TỐI 23/7: TNS Rubio sẽ giúp Black Lives Matter chuyển đến Cuba, Phát hiện RINO ở Thượng viện Arizona

BẢN TIN TỐI NAY (17/6) GỒM NHỮNG TIN CHÍNH NHƯ SAU: Cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo: Mục tiêu năm 2022 của chúng tôi rất đơn giản: loại bỏ bà Pelosi khỏi ghế Chủ tịch Hạ viện, ngăn chặn ông Biden lộng quyền / Cựu bác sĩ thời Obama dự đoán ông Biden sẽ từ chức hoặc đối mặt với Tu chính án thứ 25 / Văn phòng Thượng nghị sĩ Rubio sẽ giúp những thành viên Black Lives Matter chuyển tới Cuba...