1 tỷ có bao nhiêu số 0? 1 triệu mấy số 0? Sau tỷ là gì?

Giúp NTDVN sửa lỗi

Bài viết này giúp trả lời các câu hỏi liên quan đến các chữ số hàng triệu và hàng tỷ. Ví dụ như: 1 tỷ có bao nhiêu số 0? 1 triệu mấy số 0? Sau tỷ là gì?

1 tỷ có bao nhiêu số 0?

1 tỷ có 9 số 0. Hay nói cách khác, nếu bạn viết số 1 theo sau là chín số 0, thì con số đó được gọi là 1 tỷ. (1.000.000.000)

Các nhà thiên văn học thường xử lý những con số lớn hơn. Họ thường làm việc với những con số như nghìn tỷ (12 số không) và một triệu tỷ (15 số không).

1 triệu mấy số 0?

1 triệu có 6 số 0. Viết tường minh sẽ là: 1.000.000

Sau tỷ là gì?

Mọi người có thể sẽ thắc mắc sau tỷ là gì? Trên tỉ là gì? Đơn vị lớn hơn tỷ là gì?

Câu trả lời là, sau tỷ là nghìn tỷ, tiếng Anh gọi là trillion.

1 nghìn tỷ sẽ có 12 số 0. Viết rõ ràng sẽ là: 1.000.000.000.000

Bạn có thể sẽ thắc mắc, vậy sau nghìn tỷ nữa là gì? Bảng sau đây sẽ cung cấp cho chúng ta câu trả lời:

 

Giá trị Số số 0 Viết dạng mũ
1 nghìn (Thousand) 3 103
1 triệu (Million) 6 106
1 tỷ (Billion) 9 109
1 nghìn tỷ (Trillion) 12 1012
1 triệu tỷ (Quadrillion) 15 1015
Quintillion 18 1018
Sextillion 21 1021
Septillion 24 1024
Octillion 27 1027
Nonillion 30 1030
Decillion 33 1033
Undecillion 36 1036
Duodecillion 39 1039
Tredecillion 42 1042
Quattuordecillion 45 1045
Quindecillion 48 1048
Sexdecillion 51 1051
Septendecillion 54 1054
Octodecillion 57 1057
Novemdecillion 60 1060
Vigintillion 63 1063
Unvigintillion 66 1066
Duovigintillion 69 1069
Trevigintillion 72 1072
Quattourvigintillion 75 1075
Quinvigintillion 78 1078
Sexvigintillion 81 1081
Septenvigintillion 84 1084
Octovigintillion 87 1087
Novemvigintillion 90 1090
Trigintillion 93 1093
Untrigintillion 96 1096
Duotrigintillion 99 1099
Ten-duotrigintillion hay Googol 100 10100
Googolplex 10100 10(10^100)

Hỏi và đáp các câu hỏi liên quan

1 tỷ bằng bao nhiêu triệu

1 tỷ có 9 số 0, 1 triệu có 6 số 0. Như vậy số số 0 mà 1 tỷ hơn 1 triệu là 3 số. Như vậy ta có thể viết như sau: 1 tỷ = 1.000 triệu. (1 tỷ bằng 1 nghìn 1 triệu)

Làm sao để ghi nhớ dễ dàng 1 tỷ là có bao nhiêu số 0

Để ghi nhớ 1 tỷ có bao nhiêu số 0, chúng ta có thể tiếp cận bằng cách đi từ cơ sở lên và dựa trên tiền Việt Nam đồng mà chúng ta hay sử dụng.

Ta có thể thấy trên các tờ tiền một số thông tin sau:

  • 1 nghìn: có 3 số 0 (1.000)
  • 10 nghìn: có 4 số 0 (10.000)
  • 100 nghìn: có 5 số 0 (100.000)

Ta biết là để có 1 triệu, chúng ta cần 10 tờ 100 nghìn. Như vậy 1 triệu sẽ có 6 số 0. (1.000.000)

Tương tự như đơn vị nghìn, ta suy ra đơn vị triệu như sau:

  • 1 triệu: có 6 số 0 (1.000.000)
  • 10 triệu: có 7 số 0 (10.000.000)
  • 100 triệu: có 8 số 0 (100.000.000)

1 tỷ là bằng 10 lần 100 triệu, vậy ta sẽ thêm 1 số 0 vào số 100 triệu. 1 tỷ sẽ là 1.000.000.000. Tức là 9 số 0.

1 nghìn tỷ gọi là gì

1 nghìn tỷ trong tiếng Anh gọi là Trillion. 1 nghìn tỷ có 12 số 0. Cụ thể nó là số sau: 1.000.000.000.000

Trillion là bao nhiêu

Trillion là 1 nghìn tỷ. 1 nghìn tỷ có 12 số 0. (Viết dạng số là: 1.000.000.000.000).

2 tỷ bao nhiêu số 0

Tương tự như 1 tỷ, 2 tỷ cũng có 9 số 0. Điểm khác biệt giữa 2 tỷ và 1 tỷ là ở con số đầu tiên.

  • 1 tỷ: 1.000.000.000
  • 2 tỷ: 2.000.000.000

Một tỷ bắt đầu với số 1, trong khi đó 2 tỷ bắt đầu với số 2.

100 tỷ có bao nhiêu số 0

Một cách dễ dàng để đếm số 0 của một con số là chúng ta viết số đó ra. Chúng ta có thể bắt đầu bằng cách viết số 1 tỷ trước. (1.000.000.000). Sau đó 100 tỷ, thì ta thêm 2 số 0 vào sau số 1. (100.000.000.000). Như vậy dựa vào đây, ta có thể đếm được 100 tỷ là có 11 số 0.

1 triệu tỷ có bao nhiêu số 0

Đầu tiên ta viết số 1 tỷ ra. (1 tỷ = 1.000.000.000). Sau đó ta viết ra số 1 triệu (1.000.000). Từ hai số này, ta suy ra số 1 triệu tỷ là: 1.000.000.000.000.000. Vậy 1 triệu tỷ có 15 số 0. 1 triệu tỷ trong tiếng Anh gọi là Quadrillion.

Xem thêm:

Nguồn tham khảo:BÀI CHỌN LỌC

1 tỷ có bao nhiêu số 0? 1 triệu mấy số 0? Sau tỷ là gì?