Quân tử không che giấu khuyết điểm

và lo sợ sẽ bị người khác lợi dụng khi họ biết khuyết điểm của mình. Còn một số người thì cho rằng “Không nên vạch áo cho người xem lưng”

Video