Vì sao Lý Thái Tổ chọn vùng đất Đại La làm kinh đô?

Giúp NTDVN sửa lỗi

Lý Thái Tổ, hay còn gọi là Lý Công Uẩn, đã chọn vùng đất Đại La làm kinh đô vì những lý do sau:

  1. Đây là vùng đất ở trung tâm đất nước, đất rộng lại bằng phẳng, dân cư không ngập vì lũ lụt, muôn vật tốt tươi phong phú.
  2. Đại La vốn là kinh đô xưa, buôn bán tấp nập, dân cư đông đúc, sản vật từ tứ xứ đổ về, vô cùng phong phú.
  3. Nếu di dời kinh đô ra vùng đất rộng lớn và màu mỡ này thì con cháu đời sau sẽ xây dựng được cuộc sống ấm no hơn.

Vì những lý do trên, vào mùa xuân năm 1010, Lý Thái Tổ đã quyết định dời đô về Đại La và đổi tên thành Thăng Long.

Thăng Long tứ trấn - biểu tượng tâm linh của Hà Nội có từ khi nào
Thăng Long tứ trấn - biểu tượng tâm linh của Hà Nội có từ khi nào

Chúng ta có thể đọc thêm chiếu dời đô để hiểu được quyết định quan trọng này của vua Lý Thái Tổ:

“Xưa nhà Thương đến vua Bàn Canh năm lần dời đô, nhà Chu đến vua Thành Vương ba lần dời đô, há có phải là các vua đời Tam đại theo ý riêng của mình, tự tiện dời đổi đâu, chỉ là tính việc to lớn, tìm chỗ giữa trong nước để đóng đô, tính cuộc muôn đời cho con cháu, trên ghin mạnh trời, dưới theo lòng dân, hễ có tiện lợi thì thiên đô, cho nên ngôi nước được lâu dài. Thế mà đời Đinh, Lê, theo ý riêng, quên mạnh trời, không noi theo nhà Thương, nhà Chu, cứ cầu an ở đây (tức Hoa Lư) đến nỗi ngôi truyền không bền, số toán ngắn ngủi, trăm họ hao tổn, muôn vật bất nghi, ta rất lấy làm buồn, không dời đi chỗ khác, thì không được. Phương chi thành Đại La là cố đô của Cao Vương, ở vào giữa khu vực của trời đất, có thế hổ cứ long bàn, chính ngôi đông tây nam bắc, tiện thế hướng bội của núi sông, đất rộng và phẳng, cao và sáng sủa, dân cư không lo ẩm thấp, muôn vật đều được giàu nhiều khắp xem trong cõi nước ta, thì ở đấy là hơn cả, thực là chỗ yêu hội bức tấu của bốn phương, nơi thương đô của đế vương muôn đời, ta nay muốn nhân cái địa lợi ấy để định chỗ ở vậy”

(Theo Việt Nam Sử Lược, trang 77).

Vì sao Lý Thái Tổ rời bỏ Hoa Lư?

Lúc đó, Hoa Lư đã là kinh đô của hai họ, một họ đã gây được sự thống nhất cho giống nòi; một họ đã ngăn được một cuộc Bắc xâm và chế ngự được Chiêm thành. Đấy cũng là nơi phát sinh ra đế nghiệp của người Việt Nam.

Nhưng xét cho kỹ, nó chỉ có tính cách một nơi tụ tập của bộ lạc, không phải là kinh thành của một dân tộc văn minh. Hơn nữa, nó còn để lại trong ký ức người ta cái ám ảnh của một cơn ác mộng, dưới triều một vị chúa bạo tàn. Vì thế, vua Lý Thái Tổ mới quả quyết bỏ vết xe cũ, mà bước sang một con đường rộng rãi, mới mẻ, và chắc chắn là rực rỡ cho tiền đồ tổ quốc. Dân gian – trừ những người ở quanh vùng Hoa Lư ra không kể – đều hoan nghênh việc làm của vua thánh. Phải chăng họ đã cảm thấy trước cái oai hùng của kinh đô môn thuở sau này?

Đại La ở đâu?

Đại La, còn được gọi là Đại La thành, Thành Đại La, La Thành, là một thành trì, thủ phủ của An Nam đô hộ phủ thời Nhà Đường trong hai thế kỷ 8 và thế kỷ 9. Thành Đại La nằm ở vị trí giữa Thành Hà Nội và sông Tô Lịch, thuộc quận Ba Đình của Hà Nội hiện nay.

Lý Thái Tổ là ai?

Lý Thái Tổ, tên thật là Lý Công Uẩn, sinh năm 974 và mất năm 1028, là vị hoàng đế sáng lập ra nhà Lý trong lịch sử Việt Nam. Ông trị vì từ năm 1009 đến khi qua đời vào năm 1028.

Lý Thái Tổ được biết đến với tầm nhìn chiến lược trong việc lựa chọn đất đóng đô, đã đưa ông trở thành vị vua chói sáng nhất trong số các vị vua tài giỏi của lịch sử phong kiến nước Nam. Ông đã chọn vùng đất Đại La làm kinh đô và đổi tên thành Thăng Long.

Lý Thái Tổ còn được biết đến với những cống hiến to lớn trong việc xây dựng nên kinh thành Thăng Long, đánh đuổi giặc ngoại xâm, bảo vệ bờ cõi của Đại Việt.

Thăng Long có nghĩa là gì?

"Thăng Long" có nghĩa là "rồng bay lên" trong tiếng Việt. Tên này được chọn bởi vua Lý Thái Tổ khi ông dời đô từ Hoa Lư đến Đại La vào năm 1010. Truyền thuyết kể rằng khi vua Lý Công Uẩn đến đất Đại La, ông đã thấy một con rồng vàng bay lên từ bến ngự, do đó ông đã đặt tên cho kinh đô mới là Thăng Long. Rồng cũng là biểu trưng của đế vương.

Sử chép rằng, khi đoàn thuyền ngự tới Đại La, đêm đầu tiên đức Thái Tổ còn ngự ngoài thuyền, để các quan vào thành thu xếp trước. Cũng đêm hôm ấy, sông Cái bỗng nổi cơn mưa gió, sấm sét đùng đùng. Tục truyền rằng đó là giang thần đến nghênh giá Đức vua nhường trông rõ trên trời đen tối, thỉnh thoảng lại nhoáng nhoáng ánh chớp, một con rồng vĩ đại bay rỡn, thế rất mạnh mẽ, nhưng lại có cái dáng quy phục và chào mừng Đức vua cho đấy là một điềm tốt. Ngài mỉm cười, truyền miễn triều cho Thần Sông. Một lúc sau, sóng gió ngớt tạnh. Hôm sau, xa giá vào thành, Ngài xuống chiếu báo tin rồng hiện cho nhân dân, và đổi tên thành Đại La là thành Thăng Long.

Đại La thành được xây dựng vào thời điểm nào?

Thành Đại La, tiền thân của kinh thành Thăng Long sau này, được xây dựng vào thời kỳ nhà Đường khi nước Việt Nam còn có tên gọi là An Nam. Cụ thể, vào năm 866, viên tướng nhà Đường đã cho xây dựng thành trì mới, Thành Tống Bình được đổi tên thành Đại La.

Những cống hiến của Lý Thái Tổ trong lịch sử Việt Nam là gì?

Lý Thái Tổ, hay còn gọi là Lý Công Uẩn, đã có những cống hiến to lớn cho lịch sử Việt Nam:

  • Ông đã sáng lập nhà Lý, một triều đại lâu dài và phát triển mạnh mẽ trong lịch sử Việt Nam.
  • Lý Thái Tổ đã dời đô từ Hoa Lư về Đại La (nay là Hà Nội) vào năm 1010 và đổi tên thành Thăng Long. Đây là một quyết định chiến lược quan trọng, giúp mở ra thời kỳ phát triển văn hóa Thăng Long.
  • Trong thời gian trị vì, ông đã dành nhiều thời gian để đánh dẹp các nơi phản loạn, củng cố triều đình trung ương và bảo vệ bờ cõi của Đại Việt.
  • Ông đã thay đổi phép cũ của nhà Tiền Lê, chia nước ra làm 24 lộ và chia nước làm hai phần là kinh và trại.
  • Lý Thái Tổ còn được biết đến với tình cảm dành cho Phật giáo và đã có những đóng góp quan trọng trong việc phát triển Phật giáo tại Việt Nam.

Những cống hiến này đã giúp ông trở thành một trong những vị vua tài giỏi nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam.

Lý Thái Tổ sinh vào thời điểm nào?BÀI CHỌN LỌC

Vì sao Lý Thái Tổ chọn vùng đất Đại La làm kinh đô?