Bộ Y tế thay đổi tiêu chí đánh giá cấp độ dịch Covid-19 như thế nào?

Giúp NTDVN sửa lỗi

Các tiêu chí đánh giá cấp độ dịch Covid-19 được Bộ Y tế điều chỉnh, thay đổi theo hướng cụ thể hơn. Trong đó, tỷ lệ ca mắc mới phải kèm theo chỉ số về số ca chuyển biến nặng và số ca tử vong trên 100.000 dân.

Ngày 27/1, Bộ Y tế ban hành Quyết định 218/ BYT-QĐ hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế, đưa ra 3 tiêu chí đánh giá cấp độ dịch Covid-19 giống như trước nhưng có thay đổi về chỉ số đánh giá.

Quyết định mới có hiệu lực từ ngày 27/1 và thay thế quyết định số 4800 ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế.

Theo đó, cấp độ dịch Covid-19 được đánh giá theo 3 tiêu chí.

 • (1) Tỷ lệ ca mắc mới trên địa bàn/số dân/thời gian.
 • (2) Độ bao phủ vaccine.
 • (3) Đảm bảo khả năng thu dung, điều trị của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh các tuyến.

Cách xác định các tiêu chí đánh giá dịch Covid-19

Trên cơ sở tham khảo các phương pháp đánh giá của các nước trên thế giới và đánh giá thực tiễn của Việt Nam, Bộ Y tế hướng dẫn cách xác định các tiêu chí cụ thể như sau:

Tiêu chí 1: Tỷ lệ ca mắc mới trên địa bàn/số dân/thời gian

Gồm 3 chỉ số:

 1. Tỷ lệ ca mắc mới trong tuần ở cấp xã/100.000 dân.

Chỉ số này được phân theo 04 mức độ từ thấp đến cao (mức 1: <90; mức 2: 90 đến dưới 450; mức 3: 450 đến 600; mức 4: >600).

 1. Tỷ lệ ca bệnh phải thở ô xy trung bình trong 7 ngày qua ghi nhận tại xã/100.000 người.

Tỷ lệ ca bệnh phải thở ô xy được phân theo 04 mức độ (mức 1: < 1; mức 2: 1 đến dưới 32, mức 3: 32 đến 40, mức 4: >40).

Tỷ lệ ca bệnh phải thở ô xy do Trung tâm Y tế cấp huyện tính toán và phân bố đến từng khu vực cấp xã.

 1. Tỷ lệ ca tử vong trong tuần tại cấp xã/100.000 dân.

Yêu cầu chỉ số này không được vượt quá 6/100.000 dân tại cấp xã. Chỉ số này là hệ quả của tổng hợp mức độ lây nhiễm và khả năng đáp ứng; đồng thời đây là mục tiêu cần phải khống chế được; do đó chỉ số này được sử dụng để đánh giá điều chỉnh cấp độ dịch cấp xã.

Tiêu chí 2: Độ bao phủ vaccine ngừa Covid-19

Gồm 2 chỉ số:

 1. Chỉ số tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ các mũi tiêm theo khuyến cáo tại thời điểm đánh giá của Bộ Y tế của cấp xã tính trên toàn bộ dân số tại địa phương.

Yêu cầu tỷ lệ tiêm chủng đủ mũi phải đạt tối thiểu 75% tổng dân số tại thời điểm đánh giá. Chỉ số này được sử dụng để điều chỉnh mức độ lây nhiễm tại cấp xã.

 1. Chỉ số tỷ lệ tiêm chủng đủ mũi trở lên ở người thuộc nhóm nguy cơ cao (không chống chỉ định tiêm chủng) trong số các trường hợp thuộc nhóm nguy cơ cao ở cấp xã.

Yêu cầu tỷ lệ tiêm chủng đủ mũi ở người thuộc nhóm nguy cơ cao phải đạt tối thiểu 90% số trường hợp phải tiêm chủng tại thời điểm đánh giá.

Chỉ số này được sử dụng để điều chỉnh mức độ lây nhiễm ở cấp xã.

Tiêu chí 3: Đảm bảo khả năng thu dung, điều trị của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Gồm 3 chỉ số:

 1. Chỉ số tỷ lệ sẵn sàng quản lý, chăm sóc/10.000 dân: khả năng có thể quản lý, chăm sóc tại cấp xã.

Chỉ số này được chia làm 3 khả năng (cao: > 500; trung bình: 200 - 500; thấp: <200).

 1. Chỉ số tỷ lệ giường bệnh dành cho người bệnh Covid-19 còn trống tại các cơ sở thu dung, điều trị cấp huyện /100.000 dân tại thời điểm đánh giá.

Chỉ số này được chia làm 3 khả năng (cao: > 30; trung bình: 10 - 30, thấp: < 10).

Chỉ số này do Trung tâm Y tế cấp huyện xác định sau đó được dùng chung cho tất cả các xã thuộc huyện.

 1. Chỉ số tỷ lệ giường điều trị tích cực (ICU) có đủ nhân viên y tế phục vụ/100.000 dân.

Yêu cầu tỷ lệ giường ICU có đủ nhân viên y tế phục vụ ở cấp tỉnh phải đạt tối thiểu 4/100.000 dân.

đánh giá cấp độ dịch covid-19 việt nam
Đánh giá cấp độ dịch Covid-19 tại các tỉnh, thành lúc 12h ngày 27/1. (Nguồn: capdodich.yte.gov.vn/map)

Cách xác định cấp độ dịch Covid-19

Về cách xác định cấp độ dịch Covid-19, Bộ Y tế cho biết, theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), có hai nhóm để xác định cấp độ dịch gồm: Nhóm chỉ số về mức độ lây nhiễm và Nhóm chỉ số về khả năng đáp ứng.

Việc xác định cấp độ dịch Covid-19 theo tiêu chí đánh giá mới được thực hiện theo 3 bước sau:

Bước 1: Xác định Mức độ lây nhiễm (4 mức)

Mức độ lây nhiễm của một địa phương cấp xã là mức độ cao nhất của chỉ số 1 - 2 của Tiêu chí 1 và được hiệu chỉnh chỉ số 1 – 2 của Tiêu chí 2. Nếu không đạt được mức tối thiểu thì phải nâng mức độ lây nhiễm lên một mức (trừ trường hợp đang ở mức độ 4).

Bước 2: Xác định khả năng đáp ứng

Khả năng đáp ứng của một địa phương là khả năng thấp nhất của chỉ số 1, 2 trong Tiêu chí 3 và được hiệu chỉnh chỉ số 3 của Tiêu chí 3. Nếu không đạt được mức tối thiểu thì phải giảm khả năng đáp ứng xuống một mức (trừ trường hợp đang ở khả năng thấp).

Bước 3: Xác định cấp độ dịch

Cấp độ dịch được xác định dựa trên tổng hợp kết quả đánh giá mức độ lây nhiễm (4 mức độ tại bước 1) và khả năng đáp ứng (3 khả năng tại bước 2).

Có 4 cấp độ: cấp 1 (màu xanh), cấp 2 (màu vàng), cấp 3 (màu cam), cấp 4 (màu đỏ). Địa phương có tỷ lệ ca bệnh tử vong vượt ngưỡng 6/100.000 dân thì nâng lên một cấp, trừ trường hợp đang ở cấp 4.

Bảng tính cấp độ dịch Covid-19
Bảng tính cấp độ dịch Covid-19. (Nguồn: Bộ Y tế)

Trà My

Bạn bình luận gì về tin này?


Bộ Y tế thay đổi tiêu chí đánh giá cấp độ dịch Covid-19 như thế nào?