Đọc số tiền bằng chữ: Hướng dẫn cách đọc và cách sử dụng các ứng dụng

Giúp NTDVN sửa lỗi

Bạn đang tìm cách đọc số tiền bằng chữ một cách chính xác và dễ dàng? Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách đọc số tiền và cách sử dụng các công cụ Online có sẵn.

Cách Đọc Số Tiền Bằng Chữ

Khi đối diện với các con số lớn trong tài chính hay văn bản pháp lý, việc biết cách đọc số tiền bằng chữ là rất quan trọng. Dưới đây là các bước giúp bạn thực hiện điều này:

Ví dụ: bạn có con số 190234500, bạn sẽ thực hiện các bước theo thứ tự như sau:

  • Bước 1: từ phải sang trái, bạn chia ra các cụm gồm 3 số bằng cách thêm dấu chấm vào giữa các cụm, như vậy với số 190234500 bạn sẽ thu được kết quả là 190.234.500
  • Bước 2: dựa vào bảng tra cứu số chữ số và đơn vị để đọc dưới đây, bạn có thể suy ra đơn vị bắt đầu để đọc. Ví dụ số 190.234.500 có 9 chữ số, thì đơn vị để đọc là hàng trăm triệu.
  • Bước 3: bắt đầu từ đơn vị để đọc, bạn đọc số cần đọc từ trái sang phải. Ví dụ, số 190.234.500 sẽ bắt đầu đọc từ hàng trăm triệu, như vậy số này sẽ đọc là: một trăm chín mươi triệu hai trăm ba mươi tư nghìn năm trăm đồng.

Bảng tra cứu số chữ số và đơn vị dùng để đọc:

Số chữ số Đơn vị để đọc Ví dụ cách đọc
1 chữ số Hàng đơn vị 9 - chín đồng
2 chữ số Hàng chục 19 - mười chín đồng
3 chữ số Hàng trăm 999 - chín trăm chín mươi chín đồng
4 chữ số Hàng nghìn 9.999 - chín ngàn chín trăm chín mươi chín đồng
5 chữ số Hàng chục nghìn 99.999 - chín mươi chín ngàn chín trăm chín mươi chín đồng
6 chữ số Hàng trăm nghìn 100.000 - một trăm nghìn đồng
7 chữ số Hàng triệu 1.999.000 - một triệu chín trăm chín mươi chín ngàn đồng
8 chữ số Hàng chục triệu 11.900.000 - mười một triệu chín trăm ngàn đồng
9 chữ số Hàng trăm triệu 999.800.000 - chín trăm chín mươi chín triệu tám trăm nghìn đồng
10 chữ số Hàng tỷ 1.000.000.000 - một tỷ đồng
11 chữ số Hàng chục tỷ 99.000.000.000 - chín mươi chín tỷ đồng
12 chữ số Hàng trăm tỷ 999.900.000.000 - chín trăm chín mươi chín tỷ chín trăm triệu đồng
13 chữ số Hàng nghìn tỷ 9.000.000.000 - chín ngàn tỷ đồng

Đọc Số Bằng Chữ Online

Việc đọc thủ công có thể phức tạp và rắc rối nếu bạn chưa quen với cách chuyển đổi. Có nhiều công cụ trực tuyến (online) miễn phí có thể giúp bạn chuyển đổi số tiền thành chữ một cách dễ dàng.

Ví dụ: bạn có thể truy cập vào công cụ đọc số thành chữ ở đường dẫn này: https://technhanh.com/doc-so-thanh-chu

Sau đó bạn nhập số cần đọc vào ô số cần đọc, sau đó bấm vào chữ “Xác nhận". Bạn sẽ thu được chữ của số cần đọc.

Đọc Số Tiền Bằng Chữ Trong Excel

Ngoài việc sử dụng các ứng dụng online, bạn cũng có thể sử dụng Excel để đọc số tiền bằng chữ.

Bởi vì Excel bình thường sẽ không có các hàm để hỗ trợ đọc số bằng chữ, nên chúng ta cần cài đặt thêm thư viện để có thể sử dụng hàm.

Bạn đọc có thể xem hướng dẫn cách cài đặt từng bước ở đây:

Cách Đổi Số Thành Chữ Tiếng Anh

Để đọc số tiền bằng chữ tiếng Anh, bạn có thể tham khảo bảng quy đổi dưới đây:

Số chữ số Đơn vị để đọc Ví dụ cách đọc
1 digit Unit digit 9 - nine dollars
2 digits Tens 19 - nineteen dollars
3 digits Hundreds 999 - nine hundred ninety-nine dollars
4 digits Thousands 9,999 - nine thousand nine hundred ninety-nine dollars
5 digits Ten thousands 99,999 - ninety-nine thousand nine hundred ninety-nine dollars
6 digits Hundred thousands 100,000 - one hundred thousand dollars
7 digits Millions 1,999,000 - one million nine hundred ninety-nine thousand dollars
8 digits Ten millions 11,900,000 - eleven million nine hundred thousand dollars
9 digits Hundred millions 999,800,000 - nine hundred ninety-nine million eight hundred thousand dollars
10 digits Billions 1,000,000,000 - one billion dollars
11 digits Ten billions 99,000,000,000 - ninety-nine billion dollars
12 digits Hundred billions 999,900,000,000 - nine hundred ninety-nine billion nine hundred million dollars
13 digits Trillions 9,000,000,000,000 - nine trillion dollars

Có một lưu ý nho nhỏ là bởi vì tiếng Việt dùng dấu chấm để phân cách (ví dụ, chúng ta hay viết 1.000.000) nhưng trong tiếng Anh thì thường dùng dấu phẩy để phân cách.

Một cách khác là bạn có thể sử dụng công cụ đọc số tiền bằng chữ tiếng Anh ở đây: https://charactercalculator.com/vi/numbers-to-words/

Bạn nhập số cần đọc vào ô “Chữ số" và thu được kết quả ở các ô bên cạnh.

Bài viết này hướng dẫn cách đọc số tiền bằng chữ, quý độc giả có thể tham khảo thêm các bài viết liên quan ở đây:

Khoa học Công nghệ


BÀI CHỌN LỌC

Đọc số tiền bằng chữ: Hướng dẫn cách đọc và cách sử dụng các ứng dụng