Từ 12/4, tất cả học sinh TP.HCM đi học trực tiếp

Giúp NTDVN sửa lỗi

Từ ngày 12/4, ngành giáo dục TP. HCM tổ chức chăm sóc, giáo dục trực tiếp cho tất cả trẻ em đang theo học tại các cơ sở mầm non và cho tất cả học sinh từ lớp 1 đến lớp 12.

Ngày 10/4, UBND TP. HCM ban hành công văn về việc tiếp tục tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục từ ngày 12/4.

Theo đó, TP. HCM yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND TP. Thủ Đức cùng các quận, huyện từ ngày 12/4, tổ chức chăm sóc, giáo dục trực tiếp tại các cơ sở giáo dục cho tất cả trẻ đang theo học tại các cơ sở giáo dục mầm non (kể cả trẻ em ở độ tuổi nhà trẻ); tổ chức học tập trực tiếp cho tất cả học sinh từ lớp 1 đến lớp 12.

Thành phố yêu cầu các cơ sở giáo dục bảo đảm an toàn phòng, chống dịch và an toàn trường học; chú trọng thực hiện bữa ăn bán trú giúp phụ huynh học sinh an tâm khi cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học đến trường.

Xây dựng và phát triển nền tảng dạy học trực tuyến, hệ thống học liệu số, bài giảng số có chất lượng dùng chung; phù hợp với đổi mới nội dung, phương pháp dạy học và đáp ứng yêu cầu tổ chức dạy học cho học sinh khi phải cách ly y tế.

Sở GD-ĐT tiếp tục hướng dẫn chuyên môn về phương án tổ chức dạy học trực tiếp phù hợp với từng cấp học, bậc học để hoàn thành mục tiêu…

Sở Y tế tiếp tục yêu cầu trung tâm y tế TP. Thủ Đức và các quận, huyện, đơn vị liên quan phối hợp thực hiện phòng chống dịch khi học sinh đi học trực tiếp.

Được biết, trong năm học 2021 - 2022, TP. HCM có khoảng 1,7 triệu học sinh từ bậc mầm non đến THPT. Việc học trực tiếp được thực hiện từ giữa tháng 10/2021 cho khoảng 250 học sinh ở xã đảo Thạnh An (huyện Cần Giờ ); sau đó mở dần ra các quận, huyện, các khối lớp theo lộ trình và cấp độ dịch.

Thuỳ Dung

Việt Nam Giáo dục

Từ 12/4, tất cả học sinh TP.HCM đi học trực tiếp