Lịch Sử Huy Hoàng | 30 Năm Hồng Truyền Pháp Luân Đại Pháp

Bình luận Devlin Nguyễn • 20:30, 01/07/23

Chuyện kể rằng, đại khung vũ trụ mênh mông đã có từ hàng ức vạn kiếp về trước, từ khi được sinh ra đã chứa đựng quy luật Thành - Trụ - Hoại - Diệt… Từ các tầng thứ trên Thiên Thượng, nhiều vị Thần vĩ đại sớm đã nhìn thấy thời khắc diệt vong của vũ trụ, cũng là ngày tận thế của toàn nhân loại. Họ vô cùng lo lắng và bất lực. May mắn thay, vị Phật Chủ sớm dự liệu sự việc này, Ngài đã đến với họ và mang theo Pháp tối thượng của đại khung… Thế gian này đã được vị Phật Chủ an bài toàn bộ lịch sử, và đặt định văn hóa, cốt là thiết lập một cơ sở để con người có thể đắc Pháp khi Đại Pháp hồng truyền. Và cũng chính là vị Phật Chủ, sau khi tiến nhập thế gian, để hiện thực hóa an bài vĩ đại ấy, Ngài đã chuyển sinh qua các thời đại. Các vị Thần cùng Ngài hạ thế cũng theo đó mà chuyển sinh, hóa thân vào những vai diễn trong màn kịch lịch sử lớn của nhân loại. “Hoa ưu đàm Bà La” khai nở báo hiệu thời kỳ Chính Pháp đã đến. Ngày 13/05/1992 tại Trung Quốc, Đại Sư Lý đã truyền Pháp Luân Đại Pháp, là môn tu luyện nâng cao sức khoẻ và giúp con người đề cao đạo đức theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn, đã mang lại niềm hy vọng mới cho con người thế gian. Đây không phải là một câu chuyện Thần thoại, mà đây là một câu chuyện có thật đang diễn ra... Hy vọng bạn sẽ nhận ra và tìm thấy con đường trở về của mình. Nó đang ở ngay trước mắt các bạn!