Phim Ngắn: Sức Mạnh Thiện Lương

Người thiện trong tâm từ bi, nghĩ cho người khác, phẩm chất cao thượng cảm hóa lòng người. Cảnh do tâm tạo, cảnh tùy tâm chuyển, muốn chiêu mời tốt lành hay chiêu mời họa hoạn, âu đều dựa vào cái tâm này đối đãi thế nào. “Khi bạn có thể mỉm cười đối diện với thế giới này, đối diện với tất cả mọi người, thì cuộc sống của chúng ta sẽ ngày càng tươi đẹp hơn.”

Video Phim