Bác sĩ Mỹ tự đến Vũ Hán để kiểm chứng Coronavirus

Bác sĩ Mỹ tự đến Vũ Hán để kiểm chứng Coronavirus. Chính quyền Trung Quốc đã làm gì kể từ khi dịch bệnh bùng phát để ngăn chặn virus lây lan? Người bác sĩ này đã từ New York sang Trung Quốc để tự mình tìm hiểu xem sự bùng phát virus corona thực sự như thế nào?...

Video