Trong Kinh Doanh: Điều gì đứng trước chữ "Tín"?

Bình luận Devlin Nguyễn • 09:56, 20/09/23

Chữ "Tín" quan trọng nhưng vẫn đứng hàng thứ 5, Nhân - Nghĩa đứng đầu" "Ông Hà Dương Phi Phó Giám Đốc công ty TNHH Cơ Khí Toàn Cầu, kinh doanh về thiết bị ngành gia công cơ khí, trong công ty ông là người luôn truyền cảm hứng cho nhân viên và hỗ trợ các sales bán hàng. Đối với ông, Đức là quan trọng nhất: "Nhân - Nghĩa- Lễ - Trí - Tín, chữ "Tín" tuy quan trọng nhưng nó vẫn đứng hàng thứ 5, "Nhân - Lễ" đứng đầu. Nếu một người có đạo đức tuy không giỏi sẽ vẫn có thể trở thành người tốt, một người tài giỏi nhưng không có đạo đức ắt hẳn sẽ trở thành một người giỏi phá hoại. "Đức" có thể sinh phú quý, tài lộc và hạnh phúc cho con người. Ông đã rất chấn động sau khi đọc bài viết "Vì Sao Có Nhân Loại" của Đại Sư Lý, vì những khái niệm mới mà bài viết đề cập đến như đức, nghiệp, luân hồi, chuyển sinh... những điều trước đây thường cho là "mê tín" chỉ thuộc về tôn giáo, thì thật sự có tồn tại. Nhưng điều làm ông cảm thấy chấn động nhất là "con người đang ở thời kỳ diệt" và đang trong tình trạng vô cùng nguy hiểm. Vì thế con người nên sống và làm theo những gì Thần, Phật đã dạy cho con người. Chú trọng tu tâm dưỡng tính, hành thiện, tích đức... trải đường cho con đường quay trở về với Thần. Ngày nay, có nhiều người không tin vào sự tồn tại của Thần, cho rằng Thần Phật chỉ là những phạm trù của tôn giáo, không tin vào nhân quả, báo ứng, cho rằng con người chết là hết. Vì thế họ xem trọng lợi ích cá nhân mà hành ác, tranh giành, cướp giết, lừa dối lẫn nhau...không điều ác nào không làm, đạo đức con người bị mất đi và dần dần sẽ dẫn đến huỷ diệt. Ông Phi chân thành khuyến khích mọi người hãy nên tích "Đức", mọi sự thành công hay hạnh phúc của con người đều tích từ cái "Đức" mà ra. Các doanh nghiệp muốn trường tồn lâu dài thì nên truyền lửa xuống cho nhân viên bên dưới : " hãy làm người tốt, lấy cái Đức làm trọng mà thực hiện". Cuối cùng ông chân thành cảm ơn Đại Sư Lý đã viết bài "Vì Sao Có Nhân Loại", giúp con người thức tỉnh, và chỉ ra con đường giúp con người thoát khỏi kiếp nạn, trong đó có ông.