Chủ tịch Quốc hội yêu cầu giám sát tình hình tài chính Nhà máy Lọc hoá dầu Nghi Sơn

Giúp NTDVN sửa lỗi

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu giám sát về tình hình cung ứng xăng dầu, bình ổn giá thị trường trong nước và hoạt động của Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Chiều 28/2, Văn phòng Quốc hội Việt Nam truyền đạt ý kiến của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi một số cơ quan của Quốc hội, yêu cầu giám sát về tình hình cung ứng xăng dầu trong nước và Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Cụ thể, ông Vương Đình Huệ giao Ủy ban Tài chính - Ngân sách chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và các cơ quan liên quan thực hiện theo dõi tình hình về sản xuất, nhập khẩu, bảo đảm nguồn cung ứng xăng dầu trong giai đoạn hiện nay và việc bình ổn thị trường xăng dầu trong nước; Nắm bắt tình hình hoạt động và thực trạng về tài chính của Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn; Giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 42 năm 2021 của Quốc hội về vấn đề này; và báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội kết quả giám sát trong tháng 3/2022.

Theo Nghị quyết 42 (Nghị quyết chung kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV), Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam được sử dụng lợi nhuận sau thuế, sau trích các quỹ để xử lý số tiền bù giá trong bao tiêu sản phẩm của dự án liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn và thực hiện dự toán, quyết toán theo quy định;

Giao Chính phủ tổ chức thực hiện nội dung này đồng bộ với các cam kết khác theo đúng thỏa thuận bảo lãnh và cam kết của Chính phủ; Chính phủ báo cáo Quốc hội số tiền xử lý bù giá nêu trên khi lập và thực hiện dự toán, quyết toán hàng năm; số liệu xử lý bù giá phải được Kiểm toán Nhà nước kiểm toán.

Từ sau Tết Nguyên đán 2022, tình trạng khan hiếm xăng dầu cục bộ xảy ra tại một số địa phương, nhất là phía nam.

Theo Bộ Công Thương, việc Nhà máy Lọc hoá dầu Nghi Sơn giảm công suất từ trung tuần tháng 1/2022 vì thiếu tiền nhập nguyên liệu là khởi nguồn dẫn đến sự khan hiếm nguồn cung xăng dầu trong nước như thời gian qua.

Huy Hoàng

Việt Nam Chính trị

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu giám sát tình hình tài chính Nhà máy Lọc hoá dầu Nghi Sơn