Nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra ở Trung Quốc

Vào thời điểm dịch bệnh tại Vũ Hán đang hoành hành, nhiều nơi ở Trung Quốc đều xuất hiện các loại dị tượng...

Video