm nghĩa vụ trả nợ được hiểu là những trái phiếu không được thanh toán lãi và/hoặc gốc đúng hạn như cam kết cho các trái chủ (người nắm giữ trái phiếu, còn gọi là nhà đầu tư).

Hiện nay, áp lực thanh toán trái phiếu đến hạn vẫn đang đè nặng lên nhiều doanh nghiệp khi kinh doanh ảm đạm, tiếp cận tín dụng khó khăn, thị trường bất động sản (BĐS) về cơ bản chưa có dấu hiệu phục hồi.

Chỉ riêng từ đầu tháng 6 đến nay, đã có hàng chục công ty công bố lùi việc thanh toán gốc và lãi cũng như đàm phán gia hạn kéo dài thời gian đáo hạn cho nhiều lô trái phiếu. Danh sách các doanh nghiệp chậm thanh toán theo công bố của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) tiếp tục bị dài ra.

10 vụ án trọng điểm năm 2023
Một dự án bất động sản của Tập đoàn Tân Hoàng Minh tại Hà Nội. (Ảnh: Nguồn Internet)

Tỷ lệ vi phạm nghĩa vụ trả nợ trái phiếu doanh nghiệp (TPDN), tức là doanh nghiệp không trả được nợ gốc và lãi đúng hạn trong nửa đầu năm 2023 lên tới 18% (trong số các TPDN có nghĩa vụ phát sinh trả nợ trong kỳ). Toàn bộ TPDN vi phạm nghĩa vụ trả nợ là trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ. Tỷ lệ đối với ngành bất động sản và xây dựng là 22%. Tỷ lệ này dự báo tăng mạnh trong nửa cuối năm 2023.

Theo thống kê của Công ty Chứng khoán KB Việt Nam, tổng giá trị trái phiếu đáo hạn vào năm 2023 và 2024 lần lượt đạt 374.300 tỷ đồng và 381.200 tỷ đồng. Trong đó, nhóm bất động sản chiếm tỷ trọng lớn thứ hai, lần lượt đạt 120.400 tỷ đồng (chiếm 32,1%) và 121.100 tỷ đồng (chiếm 32,0%). Vinacapital dự báo trong kịch bản cơ sở rằng ít nhất 30 - 40% TPDN của bất động sản và xây dựng đáo hạn trong giai đoạn này sẽ vi phạm nghĩa vụ trả nợ.

Xu hướng gia tăng vi phạm nghĩa vụ trả nợ đang tiếp tục làm mất niềm tin trên thị trường TPDN; nơi cần ít nhất 1 - 2 năm để phục hồi, nhất là với các nhà đầu tư cá nhân. Ngay cả nhà đầu tư tổ chức cũng không muốn mua trái phiếu riêng lẻ do xu hướng vi phạm nghĩa vụ trả nợ sẽ tiếp tục lớn hơn. Theo ước tính của VnDirect, trong T6/2023 sẽ có khoảng hơn 35,5 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đáo hạn, tăng gấp đôi so với T5/2023, số liệu đã loại trừ các trái phiếu được mua lại trước hạn đến ngày 23/05/2023.

Theo thông báo của HNX, tính đến ngày 23/05/2023 có khoảng 62 doanh nghiệp nằm trong danh sách chậm nghĩa vụ thanh toán lãi hoặc nợ gốc trái phiếu doanh nghiệp. VnDirect ước tính, tổng dư nợ trái phiếu doanh nghiệp của các doanh nghiệp này vào khoảng 157,7 nghìn tỷ đồng, chiếm khoảng 14,4% dư nợ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ toàn thị trường.

Thuỷ TiênBÀI CHỌN LỌC

Tỷ lệ vi phạm nghĩa vụ trả nợ TPDN BĐS và xây dựng dự báo tăng gấp đôi nửa cuối năm 2023