Derrick Kinney

Derrick Kinney

 
Tác giả Derrick Kinney đang thay đổi cách mọi người cảm nhận về tiền bạc. Ông ấy tin rằng tiền không xấu và những người tốt nên có nhiều tiền hơn. Sau khi áp dụng những nguyên tắc đã được chứng minh này với hàng nghìn khách hàng, ông Kinney đã bán doanh nghiệp trị giá hàng triệu USD của mình để hướng dẫn các bước thành công này cho bạn.