Cố vấn Tòa Bạch Ốc: ‘Đừng gây rối với tổng thống vĩ đại nhất lịch sử’

Cố vấn Tòa Bạch Ốc: ‘Đừng gây rối với tổng thống vĩ đại nhất lịch sử’