Ngài Trump có dự định gì trong tương lai?; Lưỡng đảng phẫn nộ vì Vệ Binh Quốc gia bị đối xử tệ

DEEP DIVE - BẢN TIN 25/1