Lo ngại: Trung Quốc giảm kiểm soát virus

Lo ngại: Trung Quốc giảm kiểm soát virus. "Một số video trên mạng xã hội cho thấy một số điểm kiểm tra y tế đang được gỡ bỏ. Các nhà chức trách đang thúc đẩy các nhà máy quay lại hoạt động nhằm ngăn chặn sự suy thoái kinh tế..."

Video