1 tỷ tờ 1 nghìn bằng bao nhiêu tiền? 1 tỷ bao nhiêu tờ 500 nghìn?

Giúp NTDVN sửa lỗi

Bài viết này giới thiệu các câu hỏi đố vui liên quan đến con số 1 tỷ. Ví dụ như: 1 tỷ tờ 1 nghìn bằng bao nhiêu tiền? 1 tỷ bao nhiêu tờ 500 nghìn?

1 tỷ tờ 1 nghìn bằng bao nhiêu tiền?

Để tính 1 tỷ tờ 1 nghìn bằng bao nhiêu tiền, ta có thể tính như sau:

1 tỷ nhân với 1 nghìn = 1 nghìn tỷ

Chuyển sang dạng số sẽ là: 1.000.000.000 x 1.000 = 1.000.000.000.000

Vậy 1 tỷ tờ 1 nghìn là bằng 1 ngàn tỷ đồng (1.000.000.000.000).

Một số thông tin liên quan:

Tên gọi Viết dạng số Số số 0
100 ngàn tỷ 100.000.000.000.000 có 14 số 0
10 ngàn tỷ 10.000.000.000.000 có 13 số 0
1 ngàn tỷ 1.000.000.000.000 có 12 số 0
100 tỷ 100.000.000.000 có 11 số 0
10 tỷ 10.000.000.000 có 10 số 0
1 tỷ 1.000.000.000 có 9 số 0
100 triệu 100.000.000 có 8 số 0
10 triệu 10.000.000 có 7 số 0
1 triệu 1.000.000 có 6 số 0

1 tỷ tờ 10k bằng bao nhiêu tiền?

Để tính 1 tỷ tờ 10k bằng bao nhiêu tiền, ta có thể tính như sau:

1 tỷ nhân với 10k = 10 nghìn tỷ

Chuyển sang dạng số sẽ là: 1.000.000.000 x 10.000 = 10.000.000.000.000

Vậy 1 tỷ tờ 10k là bằng 10 nghìn tỷ đồng (10.000.000.000.000).

1 tỷ bao nhiêu tờ 500 nghìn?

Để tính 1 tỷ bao nhiêu tờ 500 nghìn, ta lấy 1 tỷ chia cho 500, kết quả thu được là con số cần tìm.

1.000.000.000 chia cho 500.000, kết quả là 2.000.

Vậy 1 tỷ có 2 nghìn tờ 500 nghìn.

1 tỷ bao nhiêu tờ 100 nghìn?

Tương tự, để tính 1 tỷ bao nhiêu tờ 100 nghìn, ta lấy 1 tỷ chia cho 100, kết quả thu được là con số cần tìm.

1.000.000.000 chia cho 100.000, kết quả là 10.000.

Vậy 1 tỷ có 10 nghìn tờ 100 nghìn.

Xem thêm:

Có thể bạn quan tâm:BÀI CHỌN LỌC

1 tỷ tờ 1 nghìn bằng bao nhiêu tiền? 1 tỷ bao nhiêu tờ 500 nghìn?