Người dân Hong Kong: Xin lỗi vì đã từng hiểu lầm các học viên Pháp Luân Công

"Trước đây, tôi tin vào những lời vu khống Pháp Luân Công của Đảng Cộng Sản Trung Quốc(ĐCSTQ) đưa ra trên mạng lưới internet. Bây giờ, tôi không thể ngờ rằng mọi người đều hiểu lầm rồi."

Video