Nơi nào kết thân với Đảng Cộng sản Trung Quốc, nơi đó virus Vũ Hán theo sau

Nơi nào kết thân với Đảng Cộng sản Trung Quốc, nơi đó virus Vũ Hán theo sau. "Hiện tại, khi dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán lan ra toàn cầu: Ý, Iran, Hàn Quốc và Nhật Bản là những nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Các khu vực này đều có một điểm chung: có quan hệ lợi ích sâu rộng với Trung Quốc..." "Hiện tại, khi dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán lan ra toàn cầu: Ý, Iran, Hàn Quốc và Nhật Bản là những nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Các khu vực này đều có một điểm chung: có quan hệ lợi ích sâu rộng với Trung Quốc..."

Video