Bộ Y tế đề xuất mức thưởng gần 10 triệu đồng nếu sinh con thứ 2

Giúp NTDVN sửa lỗi

Dự thảo Luật Dân số của Bộ Y tế Việt Nam với các biện pháp điều chỉnh mức sinh, có đề xuất hỗ trợ bằng tiền đối với phụ nữ sinh con tại các vùng đang có mức sinh thấp.

Bộ Y tế Việt Nam đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo đề cương Luật Dân số. Một trong những nội dung đáng chú ý trong lần chỉnh lý tháng 10/2021 lần này đó chính là các biện pháp điều chỉnh mức sinh.

Theo đó, tại Khoản 2, Điều 9 của dự thảo này nêu ra các biện pháp khuyến khích sinh đủ hai con tại các tỉnh có mức sinh thấp. Các biện pháp bao gồm:

  • Nhà nước hỗ trợ 1 lần bằng tiền ít nhất tương đương 1 lần mức lương tối thiểu vùng khi phụ nữ sinh con thứ nhất; ít nhất tương đương 2 lần mức lương tối thiểu vùng khi phụ nữ sinh con thứ hai.
  • Cặp vợ chồng cam kết sinh đủ 2 con được Nhà nước hỗ trợ cho con của họ học tại cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học công lập; miễn học phí khi theo học trung học cơ sở công lập.
  • Các cặp vợ chồng sinh đủ 2 con có cam kết không sinh thêm con được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở.
  • Nhà nước khuyến khích các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tham gia cung cấp dịch vụ tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình.

Mức lương tối thiểu vùng hiện nay thực hiện theo Nghị định 90/2019 của Bộ Y tế cao nhất là 4.420.000 đồng/tháng (đối với vùng I) và thấp nhất là 3.070.000 đồng/tháng (đối với vùng IV).

Mức lương tối thiểu vùng đang được áp dụng cụ thể: Vùng I là 4.420.000 đồng/tháng; vùng II 3.920.000 đồng/tháng; vùng III 3.420.000 đồng/thángvà vùng IV 3.070.000 đồng/tháng.

Như vậy, khi sinh đủ 2 con, phụ nữ tại các tỉnh vùng I mà có mức sinh thấp có thể được thưởng đến gần 10 triệu đồng, cùng đó được Nhà nước hỗ trợ nhiều mặt chính sách khác trong đời sống như đã nêu ở trên.

Trước đó, ngày 25/1, Bộ Y tế Việt Nam đã ban hành Thông tư 01/2021/TT-BYT hướng dẫn một số nội dung để địa phương ban hành chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số. Trong đó có quy định phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi tại các tỉnh thuộc vùng mức sinh thấp sẽ được địa phương lựa chọn, quyết định khen thưởng, hỗ trợ tiền hoặc hiện vật. Tuy nhiên, mức hỗ trợ căn cứ vào thực tiễn và quyết định, lựa chọn của địa phương.

Việt Nam Xã hội

Bộ Y tế đề xuất mức thưởng gần 10 triệu đồng nếu sinh con thứ 2